View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


นวัตกรรม หลากหลายรูปแบบ ครบทั้งรายงาน 5 บท และแผนการสอน
รายการนวัตกรรมพร้อมใช้งาน ประกอบไปด้วย
นวัตกรรม แผนการสอน รายงาน 5 บท ราคาเรื่องละ 280 บาท
สามารถสั่งซื้อได้ที่ 087-09016861. รับแก้ไขปรับปรุง งานใหม่ ให้สอดคล้องกับโรงเรียนของท่าน2. รับทำรายงาน 5 บท
3. รับคิดคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. รับทำนวัตกรรม และแผนการสอน5. รับทำหลักสูตรท้องถิ่น 6. แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ Backward design ทุกระดับชั้น
คณิตศาสตร์
1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ 2. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 93. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา4. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนCAI เรื่อง เวลา
6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนCAI เรื่อง การชั่ง
ภาษาไทย1. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด2. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ3. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระและวรรณยุกต์4. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การผสมอักษร การผันวรรณยุกต์ การแจงลูก มาตราตัวสะกด 5. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด คำควบกล้ำ ประวิสรรชนีย์ การันต์ ร หัน
6. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ภูมิปัญญาภาษาถิ่นไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
7. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สุภาษิตพระร่วง (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 8. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง นิราศภูเขาทอง (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
9. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนCAI เรื่อง แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทย
10. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนCAI เรื่อง การอ่านจับใจความ
ภาษาต่างประเทศ1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำทักทายและคำกล่าวลา2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนCAI เรื่อง Tense

สุขศึกษา1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การปฐมพยาบาล2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง กิจกรรมเข้าจังหวะ3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ยืดหยุ่น
4. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ฟุตบอล5. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง กรีฑา
6. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพตนเอง
7. ศูนย์การเรียน เรื่อง อาหารวิทยาศาสตร์1. แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัว2. แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ
3. แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำเนินชีวิต
4. แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขยายพันธุ์พืช
5. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนCAI เรื่อง ไฟฟ้า
การงานอาชีพและเทคโนโลยี1. แบบฝึกทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง พืชน่ารู้2. แบบฝึกทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สมุนไพรใกล้ตัว
2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง งานช่าง
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง พุทธศาสนา2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประวัติศาสตร์3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ความขัดแย้งภูมิภาคอาเซียน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)4. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง คุณธรรม 8 ประการ
5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนCAI เรื่อง พุทธศาสนา
ศิลปะ1. แบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง ศิลปะน่ารู้2. แบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง ศิลปะไทยสู่สากล (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)


อนุบาล1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ภาษามือ2. นิทานส่งเสริมทักษะความคิดด้วยคำถามปลายเปิด
3. แบบฝึกประกอบแผนการจัดการประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์

โดย thaiddd.com [17 มิ.ย. 2552 , 10:35:05 น.] ( IP = 124.121.64.121 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

thaicai เงียบเหงา เพราะ
เพราะเข้าไปใช้ยาก

โดย qwe [22 มิ.ย. 2552 , 16:51:25 น.] ( IP = 58.8.83.77 : : )

ข้อความ 2

อยากให้ทำผลงานคณิตศาสตร์ป.6ให

โดย กฤษณ - [21 มี.ค. 2553 , 17:31:22 น.] ( IP = 125.26.63.250 : : )

ข้อความ 3

อยากให้ทำแผนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมอาหารพื้นบ้านบ้างน่ะค่ะ พร้อมนวัตกรรม เพราะหายากมาก หาไม่ได้เลย

โดย pannapa - [1 ธ.ค. 2555 , 20:20:02 น.] ( IP = 118.174.96.210 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด