View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ภาษา การแต่งกาย ประเพณีไทยโส้
คืนวานนี้ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่วัดโพนทรายมีการประชุมเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับผ้าป่า วันเข้าพรรษา การอบรมกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ก่อนการประชุมพระอธิการนัฐพล กุสลจิตโต เจ้าอาวาสได้กล่าวถึงผลการนำเด็กและเยาวชนไปเผยพ่วัฒนะรรมชนเผ่าไทยโส้ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยกล่าวถึงผลที่เกิดขึ้นกับเด็กและยาชนเผ่าไทยโส้ที่ไปร่วมงาน ซึ่งมีแนวคิดที่ได้จากการไปร่วมงานของเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ว่า
จุดเด่น
๑. เด็กและเยาวชนของบ้านโพนจานได้ไปร่วมงาน ซึ่งเป็นประสบการณ์ในชีวิตของเด็กเองที่ได้ไปร่วมงานกับเด็กและยาวชนทั่วประเทศ ไปเผยแพร่วัฒนะรรมประเพณีชนเผ่าไทยโส้บ้านโพนจาน
๒. เด็กและเยาวชนไทยโส้บ้านโพนจาน ได้นำสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ ภาษาโส้ การต่างกายชนเผ่า ดนตรีพื้นบ้านลายโส้ทั่งบั้ง โส้ทั่งบั้ง และวิถีชีวิตชนเผ่าไทยโส้ไปเผยแพร่
๓. ชาวบ้านโพนจาน โรงเรียนบ้านโพนจาน มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่าจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งหลายหมู่บ้านหลายชุมชนเอาไปเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานของชนเผ่า ซึ่งก็ได้รับคำถามที่ชนเผ่าเองก็ตอบอย่างภาคภูมิใจว่า เราชนเผ่าไทยโส้มีความภาคภูมิใจว่าที่เรามีวันนี้ เพราะพ่อแม่บรรพบุรุษของเราได้สะสมทุนทางปํญญาที่ดีงามให้แก่เรา ในด้านภาษา การต่างกาย และวัฒนธรรมประเพณีอัดีงาม
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุมชน บ้าน วัดโรงเรียน ได้ใช้วิถีชีวิตที่เด็กและเยาชนจะต้องไปเผชิญจริงในการนำเสนอมา เป็นหลักสูตร เป็นบทเรียน ปลูกฝังคุณลักษณะด้านภาษา กล้าแสดงออก ทักษะอื่นที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง สอดแทรกบูรณาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน เวทีกิจกรรมต่างๆในชุมชน ในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด
๒. ภาษโส้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษล้วนแล้วแต่เป็นความงดงามของแต่ละภาษา ภาษาไทยรวมทั้งภาษไทยอีสาน(ลาว)มีเวทีอย่างกว้างขวางอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน ทำอย่างไรภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่เด็กจะได้นำไปใช้ในอนาคตในเวทีสากลเด็กจึงจะมีทักษะเพิ่มขึ้น ภาษาโส้ก็เช่นกัน ทำอย่างไรเขาจึงจะนำไปใช้และมีเวทีการแสดง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาที่พ่อแม่บรรพบุรุษของชนเผ่าไทยโส้ได้สร้างมาหลายชั่วชีวิต ลองนึกดูว่ากว่าจะเป็นภาษาพูดที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนนั้นมันยากแค่ใหน
๓. การรักษาเวลา การตรงต่อเวลา การเสริมสร้างวินัยที่เป็นวินัยของทุกคนที่ใช้ร่วมกันอันเป็นสาธารณะ เพราะเวลาดูจะไม่สำคัญถ้าทุกคนคิดว่าไม่สำคัญ แต่ถ้าทุกคนคิดว่าทุกเวลาที่ผ่านไปนั้น ไม่สามารถเรียกคืนมาได้ ถ้าอยู่คนเดียว(ในโลก)ท่านอาจจะไม่คำนึงถึงก็ได้ แต่ถ้าไปอยู่ในสังคมหรือไปร่วมกับคนอื่น ท่านจะบริหารจัดการเวลาอย่างไร ประเด็นสำคัญ จะปลูกฝังคุณลักษณะการตรงต่อเวลา การใช้เวลา เห็นคุณค่าของเวลาให้เกิดขึ้นกับลูกหลานชนเผ่าเราได้อย่างไร
ข้อเสนอแนะ
การฝึกบ่อยๆ การทำบ่อยๆ อย่างมืออาชีพ อย่างมีเป้าหมาย ย่อมเป็นการสร้างทักษะการปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับตนเอง เด็กและเยาวชน

โดย คำตา ราชมณี - [1 ก.ค. 2552 , 08:37:45 น.] ( IP = 125.26.250.159 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

ผมก็ว่าอย่างครูคำตาหล่ะครับ

โดย dekphonjan - [21 พ.ค. 2553 , 22:03:04 น.] ( IP = 110.49.204.17 : : )

ข้อความ 2

โชคดีที่เกิดเป็นชาวโพนจาน แต่จะมีใหมหนอ ไทบ้านโพนจาน จะสามัคคีกัน

โดย dekphonjan - [21 พ.ค. 2553 , 22:05:46 น.] ( IP = 110.49.204.17 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด