View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


รายละเอียดค่ายจันทร์เสี้ยวครั้งที่ 4
ผลการคัดเลือกเข้าค่าย “จุดประกายฝันจากจันทร์เสี้ยว ครั้งที่ 4”

โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ จ.สตูล
• นายฟาริค สุขสง่า
• นายรุสดี ปังหลีเส็น
• นายวิศวนาถ ห้าหวา
• นายสุรสิทธ์ พลาอาด
• นางสาวอารอฟ๊ะห์ ชาญน้ำ
• นางสาวไซหนาบ บูเดียะ
• นางสาวมริสา บินตรสอน
• นางสาวสุนิสา สุขสง่า
• นางสาวพัชรี เพ็ญสุข
• นางสาวกฤตชญา หนูหมาด
• นาวสาวกูยาริตา สารัง
• นาวสาวถิรพร ชมภู

โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ จ.พัทลุง
• นางสาวฉารีอะฮ์ แหล๊ะโต๊ะหีม

โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา
• นางสาวนัสรีน หวังดี
• นางสาวสุไรดา จำนอง

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จ.ปัตตานี
• นายอัสมี ตาเยะ
• นางสาวเดะบ๊ะ อาดำ
• นางสาวนาบีละห์ ลาเตะ
• นางสาวอัฟนัน สาและ
• นางสาวอายนา เจะมา
• นางสาวปัตตนุช อิสมิง
• นางสาวยัศมีย์ ไบเตะ
• นางสาวนุรฮูดา คามา

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี
• นายอันวาร อาลี
• นายนูรุดดีน มูลทรัพย์
• นายเซาฟีฮ์ เจะแย
• นายมูฮำหมัดรอมซี โตะเงาะ
• นายซาปูวัน สนิ
• นายอายุบ มะอิง
• นางสาวซูมัยยะห์ เด็งและ
• นางสาวนิฟาฎีลา นิเง๊าะ
• นางสาวไรฮัน บูแว
• นางสาวทรรศนีย์ สัสดีกุล

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จ.ปัตตานี
• นายอับดุลรอห์มัน สะแลเม็ง
• นางสาวอาอิซะห์ มาซอ
• นางสาวมาดีฮะห์ ตือเงาะ
• นางสาวอารีนา กือตา
• นางสาวอัสมะ เจะดาฮิง
• นางสาวหวันตัสกีน ปะดุกา
• นางสาวริซมา สาเม๊าะ
• นางสาวกูรบาน อัลดุลลาเตะ
• นางสาวอามาณี แลซะ
• นางสาวชุติมา แวยูโซ๊ะ

โรงเรียนบำรุงอิสลาม จ.ปัตตานี
• นางสาวมาวัดดะห์ จะปะกียา
• นางสาวมารีณี ปลาปง
• นางสาวซูไฮนี สะแม
• นางสาวอมัล มะเซ็ง


โรงเรียนพัฒนาวิทยา จ.ยะลา
• นายอิสมานดี เหมตระกูลวงศ์
• นายอับดุลการิม แมฮะ
• นายกัสมีร์ แวอูมา
• นางสาวซารีนะฮ์ ระนี
• นางสาวฮานาน เฮ็งปิยา
• นางสาวมุรนี สาและ
• นางสาวอัสมาอ์ อาแซ
• นางสาวอัสมาค มะลาเฮง
• นางสาวอาณีตา จิใจ
• นางสาวสาริณี ยะผา

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา
• นายฮานาฟี หมาดเส็น
• นายฮัมบาลี มะเด็ง
• นายมูฮัมหมัด อีเลาะ
• นางสาวอาแอเสาะ หะระตี
• นางสาวสุมัยดา สาแลแม
• นางสาวอามีนา หะยีบือราเฮง
• นางสาวนูรฮุสนา อาลีมามะ
• นางสาวอาตีก๊ะ อาแว
• นางสาวโศรดา สะอะ
• นางสาวบัลกีส มะดิง

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา
• นางสาวนูรสุรัยยา อาแว
• นางสาวโรซาน อีซอ
• นางสาวนูรีซัน แวหะมะ
• นางสาวมารีนา โตะอาแด
• นางสาวซูรัยดา สมัน
• นางสาวสาวรรณี มะกูวิง
• นางสาวนัสรินทร์ บือซา
• นางสาวนูรยานี มูซอ
• นางสาวฟาตีเมาะ กาซอ
• นางสาวอลีนา เหมรา

โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา จ.ยะลา
• นายรุสลาม ชาลี
• นายอิสรออิง มะสี
• นางสาวสุรีนา จาเราะมาหาแดง
• นางสาวฟาฎีละห์ โซ๊ะซูบ๊ะ
• นางสาวฮาปือเสาะ ดาละเล็ง
• นางสาวฟารีด๊ะ ดอเล๊าะ
• นางสาวพาซีย๊ะ ดอลี
• นางสาวอัสนะห์ ราแดง

โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา จ.ยะลา
• นายซูเพียน บาลอลอ
• นายแวฮาเล็ม บาโระสะนอ
• นางสาวนูรีดา เจะแต

โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา จ.ยะลา
• นายอัมรินทร์ ดาเซะบัง

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส
• นายมูฮัมหมัด ยือโร๊ะ
• นายอิสมาแอล มะสาแม
• นายอับดุลอาซิ วาเด็ง
• นายอัลไพน์ ยูโซะ
• นายฟัครูดีน ดิทามาท
• นางสาวฮานาน ซาเระ
• นางสาวเกาซัร บินอุเซ็ง
• นางสาววัณณุรอาซัน โต๊ะกานิ
• นางสาวซูวัยบะห์ อารอนิง
• นางสาวอาดีบ๊ะ สะมะแอ
• นางสาวปุตตรี พจนเดชาวงศ์
• นางสาวโซเฟีย โตะหะ

โรงเรียนดารุสสาลาม จ.นราธิวาส
• นายฮาฟีซี อับดุลเลาะ
• นายมะตอฮา ซีนา
• นายยรรยง มะสูยู
• นางสาวรุสมีนี แยนา
• นางสาวนูรีดา แยนา
• นางสาวซูไฮลา อาหวัง
• นางสาวอัสมะ ตันหยงดาโอะ
• นางสาวไอรีส แมหะ
• นางสาวนูรไอนี เหล็บหนู
• นางสาวมิสรอ จูมะ
• นางสาวซูไบลาร์ มะสาแม
• นางสาวฮาบีบะห์ แตเป๊าะ

โรงเรียนรอมาเนีย จ.นราธิวาส
• นายอัสวัน อูเซ็ง
• นายซูรีลอัฟนานร์ ดือเลาะ
• นายอัมฟันดี เจ๊ะเด็ง
• นายนอรฮาฟิส เจ๊ะหลง
• นางสาวฮาซียัน แวมูซอ
• นางสาวรสริน ดือเระ
• นางสาวตูแวยะ ตูแวแมแง
• นางสาวฮาฟีซา อาแว
• นางสาวอาอีซะห์ สุหลง
• นางสาวนิโศรยา นิโซ๊ะ
• นางสาวนูรไอดา สี่สตางค์สิ่งที่น้องต้องเตรียมมา
1. ชุดนักเรียนสำหรับ 3 วัน (3วันแรก) และชุดลำลอง (ชุดบ้าน)สำหรับตลอดค่าย
2. ค่าบำรุงค่าย 200 บาท
3. ยารักษาโรคประจำตัว
4. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
5. ผ้าห่ม (หากจำเป็นสำหรับน้อง)หมายเหตุ ลงทะเบียน 10 โมงเช้า ที่ใต้ตึกกิจกรรมนักศึกษา (ข้างหน้าโรงช้าง) ม.อ. หาดใหญ่

มีปัญหาหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ :
B’ อาบาดี 08-11786005
K’ นิสุ 08-94621602
K’ นาถ 08-40690145


โดย พี่ๆ จันทร์เสี้ยว [28 เม.ย. 2550 , 15:35:30 น.] ( IP = 202.12.74.5 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1หมายเหตุ ลงทะเบียน 10 โมงเช้า ที่ใต้ตึกกิจกรรมนักศึกษา (ข้างหน้าโรงช้าง) ม.อ. หาดใหญ่

มีปัญหาหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ :
B’ อาบาดี 08-11786005
K’ นิสุ 08-94621602
K’ นาถ 08-40690145


กำหนดการ
โครงการจุดประกายฝันจากจันทร์เสี้ยว ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2550วันที่ 30 เมษายน 2550
10.00น.-11.00น. ลงทะเบียน
11.00น.-12.00น. นักเรียนเข้าที่พัก
12.00น.-13.00น. รับประทานอาหารกลางวันและละหมาดซุฮรีพร้อมกัน
13.00น.-14.00น. เปิดพิธีและแนะนำสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
14.00น.-15.00น. บรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ
15.00น.-16.00น. บรรยายในหัวข้อ “เอนทรานซ์ระบบ ONET-ANET”
16.00น.-16.30น. ละหมาดอัสรีพร้อมกัน
17.00น.-18.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00น.-18.30น. รับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน
18.30น.-20.00น. ละหมาดมัฆริบและละหมาดอีซาพร้อมกัน
20.00น.-22.00น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
22.00น. เข้านอน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2550
05.00น.-05.45น. ละหมาดซุบฮีพร้อมกัน
06.00น.-07.00น. กิจกรรม “Walking around the PSU pool”
07.00น.-08.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
08.00น.-08.30น. รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน
08.30น.-11.30น. แนะแนวและกิจกรรมเข้าฐานจากนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
12.00น.-13.30น. รับประทานอาหารกลางวันและละหมาดซุฮรีพร้อมกัน
13.30น.-16.30น. แนะแนวและกิจกรรมเข้าฐานจากนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
16.30น.-17.00น. ละหมาดอัสรีพร้อมกัน
17.00น.-18.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00น.-18.30น. รับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน
18.30น.-20.00น. ละหมาดมัฆริบและละหมาดอีซาพร้อมกันและฟังนาซีฮัตจากพี่นักศึกษา
20.00น.-22.00น. กิจกรรม Brain storm
22.00น. เข้านอน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2550
04.00น.-04.30น. พร้อมกันละหมาดตะฮัจญุด
05.00น.-05.45น. ละหมาดซุบฮีพร้อมกันและอ่านอัลกุรอ่าน
06.00น.-07.00น. กิจกรรม “Exercise for health”
07.00น.-08.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
08.00น.-08.30น. รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน
08.30น.-11.30น. แนะแนวและกิจกรรมเข้าฐานจากนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
12.00น.-13.30น. รับประทานอาหารกลางวันและละหมาดซุฮรีพร้อมกัน
13.30น.-16.30น. แนะแนวและกิจกรรมเข้าฐานจากนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
16.30น.-17.00น. ละหมาดอัสรีพร้อมกัน
17.00น.-18.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00น.-18.30น. รับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน
18.30น.-20.00น. ละหมาดมัฆริบและละหมาดอีซาพร้อมกัน
20.00น.-22.00น. กิจกรรม “Learning around Hatyai”
22.00น. เข้านอน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2550
04.00น.-04.30น. พร้อมกันละหมาดตะฮัจญุด
05.00น.-05.45น. ละหมาดซุบฮีพร้อมกัน
06.00น.-07.00น. กิจกรรม “Walk rally”
07.00น.-08.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
08.00น.-08.30น. รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน
08.30น.-1.0.30น. กิจกรรมวิชาการของสถาบันต่างๆ
11.00น.-16.00น. ทัศนศึกษานอกสถานที่
16.00น.-17.30น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัย
18.00น.-18.30น. รับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน
18.30น.-20.00น. ละหมาดมัฆริบและละหมาดอีซาพร้อมกัน
20.00น.-22.00น. กิจกรรมอำลา
22.00น. เข้านอน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2550
05.00น.-05.45น. ละหมาดซุบฮีพร้อมกันและอ่านอัลกุรอ่าน
06.00น.-07.00น. ฟังนาซีฮัตจากพี่นักศึกษา
07.00น.-08.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
08.00น.-08.30น. รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน
08.30น.-10.30น. พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร
10.30น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


โดย พี่ๆ จันทร์เสี้ยว [28 เม.ย. 2550 , 15:37:45 น.] ( IP = 202.12.74.5 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด