เครือข่ายการศึกษาพิเศษแห่งประเทศไทย

? - เวบบอร์ดของชาวการศึกษาพิเศษ : กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพด้วยครับ

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา

เขียนข้อความที่นี่


|< , <  [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]  > ,  >| ไปหน้า 

- xxxxx - - Thaimisc Ads - xxxxxxxx - (x)
- xxxxx - - Thaimisc Ads - xxxxxxxx - (x)
- 00079 - ปัญหาและพฤติกรรมของเด็กจะลดลงถ้าครูมีคุณสมบัติอย่างไร - น.ส กมลรัตน์ พงพันนา - [22 ก.พ. 2549] - (1)
- 00078 - LEP คือ - วจี ไพเราะ - [22 ก.พ. 2549] - (1)
- 00077 - ภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นลักษณะของเด็กที่บกพร่องทางการมองเห็นคือเรื่องใด - น.ส. ผกามาศ เลขที่14 ปฐมวัยปี3 - [22 ก.พ. 2549] - (1)
- 00076 - การวิเคราะห์งาน - ปาริชาติ คิ้วกลาง - [22 ก.พ. 2549] - (0)
- 00075 - บุคคลใด - ปาริชาติ คิ้วกลาง - [22 ก.พ. 2549] - (2)
- 00074 - การปรับพฤติกรรม หมายถึง - ปาริชาติ คิ้วกลาง - [22 ก.พ. 2549] - (0)
- 00073 - The Child with Autism - Calita Chitpukdee Sp.ed G2 N.6 - [22 ก.พ. 2549] - (0)
- 00072 - ในการที่ครูให้เด็กทำงาน ควรกำหนดเวลาให้เด็กประมาณกี่นาที - นางสาวสุพรรณี พินิจใหม่ - [22 ก.พ. 2549] - (1)
- 00071 - การศึกษาพิเศษกับการศึกษาปกติมีความแตกต่างกันอย่างไร - นางสาวสุพรรณี พินิจใหม่ - [22 ก.พ. 2549] - (1)
- 00070 - การเสริมแรงมีกี่ชนิด - นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล - [22 ก.พ. 2549] - (1)
- 00069 - Aีudio Book เป็นสื่อที่ใช้กับผู้บกพร่องทางด้านใด - นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล - [22 ก.พ. 2549] - (1)
- 00068 - i am sam เป็นภาพยนต์ที่มีความบกพร่องทางด้านใด - นางสาวรุ่งอรุณ ดังใหม่ - [22 ก.พ. 2549] - (3)
- 00067 - การปรับพฤติกรรมหมายถึงอะไร - นางสาวรุ่งอรุณ ดังใหม่ - [22 ก.พ. 2549] - (1)
- 00066 - นางสาวเจนีวีฟ คอลฟิลด์ เริ่มก่อต้งโรงเรียนอะไร - นางสาวอมรรัตน์ พุ่มเกาะเลขที37 - [22 ก.พ. 2549] - (1)
- 00065 - ใครเป็นคนคิดอักษรเบลล์ - อมรรัตน์ พุ่มเกาะเลขที่ 37ปฐมว - [22 ก.พ. 2549] - (1)
- 00064 - อัตราจ้างของสถานประกอบการที่ถูกจ้าง 200คนจะต้องรับคนพิการทำงานกี่คน - วลัยลักษณ์ แบขุนทดเลขที่21ปฐมว - [22 ก.พ. 2549] - (0)
- 00063 - กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จัดตั้งขึ้นในมาตราของกฎหมายใด - นายจีระพงษ์ ทองดีนอก - [22 ก.พ. 2549] - (1)
- 00062 - บุคคลใดที่สามารถออกใบรับรองความพิการได้ - นายจีระพงษ์ ทองดีนอก - [22 ก.พ. 2549] - (1)
- 00061 - ICD10 เน้นด้านใดเป็นสำคัญ - วลัยลักษณ์ แบขุนทด เลขที่ 21 - [22 ก.พ. 2549] - (0)
- 00060 - เด็กออทิสติกจะแสดงออกในวัยใด - ศิรัก มโนรัตน์ เลขทึ่22 ปฐมวัย - [22 ก.พ. 2549] - (2)
- 00059 - ทำไมต้องปรับหลักสูตร - ศิรัก มโนรัตน์ เลขทึ่22 ปฐมวัย - [22 ก.พ. 2549] - (1)
- 00058 - เด็กที่มีความต้องการพิเศษหมายถึงอะไร - กัลฎา ลุนจักร เลขที่ 3 ปฐมวัย - [22 ก.พ. 2549] - (1)
- 00057 - ศุนย์ฝึกอาชีพปัญญาคารตั้งอยู่จังหวัดใด - กัลฎา ลุนจักร เลขที่ 3 ปฐมวัย - [22 ก.พ. 2549] - (1)
- 00056 - การศึกษาการเรียนรวม - กัลฎา ลุนจักร เลขที่ 3 ปฐมวัย - [22 ก.พ. 2549] - (0)
- 00055 - เด็กหูหนวก - นางสาวอุไรวรรณ วิชาพร - [21 ก.พ. 2549] - (4)
- 00054 - เด็กออทิสติก (Autistic) - นางสาวสายฝน ช่างเกวียน - [21 ก.พ. 2549] - (1)
- 00053 - เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น - นางสาวจันทร์มณี พรมเจียม - [21 ก.พ. 2549] - (5)
- 00052 - การจดทะเบียนและฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคลต้องการพิเศษ - นางสาวอุไรวรรณ วิชาพร - [21 ก.พ. 2549] - (1)
- 00051 - ใครคือผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิเศษ - กิตติมา วิวาห์โค - [21 ก.พ. 2549] - (0)
- 00050 - หัวใจของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม คืออะไร - นางสาวกัลยา สุขเจริญ - [21 ก.พ. 2549] - (0)
- 00049 - เครื่องมือในการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีอะไรบ้าง - นางสาวสมปอง นวมโคกสูง - [21 ก.พ. 2549] - (0)
- 00048 - เรียนครูการศึกษาพิเศษจบแล้วทำอะไร - นางสาวนิตยากร ชำนาญ - [21 ก.พ. 2549] - (0)
- 00047 - การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม หมายถึงอะไร - นางสาวลัดดาวัลย์ วิชาคำ (kanl19) - [21 ก.พ. 2549] - (0)
- 00046 - บทบาทของครูการศึกษาพิเศษในทีมสหวิทยากร มีอย่างไรบ้าง - นางสาวกัลยา สุขเจริญ (kanl19) - [21 ก.พ. 2549] - (1)
- 00045 - เด็กพิเศษสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้หรือไม่? - ศรุตา คมชัยภูมิ - [21 ก.พ. 2549] - (1)
- 00044 - เด็ก LD มีลักษณะอย่างไร? - นางสาว ศรุตา คมชัยภูมิ - [21 ก.พ. 2549] - (2)
- 00043 - การเรียนร่วมเต็มเวลาหมายความว่าอย่างไร - นายจีระพงษ์ ทองงดีนอก - [21 ก.พ. 2549] - (1)
- 00042 - หมวดที่ 6 วินัย และการรักษาวินัย ว่าด้วยเรื่องอะไร - นางสาวผการัตน์ อินมะดัน - [21 ก.พ. 2549] - (1)
- 00041 - คนพิการ หมายถึงอะไร - นางสาวผการัตน์ อินมะดัน - [21 ก.พ. 2549] - (3)
- 00040 - การช่วยเหลือเด็กออทิสติกควรทำอย่างไร - นางสาวจันทร์เพ็ญ บุตรทอง - [21 ก.พ. 2549] - (1)
- 00039 - เด็กที่มีความบกพร่องท่งการพูดสามารถพิจารณาได้กี่ด้าน - นางสาวธารดา หน่วงกระโทก - [21 ก.พ. 2549] - (3)
- 00038 - เด็กพิการซ้ำซ้อนมีความหมายว่าอย่างไร - นางสาวธารดา หน่วงกระโทก - [21 ก.พ. 2549] - (3)
- 00037 - ระดับอาการของบุคคลที่เป็นออทิสติก - นางสาวจันทร์เพ็ญ บุตรทอง - [21 ก.พ. 2549] - (1)
- 00036 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัรไทย - นางสาวสมจิตร กิจกลาง - [21 ก.พ. 2549] - (3)
- 00035 - หมวดที่ 8 การออกจากราชการ ว่าด้วยเรื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อใด - นางสาวพัชรินทร์ ชาว...... - [21 ก.พ. 2549] - (1)
- 00034 - ในปีพ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายปีการศึกษาเพื่อคนพิการโดยมีคำขวัญว่าอย่างไร - นางสาวอิสราภรณ์ มีแก้ว - [21 ก.พ. 2549] - (3)
- 00033 - แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 กล่าวว่าอย่างไร - นางสาวพัชรินทร์ ชาว...... - [21 ก.พ. 2549] - (1)
- 00032 - เด็กพิเศษมีโอกาสทางการศึกษาเท่ากับเด็กปกติทั่วไปหรือไม่ - นางสาวสมจิตร กิจกลาง - [21 ก.พ. 2549] - (3)
- 00031 - การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการหมายถึงอะไร - นางสาวอิสราภรณ์ มีแก้ว - [21 ก.พ. 2549] - (2)
- 00030 - เด็กอัจฉริยะ - นายจตุรนค์ แก้วรักษา - [21 ก.พ. 2549] - (4)

Previous | NextHOME