ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.พช.1

? - งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพท.พช.1

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา

เขียนข้อความที่นี่


|< , <  [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]... [ 44 ]  > ,  >| ไปหน้า 

- xxxxx - - Thaimisc Ads - xxxxxxxx - (x)
- xxxxx - - Thaimisc Ads - xxxxxxxx - (x)
- 00839 - อบรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ - โรงเรียนวังโป่งศึกษา - [7 มิ.ย. 2550] - (0)
- 00838 - ขอขอบคุณ - โรงเรียนบ้านหัวนา - [26 พ.ค. 2550] - (0)
- 00837 - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจัดประกวดนิทานดาว - พรสิรี แพ่งสภา / นักปชส.สถาบัน - [16 พ.ค. 2550] - (0)
- 00836 - สภาสังคมสงเคราะห์ขอเชิญประกวดเรียงความเทิดพระคุณแม่ - พรสิรี แพ่งสภา / นักปชส. - [16 พ.ค. 2550] - (0)
- 00835 - สมาคมวิทยาศาสตร์ขอเชิญนักเรียนส่งโครงงานเข้าประกวด - พรสิรี แพ่งสภา / นักปชส. - [14 พ.ค. 2550] - (0)
- 00834 - สมาคมวิทยาศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ - พรสิรี แพ่งสภา / นักปชส. - [14 พ.ค. 2550] - (0)
- 00833 - จังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมประกวดบทเพลงการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย - พรสิรี แพ่งสภา / นักปชส. - [14 พ.ค. 2550] - (0)
- 00832 - จังหวัดเพชรบูรณ์ขอความร่วมมือในการสนับสนุนซื้อผลไม้ของจังหวัดระยอง - พรสิรี แพ่งสภา / นักปชส. - [8 พ.ค. 2550] - (0)
- 00831 - ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย/งานวิชาการและร่วมประชุมระดับประเทศ - พรสิรี แพ่งสภา / นักปชส. - [8 พ.ค. 2550] - (0)
- 00830 - การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน - พรสิรี แพ่งสภา / นักปชส. - [8 พ.ค. 2550] - (0)
- 00829 - จัดประชุมเตรียมงาน "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [2 พ.ค. 2550] - (0)
- 00828 - สพท.พช.1 และ สพท.พช.3 แสดงความยินดีในโอกาสที่มีบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่สูงขึ้น - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [2 พ.ค. 2550] - (0)
- 00827 - ซักซ้อมและเร่งรัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ สพท.พช.1 - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [2 พ.ค. 2550] - (0)
- 00826 - ประชุมคณะทำงานเศณฐกิจพอเพียง 1 หน่วยงาน 1 ตำบล - วันชัย ปชส.สพท.พช.1 - [2 พ.ค. 2550] - (0)
- 00825 - เพชรบูรณ์จัดวันสมเด็จพระนเรศวรฯ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ - วันชัย ปชส.สพท.พช.1 - [27 เม.ย. 2550] - (0)
- 00824 - เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวสตอรี่ไลน์ - วันชัย ปชส.สพท.พช.1 - [27 เม.ย. 2550] - (0)
- 00823 - ร่วมพลังไทย เทิดไท้องค์ราชัน ทุกหมู่เหล่าพร้อมกันทั่วประเทศ - วันชัย ปชส.สพท.พช.1 - [27 เม.ย. 2550] - (0)
- 00822 - โครงการสั่งซื้ออาวุธปืนเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ - พรสิรี แพ่งสภา / นักปชส. - [25 เม.ย. 2550] - (0)
- 00821 - เอกสารประกอบความรู้เรื่องการป้องกันไฟป่า - พรสิรี แพ่งสภา / นักปชส. - [25 เม.ย. 2550] - (0)
- 00820 - ขอข้อมูลศิษย์เก่าดีเด่น ม.เชียงใหม่ - พรสิรี แพ่งสภา / นักปชส. - [25 เม.ย. 2550] - (0)
- 00819 - ขอเชิญรับฟังรายการ"บอกกล่าวชาวบ้าน" - พรสิรี แพ่งสภา / นักปชส. - [23 เม.ย. 2550] - (0)
- 00818 - ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุประจำเดือนเม.ย. 50 - พรสิรี แพ่งสภา / นักปชส. - [23 เม.ย. 2550] - (0)
- 00817 - ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมครูผู้สอนมวยไทย - พรสิรี แพ่งสภา / นักปชส. - [23 เม.ย. 2550] - (0)
- 00816 - สรุปจำนวนน.ร.ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ น.ร.ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2549 จำนวน 176 โรงเรียน - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00815 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00814 - โครงการบริการค่ารักษาพยาบาลจุดเดียว ” ONE STOP SERVICE” สัญจร - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00813 - ซ้อมความเข้าใจการเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00812 - แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2550 - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00811 - ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงิน - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00810 - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00809 - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00808 - รายชื่อโรงเรียนเพื่อรอรับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2550 จำนวน 67 โรงเรียน - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00807 - แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ ภาษาไทยตามแนวสตอรี่ไลน์ - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00806 - การจัดงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ภาคเหนือ ปี 2550 - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00805 - โครงการขับเคลื่อนทักษะการคิดสู่ห้องเรียน - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00804 - นโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2550 - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00803 - ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00802 - ผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติของเขต 1 - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00801 - ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลให้ คตส - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00800 - ก.ค.ศ.แจ้งแนวปฏิบัติในการรับพิจารณาคำขอหรือข้อหารือ - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00799 - การเสนอขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ - วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00798 - ศธ.รณรงค์ให้แต่งกายด้วยผ้าไทย เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา - วันชัย ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00797 - ผลการประกวดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดเพชรบูรณ์ - วันชัย ปชส.สพท.พช.1 - [19 เม.ย. 2550] - (0)
- 00796 - ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษานายมจัดประชุมที่ สพท.พช.1 - วันชัย ปชส.สพท.พช.1 - [27 มี.ค. 2550] - (0)
- 00795 - เขต1 จัดปรชุมประธานศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา - วันชัย ปชส.สพท.พช.1 - [27 มี.ค. 2550] - (0)
- 00794 - จัดประชุมศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา - วันชัย ปชส.สพท.พช.1 - [27 มี.ค. 2550] - (0)
- 00793 - จังหวัดเพชรบูรณ์ป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา - วันชัย ปชส.สพท.พช.1 - [27 มี.ค. 2550] - (0)
- 00792 - เยี่ยมโครงการเลี้ยงปลาโรงเรียนบ้านหนองแหวน - วันชัย ปชส.สพท.พช.1 - [26 มี.ค. 2550] - (0)
- 00791 - เขต 1 จัดอบรมครูเรื่องการจัดทำต้นทุนผลผลิตสถานศึกษา - วันชัย ปชส.สพท.พช.1 - [26 มี.ค. 2550] - (0)
- 00790 - ขอขอบคุณท่านรอง ผอ.เขตฯ (นายสำเริง ทองลา) และคณะ - โรงเรียนบ้านสามแยกป่ามะม่วง - [19 มี.ค. 2550] - (0)

Previous | NextHOME