ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.พช.1

? - งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพท.พช.1

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา

เขียนข้อความที่นี่


|<  , <  [ 1 ] [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]  > ,  >| ไปหน้า 

- xxxxx - - Thaimisc Ads - xxxxxxxx - (x)
- xxxxx - - Thaimisc Ads - xxxxxxxx - (x)
- 03027 - ายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พระพุทธศาสนาน่ารู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิ... - นางปทุมพร เคนยา (suphakit2008) - [6 พ.ค. 2556] - (0)
- 03026 - เผยแพร่ผลงานเอกสารประกอบการเรียน เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง ชั้น ป.5 - นางเบญญาภา ธนชัยกรกุล (suphakit2008) - [23 เม.ย. 2555] - (0)
- 03025 - เผยแพร่ผลงาน - นพวรรณ เทียมแก้ว (บ้าน กม.28) - [25 ต.ค. 2554] - (0)
- 03024 - เผยแพร่ผลงาน - นางนพวรรณ เทียมแก้ว (บ้าน กม.28) - [24 ต.ค. 2554] - (0)
- 03023 - รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดของดีท้องถิ่น ของกินเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - สวิตตา แจ้งการณ์ (suphakit2008) - [2 เม.ย. 2554] - (0)
- 03022 - รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดของดีท้องถิ่น ของกินเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - สวิตตา แจ้งการณ์ (suphakit2008) - [2 เม.ย. 2554] - (0)
- 03021 - รายงานผลการใช้รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ - นางณัฏฐกาญจน์ เมืองเกษม (suphakit2008) - [30 ม.ค. 2554] - (0)
- 03020 - รายงานผลการใช้รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ - นางณัฏฐกาญจน์ เมืองเกษม (suphakit2008) - [30 ม.ค. 2554] - (0)
- 03019 - ผลการใช้บทเรียนโปรแกรม เรื่อง สุโขทัยกรุงเก่า - นางพรทิพย์ พูลศิริ (suphakit2008) - [24 ม.ค. 2554] - (0)
- 03018 - เผยแพร่ผลการใช้บทเรียนโปรแกรม เรื่อง สุโขทัยกรุงเก่า - อาจารย์พรทิพย์ พูลศิริ (suphakit2008) - [24 ม.ค. 2554] - (0)
- 03017 - การรายงานดำเนินการสร้าง และผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุดหลักเกณฑ์ทางภาษาน่ารู้ - อ. เตือนใจ สนปี (suphakit2008) - [7 ม.ค. 2554] - (0)
- 03016 - เผยแพร่ผลงานแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย - อ. เตือนใจ สนปี (suphakit2008) - [7 ม.ค. 2554] - (0)
- 03015 - เผยแพร่ผลงานแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ - อ.สมศรี รังษิกรรพุม (suphakit2008) - [18 ธ.ค. 2553] - (0)
- 03014 - เผยแพร่ผลงานเอกสารประกอบการสอนงานประดิษฐ์ - อ.วัฒนา (suphakit2008) - [18 ธ.ค. 2553] - (0)
- 03013 - เผยแพร่ผลงานเอกสารประกอบการเรียนงานประดิษฐ์ - อ. วัฒนา วรรณหนองคู (suphakit2008) - [18 ธ.ค. 2553] - (0)
- 03012 - เผยแพร่ผลงานเอกสารประกอบการสอนงานประดิษฐ์ - อ. วัฒนา วรรณหนองคู (suphakit2008) - [18 ธ.ค. 2553] - (0)
- 03011 - ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน - อ.พนิดา พรมเท้า (suphakit) - [12 ธ.ค. 2553] - (0)
- 03010 - เผยแพร่ผลงานการทำน้ำดื่มสมุนไพร - อ.พนิดา พรมเท้า (suphakit) - [12 ธ.ค. 2553] - (0)
- 03009 - รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานบ้าน) - อ.พนิดา พรมเท้า (suphakit) - [12 ธ.ค. 2553] - (0)
- 03008 - อบรมคอมพิวเตอร์ครูผู้สอน - ศูนย์ตะกุดจั่น (paiboon777) - [3 ต.ค. 2553] - (0)
- 03007 - งานเกษียณอายุราชการ - ร.ร.บ้านตะกุดจั่น (paiboon777) - [3 ต.ค. 2553] - (0)
- 03006 - โรงเรียนบ้านตะกุดจั่นพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ - โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น (paiboon777) - [30 ส.ค. 2553] - (0)
- 03005 - อบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก"ตะกุดจั่น" - ศูนย์ตะกุดจั่น (paiboon777) - [30 ส.ค. 2553] - (0)
- 03004 - วันแม่แห่งชาติ - ร.ร.ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน (nattaphong) - [19 ส.ค. 2553] - (0)
- 03003 - เข้าค่ายอบรมพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี - โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น (paiboon777) - [19 ส.ค. 2553] - (0)
- 03002 - ประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก "ตะกุดจั่น" - ไพบูลย์ (paiboon777) - [19 ส.ค. 2553] - (0)
- 03001 - บทคัดย่อ - ณัฐพงษ์ บุตรศรี (nattaphong) - [14 ส.ค. 2553] - (0)
- 03000 - รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - นายจันทเวศ ดอกไม้ (suphakit) - [7 ส.ค. 2553] - (0)
- 02999 - รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - นายจันทเวศ ดอกไม้ (suphakit) - [7 ส.ค. 2553] - (0)
- 02998 - รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - นายจันทเวศ ดอกไม้ ตำแหน่ง ครูช (suphakit) - [7 ส.ค. 2553] - (0)
- 02997 - ป.อาวุโสชนแดนและคณะเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน - โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น (paiboon777) - [29 ก.ค. 2553] - (0)
- 02996 - เผยผลการคัดเลือกบุคคลทำหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1 - วันชัย ศรีเหนี่ยง 08-6445-1334 - [29 ก.ค. 2553] - (0)
- 02995 - จัดคัดเลือก อปท.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่เพชรบูรณ์ เขต 1 - วันชัย ศรีเหนี่ยง 08-6445-1334 - [29 ก.ค. 2553] - (0)
- 02994 - เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ - วันชัย ศรีเหนี่ยง 08-6445-1334 - [29 ก.ค. 2553] - (0)
- 02993 - สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดแสดงกิจกรรมทางวิชาการวิทย์-คณิตฯ 10 ร.ร.แกนนำ - วันชัย ศรีเหนี่ยง 08-6445-1334 - [29 ก.ค. 2553] - (0)
- 02992 - เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยพร้อมศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ - วันชัย ศรีเหนี่ยง 08-6445-1334 - [29 ก.ค. 2553] - (0)
- 02991 - แห่เทียนจำนำพรรษา - โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น - [23 ก.ค. 2553] - (0)
- 02990 - สพท.เพชรบูรณ์ทั้ง 3 เขต ร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย - วันชัย ศรีเหนี่ยง 08-6445-1334 - [23 ก.ค. 2553] - (0)
- 02989 - แห่เทียนจำนำพรรษา - โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น - [23 ก.ค. 2553] - (0)
- 02988 - เพชรบูรณ์จัดประชุมติดตามงานก่อสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาจำลองถวายในหลวง. - วันชัย ศรีเหนี่ยง 089-7062551 - [23 ก.ค. 2553] - (0)
- 02987 - ขอความร่วมมือจากทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.พช.1 - วันชัย ศรีเหนี่ยง 08-6445-1334 - [23 ก.ค. 2553] - (0)
- 02985 - สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1 สอบสัมภาษณ์ธุรการโรงเรียน ประกาศผล 28 ก.ค.นี้....... - วันชัย ศรีเหนี่ยง 089-7062551 - [23 ก.ค. 2553] - (0)
- 02984 - รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดป้ายหอสมุด 108 ปี ร.ร.เพชรพิทยาคม - วันชัย ศรีเหนี่ยง 08-6445-1334 - [22 ก.ค. 2553] - (0)
- 02981 - ย้ายกลับบ้าน - ปารณี ศรีเชียงราบ - [20 ก.ค. 2553] - (0)
- 02978 - ประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก "ตะกุดจั่น" - ศูนย์ตะกุดจั่น - [8 ก.ค. 2553] - (0)
- 02977 - ต้องการครูผู้สอนด่วน - โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก - [8 ก.ค. 2553] - (0)
- 02976 - เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ได้ รอง ผวจ. เป็นประธาน - ;วันชัย ศรีเหนี่ยง 0864451334 - [6 ก.ค. 2553] - (0)
- 02975 - คณะผู้บริหารอำเภอวังโป่ง ร่วมสัมมนา…ณ ห้องประชุมรัฐสภา - ปวีณา ทองทรง-0895028173 - [6 ก.ค. 2553] - (0)
- 02974 - โรงเรียนบ้านวังชะนาง ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ - ปวีณา ทองทรง - [5 ก.ค. 2553] - (0)
- 02973 - พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามที่ ร.ร.ลูกจันทน์ปิยะอุย (2) - ร.ร.ลูกจันทน์ปิยะอุย - [1 ก.ค. 2553] - (0)
Previous | NextHOME