ร่วมคุย-ร่วมแสดงความเห็นในประเด็น......


ความคิดเห็นที่ 1

เห็นด้วยครับ จะได้เป็นแนวทางเดียวกันสักที และควรเปลี่ยนชื่อพนักงานเทศบาล เป็นข้าราชการ และให้ข้าราชการท้องถิ่นสามารถโยกย้ายไปส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลางได้ด้วยจะดีมาก

โดย : เชียงใหม่2548 [20 ก.พ. 2005 , 16:11:48 น.]

ความคิดเห็นที่ 2

เห็นด้วย เป็นอย่างยิ่ง ถ้าประชากรในพื้นที่มีความสามัคคีกัน และผู้บริหารเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จะเป็นหน่วยงานเล็กหรือหน่วยงานใหญ่ก็สามารถทำให้บ้านเมือง เจริญ และน่าอยู่

โดย : ท่าของ [20 ก.พ. 2005 , 18:20:03 น.]

ความคิดเห็นที่ 3

ไม่เห็นด้วย แต่ควรยกฐานะอบต.ทั้งหมดให้เป็นเทศบาล ไม่ควรนำจำนวนประชากรมาเป็นตัวชี้วัด ดูเทศบาลบางแห่งมีแค่ 200 กว่าคนยังเป็นเทศบาลได้เลย การยกฐานะอบต.เป็นเทศบาลจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายของอบต.ลงไปเยอะมากเพราะจำนวนสมาชิก อบต.จะลดน้อยลงด้วย(ที่มีหมู่บ้านเยอะ) รัฐบาลควรจะแก้รายละเอียดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในอบต.ให้น้อยลง เช่นหมู่บ้านติดเขตเทศบาลบางแห่งมี 2-3 หลัง ต้องดันทุรังบังคับให้เป็น ส.อบต. 2 คน ควรจะรวมไปเป็นเทศบาลไปทั้งหมดเลยจะดีกว่า

โดย : สิงห์ [20 ก.พ. 2005 , 19:46:28 น.]

ความคิดเห็นที่ 4

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ แต่ต้องไม่กระทบกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าด้านสวัสดิการ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ที่พนักงานส่วนท้องถิ่นแต่แห่งได้รับ

โดย : ้เด็กพัทลุง [21 ก.พ. 2005 , 09:02:30 น.]

ความคิดเห็นที่ 5

เห็นด้วย เนื่องจากจะทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น ลดงบประมาณ และเป็นสากลมากขึ้น

โดย : ข้าราชการคนหนึ่ง [21 ก.พ. 2005 , 09:03:23 น.]

ความคิดเห็นที่ 6

ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก อบต.แต่ละแห่งเป็นพื้นที่ชนบท เทศบาลเป็นเขตอำเภอที่เจริญแล้ว การพัฒนาง่ายกว่า อบต

โดย : คน อบต [21 ก.พ. 2005 , 09:10:57 น.]

ความคิดเห็นที่ 7

ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก อบต.แต่ละแห่งเป็นพื้นที่ชนบท เทศบาลเป็นเขตอำเภอที่เจริญแล้ว การพัฒนาง่ายกว่า อบต

โดย : คน อบต [21 ก.พ. 2005 , 09:11:02 น.]

ความคิดเห็นที่ 8

ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก อบต.แต่ละแห่งเป็นพื้นที่ชนบท เทศบาลเป็นเขตอำเภอที่เจริญแล้ว การพัฒนาง่ายกว่า อบต

โดย : คน อบต [21 ก.พ. 2005 , 09:11:06 น.]

ความคิดเห็นที่ 9

ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก อบต.แต่ละแห่งเป็นพื้นที่ชนบท เทศบาลเป็นเขตอำเภอที่เจริญแล้ว การพัฒนาง่ายกว่า อบต

โดย : คน อบต [21 ก.พ. 2005 , 09:11:10 น.]

ความคิดเห็นที่ 10

ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก อบต.แต่ละแห่งเป็นพื้นที่ชนบท เทศบาลเป็นเขตอำเภอที่เจริญแล้ว การพัฒนาง่ายกว่า อบต

โดย : คน อบต [21 ก.พ. 2005 , 09:11:18 น.]

ความคิดเห็นที่ 11

ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก อบต.แต่ละแห่งเป็นพื้นที่ชนบท เทศบาลเป็นเขตอำเภอที่เจริญแล้ว การพัฒนาง่ายกว่า อบต

โดย : คน อบต [21 ก.พ. 2005 , 09:11:25 น.]

ความคิดเห็นที่ 12

ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก อบต.แต่ละแห่งเป็นพื้นที่ชนบท เทศบาลเป็นเขตอำเภอที่เจริญแล้ว การพัฒนาง่ายกว่า อบต

โดย : คน อบต [21 ก.พ. 2005 , 09:11:38 น.]

ความคิดเห็นที่ 13

ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก อบต.แต่ละแห่งเป็นพื้นที่ชนบท เทศบาลเป็นเขตอำเภอที่เจริญแล้ว การพัฒนาง่ายกว่า อบต

โดย : คน อบต [21 ก.พ. 2005 , 09:11:50 น.]

ความคิดเห็นที่ 14

ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก อบต.แต่ละแห่งเป็นพื้นที่ชนบท เทศบาลเป็นเขตอำเภอที่เจริญแล้ว การพัฒนาง่ายกว่า อบต

โดย : คน อบต [21 ก.พ. 2005 , 09:11:57 น.]

ความคิดเห็นที่ 15

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ

โดย : เพื่อนเพ(สงขลา) [21 ก.พ. 2005 , 13:38:32 น.]

ความคิดเห็นที่ 16

เห็นด้วย ที่ยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาล แต่ไม่เห็นด้วยกับการยุบ อบต.ที่มีประชากรไม่ถึง 4,000 คน น่าจะมาพิจารณาถึงเรื่องจำนวนสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านดีกว่าว่าแต่ละหมู่บ้านน่าจะมีสมาชิกเพียง 1 คน ก็เพียงพอแล้ว

โดย : เพื่อน อบต. [21 ก.พ. 2005 , 14:33:17 น.]

ความคิดเห็นที่ 17

เห็นด้วยกับการยกฐานะเป็นอบต.เพื่อลดรายจ่ายและการใช้บุคคลกรในการทำงาน เพื่อทำงานให้เป็นระบบ

โดย : คนอบต. [21 ก.พ. 2005 , 15:25:04 น.]

ความคิดเห็นที่ 18

เห็นด้วยกับคนที่ 16 เพราะยุบหรือไม่ยุบก็มีคุณภาพเท่าเดิมน่าจะมีมาตราที่ดีกว่านี้ในการพัฒนา

โดย : เด็กไร้สี [21 ก.พ. 2005 , 17:04:20 น.]

ความคิดเห็นที่ 19

ไม่เห็นด้วย เพราะว่าบางที อบต. ที่มีขนาดเล็กมีศักยภาพในการทำงานมากกว่า อบต. ที่มีขนาดใหญ่บางแห่งเสียอีกมีถมไป อบต.ใหญ่ใช่ว่าจะดีกว่าเสมอไป มีงบประมาณเยอะก็มัวแต่มองหาผลประโยชน์ใส่ตัวเอง อบต.เล็ก แต่มีคุณภาพมีถมไป

โดย : สาวเหนือ [22 ก.พ. 2005 , 06:56:27 น.]

ความคิดเห็นที่ 20

เห็นด้วยค่ะ เพราะอบต.ขนาดเล็กยังไม่มีความพร้อมหลายๆเรื่อง

โดย : สาวเหนือ [22 ก.พ. 2005 , 08:04:16 น.]

ความคิดเห็นที่ 21

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับเพราะอบต.ที่มีหมู่บ้านมาก ๆ ต้องเป็นภาระในการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิก ถ้าเป็นเทศบาลจะช่วยประหยัดงบประมาณลงมาก และมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นสามารถนำมาพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้ดี แต่ต้องหาแนวทางที่ดีในการจัดสรรตำแหน่งพนักงานและพนักงานจ้างของ อบต.ที่ถูกยุบรวมด้วย

โดย : วิเคราะห์ฯเหนือ [22 ก.พ. 2005 , 08:06:47 น.]

ความคิดเห็นที่ 22

เห็นด้วยกับคนที่ 19 เป็นอย่างยิ่งค่ะ

โดย : อบต.เหมือนกัน [22 ก.พ. 2005 , 08:07:45 น.]

ความคิดเห็นที่ 23

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อความกระชับ และการลดจำนวน อปท.ให้เป็นอารยะ และที่สำคัญต้องเลี้ยงตัวเองได้ ไม่ต้องขอรับเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง เมื่อยกฐานะเป็นเทศบาลทั้งหมด จะทำให้ อปท.เข้มแข็งขึ้น

โดย : คนชายแดน [22 ก.พ. 2005 , 08:31:17 น.]

ความคิดเห็นที่ 24

ไม่เห็นด้วย เพราะบางพื้นที่่ของ อบต. ห่างจากเทศบาลมาก หากจะยุบรวมกับเทศบาล พื้นที่ห่างไกลนั้นจะยิ่งห่างไกลมากขึ้นเทศบาลเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึง

โดย : วิเคราะห์ฯ ชาววัง [22 ก.พ. 2005 , 08:39:58 น.]

ความคิดเห็นที่ 25

ไม่เห็นด้วย เพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการนำจำนวนประชากรเป็นตัวชี้วัด ทำให้เกิดข้อจำกัดในการพิจารณา ทำไมไม่นำข้อพิจารณาอื่นมาดูด้วย มีความคิดว่า มี อบต.เล็กมากมายที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนก็เข้มแข็ง อยากให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน และรวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะตามมา มีแนวทางแก้ไขอยู่แล้วหรือไม่

โดย : คนรัก อบต. [22 ก.พ. 2005 , 08:40:23 น.]

ความคิดเห็นที่ 26

เห็นด้วย ถ้าดีขึ้นกว่าเดิม

โดย : 123 [22 ก.พ. 2005 , 08:40:33 น.]

ความคิดเห็นที่ 27

ช่องที่ให้กรอกเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยสลับกันหรือเปล่าอยากให้หลายๆ ท่านช่วยกันพิจารณาดูหน่อย ในการโหวตนี้มีผู้ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์หรือไม่ เพราะเวลาคลิกโหวตไม่เห็นด้วยจำนวนไม่เพิ่มขึ้นกลับไปขึ้นฝั่งที่เห็นด้วย หวังว่าคงจะไม่มีผู้ไม่หวังดีแอบแฝงทำหรอกนะ

โดย : คน อบต. [22 ก.พ. 2005 , 08:46:49 น.]

ความคิดเห็นที่ 28

ขนาดแบ่งเขตกันยังพัฒนาได้เท่านี้ ถ้ายุบรวมกันคงไปกันใหญ่ จึงไม่เห็นด้วย

โดย : สกลนคร [22 ก.พ. 2005 , 09:10:21 น.]

ความคิดเห็นที่ 29

ไม่เห็นด้วย เพราะว่าถ้าคิดว่ายุบรวมแล้้วจะทำให้ประสิทธิภาพการบริหารงานดีขึ้น จะประหยัดงบประมาณมากขึ้น นั้น ไม่คิดว่ามันจะทำให้การบริหารงานยากขึ้นหรือ? เพราะว่าพื้นที่รับผิดชอบขยายกว้างขึ้น งบประมาณมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นหรือไม่

โดย : รักคน อบต. [22 ก.พ. 2005 , 09:14:11 น.]

ความคิดเห็นที่ 30

ทำไม vote แล้วไม่เห็นเพิ่มจำนวนขึ้นเลย!!!

โดย : ???? [22 ก.พ. 2005 , 09:18:50 น.]

ความคิดเห็นที่ 31

ชี้แจง : หากโหวตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ใช้ sever เดียวกัน ถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันครับ ดังนั้น เมื่อโหวตแล้ว จะไม่ขึ้นคะแนนโหวตให้ครับ : ทีมงานฯไม่มีเจตนาแอบแฝงอื่น แต่อยากทราบความเห็นของคนท้องถิ่นทั่วไทย เพื่อเป็นเสียงสะท้อนให้ผู้มีอำนาจนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจอีกทางหนึ่งครับ

โดย : ทีมงาน [22 ก.พ. 2005 , 10:25:23 น.]

ความคิดเห็นที่ 32

ไม่เห็นด้วยจะทำให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้น
ทำให้ฝ่ายการเมืองมีแต่ผลประโยชน์ถ้ายุบใหญ่ขึ้นผลประโยชน์ก็มากขึ้นไม่ดีหรอกเล็กๆนี่ละดีแล้ว

โดย : คนท้องถิ่น [22 ก.พ. 2005 , 10:54:17 น.]

ความคิดเห็นที่ 33

เรื่องรัฐบาลจะต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบเพราะการยุบหน่วยงานราชการมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อคราวที่แล้วรัฐบาล(กระทรวงมหาดไทย)ก็มีแนวความคิดในเรื่องนี้ทีแต่ยุติแนวความคิดนี้ไป ควรจัดทำประชาพิจารณ์โดยเฉพาะความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพราะโดยหลักแล้วการจัดตั้งท้องถิ่นอาศัยหลักการกระจายอำนาจให้ประชาชนบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ด้วยตัวเอง การตั้งจัดและหรือยุบเลิกจะต้องสอบถามความต้องการของประชาชนเจ้าของพื้นที่ด้วย อย่าทำตามกระแสหรือแบบอย่างของต่างประเทศ

โดย : ประชาชนรักบ้านเกิด - - - [22 ก.พ. 2005 , 12:25:53 น.]

ความคิดเห็นที่ 34

ถ้าจะยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลตำบลทุกแห่ง ก็ดี การบริหารงานจะเป็นรูปธรรมมากกว่า อบต.และเป็นสากลมากขึ้น การปกครองก็จะง่ายขึ้น เพราะใช้กฏหมายฉบับเดียวในการบริหารประเทศรูปแบบเทศบาล

โดย : 1253 - - 2564 [22 ก.พ. 2005 , 13:03:36 น.]

ความคิดเห็นที่ 35

เห็นด้วยกับแนวความคิดดังกล่าว100เปอร์เซ็นต์และอบต.ควรมีสมาชิก หมู่บ้านละ 1คนก็พอแล้ว

โดย : คนอบต. [22 ก.พ. 2005 , 13:25:55 น.]

ความคิดเห็นที่ 36

เห็นด้วยแต่ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงขนาดพื้นที่ด้วย หากพื้นที่ใหญ่เกินไป ก็จะทำให้การพัฒนาไม่ทั่วถึง

โดย : 111 - [22 ก.พ. 2005 , 16:11:58 น.]

ความคิดเห็นที่ 37

การใช้จำนวนประชากรในพื้นที่เป็นเกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบท้องถิ่นมิใช่ว่าจะดีหรือถูกต้องเสมอไป สิ่งที่ควรคำนึงคือเมื่อจัดตั้งแล้วรูปแบบท้องถิ่นนั้น ๆ มีประิสิทธิภาพในการบริหารงานหรือไม่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่เนื่องจากสภาพและปัญหาสังคม วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นมีข้อแตกต่างกัน รูปแบบนี้อาจจะดีกับท้องถิ่นหนึ่งแต่อาจจะันำมาใช้่กับท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่งไม่ได้ก็ได้ ท้องถิ่นรูปเทศบาลโดยหลักแล้วเหมาะสำหรับชุมชนเขตเมืองเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกับชุมชนนอกเขตเมือง

โดย : ประชาชนรักบ้านเกิด - - - [22 ก.พ. 2005 , 19:21:12 น.]

ความคิดเห็นที่ 38

เห็นด้วยกับการยุบรวม อบต. แต่บางอบต.ที่มีขนาดเล็กและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพก็มีเช่นกัน กรณีนี้ควรแก้ปัญหาอย่างไร (ลดจำนวนสมาชิก...คือคำตอบสุดท้าย...เพราะหลายๆ ที่ที่รู้มาบางเดือนมาเซ็นชื่อรับเงินเดือนตอนสิ้นเดือนเพียงอย่างเดียว)สิ้นเปลืองงบประมาณจริง ๆ

โดย : คน อบต.ยะลา [22 ก.พ. 2005 , 22:47:01 น.]

ความคิดเห็นที่ 39

เห็นด้วยครับ อบต.ขนาดเล็กเจ้าหน้าที่คนหนึ่งทำงานหลายด้านทำให้ไม่เกิดประสิทธิภาพ ถ้ายุบรวมเป็นเทศบาลจะทำให้มีบุคคลากรพร้อมเพรียง จะให้การทำงานเป็นสัดส่วนชัดเจน งานจะได้ไม่มั่วไปหมดครับ

โดย : พนักงานส่วนตำบล [23 ก.พ. 2005 , 10:50:29 น.]

ความคิดเห็นที่ 40

ไม่เห็นด้วยอย่างย่งค่ะ ที่ใช้จำนวนประชากรมาเป็นตัวตัดสิน ทำไมไม่ใช้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเป็นตัวตัดสินล่ะ ถามชาวบ้านดูสิว่า..อบต. ของเขามีคุณภาพไหม ถ้าชาวบ้านไม่เอาก็ยุบได้ แต่ถ้าชาวบ้านพอใจ ไม่น่ายุบ ไม่อยากให้ทีมงานโหวตแบบน้เลย เหมือนเป็นการชี้นำให้แก่ผู้ไม่จริงใจกับการกระจายอำนาจได้ใจมากขึ้น สถาบันของเราเราน่าจะช่วยกันส่งเสริม มากกว่าสนับสนุนให้ยุบนะ..ถ้าท่านอยู่ อบต. ใหญ่ ท่านคงจะเห็นด้วยที่จะให้ยุบ เพราะมันไม่กระทบกระเทือนถึงท่าน แต่ อบต. เล็ก พนักงานไม่เป็นอีนทำงานกันแล้ว..เห็นใจกันบ้าง

โดย : กรรมของใคร [23 ก.พ. 2005 , 16:03:26 น.]

ความคิดเห็นที่ 41

เป็น อบต.ทุกวันนี้ดีอยู่แล้ว ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ต้องแก้กฎหมายลดจำนวน ส.อบต.ให้เลือหมู่บ้านละ 1 คน หรือมีตามจำนวนประชากรในหมู่บ้าน ถ้าประชากรมากก็ให้มี ส.อบต.มากแต่ต้องไม่เกน 2 คน ไม่เข้าใจว่าทำไมเสนอขอแก้ไขเรื่องนี้ทีไรไม่ผ่านทุกที องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรที่จะมีตำบลละ 1 แห่ง เพื่อให้ง่ายแก่การทำงาน ทั้งเรื่องแนวเขตและประชากร

โดย : ปลัด อบต.ชายแดนเขมร [23 ก.พ. 2005 , 16:55:52 น.]

ความคิดเห็นที่ 42

พี่ ๆ ๆ ฟังหนูนิดนะ

อบต.หนูเป็น อบต.ขนาดเล็ก (ชั้น 5) ประชากร 2000 กว่านิดนิด วันๆหนูกะเพื่อนไม่ค่อยได้ทำไรค่ะ นั่งเล่นๆกัน เพราะประชาชนที่มาติดต่อเสียภาษี จิ๊ดเดียวเอง..ไม่ค่อยมีงานค่ะ

อบต.หนูมีแอร์ 3 ตัว ค่าไฟประมาณ 5000 กว่าบาทต่อเดือน ค่าน้ำมันก็ประมาณนั้นค่ะ เพราะมีรถดับเพลิง 1 คัน (กินน้ำมันที่สุด) มีนายก 1 คน มีไม่ถึง10 หมู่บ้าน สมาชิก 10 กว่าคน คน เงินเดือนนายก กะสมาชิก แล้วก็เงินประจำตำแหน่ง ฟาดไปเกือบแสนแล้วมั๊งคะ เวลาประชุมสภา บางคนก็เข้า บางคนก็ไม่เข้า แต่งตัวเสื้อยืดกางเกงยีนส์ เดินเต๊ะจุ่ย..มารับเงินเดือนอย่าง..หน้าด้านที่สุด

ถ้า อบต.หนูไปรวมกะพี่เทศบาลได้นะ จะนำความปลาบปลื้มมาให้พวกหนูมากๆเลยอ่ะ เพราะหนูอยากมีงานทำอ่ะ ไม่ใช่วันๆนั่งเล่นกัน..ง๊องแง๊ง (มีเหมือนกันค่ะ มาเสียภาษี.)
น้อยสุด คือเสีย 1 บาท((อันนี้เรื่องจริงนะคะ))..มากสุดก็ห้าร้อยกว่าบาท...อืม..หนูว่าถ้าพวกหนูไปรวมกะพี่ๆเทศบาล จะได้ช่วยกันทำงานงัยคะ ดูมันจะเป็นการทำงานขึ้นมาหน่อย

ทุกวันนี้นะคะ ปลัดเข้า อบต. 10 โมงกว่า ๆ บางวันไม่เข้าบอกติดประชุม พี่ช่างนั่งนิ่งๆอยู่มุมนึงของ อบต. ติดต่อกะประชาชนนิดหน่อยเวลาที่ประชาชนมาขอแบบบ้าน พี่คลังเอางานมาทำส่วนตัว(รับปิดบัญชีนะค่ะ)..

สงสารประเทศไทยไหมคะ..

อ้อ..งบอุดหนุนมาที่ อบต.หนูล้านฝ่าๆ..ปลัดเอาไปซื้อคอมเพิ่มอีกสองตัว ตัวละ 30000 กว่า ๆ พี่คิดดู..จะเอาไปใช้ไรเนี่ย..งานก็ไม่ค่อยมี..ยังจะซื้อคอมมาอีก..((เปลืองตังค์))..ในปัจจุบันก็มีคอมใช้อยู่แล้ว (นี่ อบต.หนูขนาดเล็กนะเนี่ย)..ปลัดให้เหตุผลว่า เอามาใช้ที่ส่วนช่าง..((ช่างพิมพ์งานไม่เป็น))..เหวอไหมคะ..

ปลัดก็ได้ค่าเปอร์เซ้นต์คอมไป กินอิ่มพุงกางไปเลยค่ะ

อย่าสงสัยเลยค่ะ ว่าอบต.ไหน เอาง่ายๆว่า อบต.ที่ห่างไกลความเจริญมากๆๆ. มากซะจน........เกินกว่าผู้ใหญ่จะเข้ามาดูแล..

โดย : เลดี้ อบต. [23 ก.พ. 2005 , 19:42:17 น.]

ความคิดเห็นที่ 43

แจ็คพอตมาลงที่ปลัดฯ กับ หน.ส่วนฯ ที่ซีเล็กๆ เงินเดือนน้อยๆ แล้วหละคราวนี้ (ลองมองดูเพื่อนๆ ตำแหน่งเดียวกันที่อยู่ อบต.ข้างๆ บ้างซิ ใครอาวุโสกว่ากัน อิอิ...)

โดย : หน.ส่วน [23 ก.พ. 2005 , 20:56:31 น.]

ความคิดเห็นที่ 44

เห็นด้วยหากยุบรวมแล้วทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น เพราะเล็กเกินไปก็ทำงานไม่คุ้มค่าดังความเห็นที่ 42 สำหรับพนักงานและลูกจ้างไม่น่าจะเดือดร้อนอะไร เพราะเท่าที่ทราบ มีมาตรการของ ก.อบต.ออกมาานแล้วว่า หากยุบรวมกับอบต.หรือเทศบาลก็ต้องโอนทรัพย์สิน บุคลากรไปเป็นของอบต.หรือเทศบาลนั้น ๆ และปลัดอบต.หรือหัวหน้าส่วนก็จะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นนักบริหารอยู่เพียงแต่ต้องไปดำรงตำแหน่งรองปลัดฯ หรือ รองหัวหน้าส่วนเท่านั้นเอง สำหรับน้อง ๆ ตำแหน่งอื่น ๆ สิทธิและศักดิ์ก็ยังคงเดิม ไม่เดือดร้อนอะไร และที่ทราบมา ตุลาคมปีนี้ นายกฯคงปฏิรูปท้องถิ่นทั้งระบบแน่นอน แต่จะออกมารูปแบบใดนั้น ท้องถิ่นแต่ละแห่งควรออกมาแสดงจุดยืนของตนเอง และควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิรูปครั้งนี้ ไม่ใช่ปล่อยให้นักการเมืองระดับชาติเปลี่ยนแปลงโดยลำพัง......

โดย : คนหละปูน [23 ก.พ. 2005 , 22:11:44 น.]

ความคิดเห็นที่ 45

รอมานานแล้วครับช่วยทำให้หน่อยสงสารภาษีหลวงที่ต้องจ่ายภาระมากเกินไป

โดย : ขอด้วยคน [24 ก.พ. 2005 , 03:53:39 น.]

ความคิดเห็นที่ 46

ผมไม่เห็นด้วยกับการยุบรวมอบต. ด้วยเหตุผลดังนี้ 1.เมื่อรวมแล้วหากไม่ยกฐานะเป็นเทศบาล จำนวนสมาชิกก็เท่าเดิม 2.หากรวมแล้วยกฐานะตำบลที่เล็กกว่าอาจจะไม่ได้งบประมาณ เพราะเจ้าของตำบลเดิมจะเน้นพื้นที่เดิมของตัวเอง 3.หากเป็นพื้นที่ที่ตำบลอยู่ห่างไกลกันมากๆ ชาวบ้านจะลำบากในการติดต่อราชการ ส่วนปัญหาเรื่องรายจ่านประจำที่มีมากนั้นน่าจะแก้ไขด้วยการลดจำนวนสมาชิกลง แล้วในกรณีที่อบต.ไม่มีงานทำตามน้อง42นั้น อยู่ที่สมองและสันดานของผู้บริหารกับปลัด ถ้ามีความคิดพัฒนาต้องคิดหาโครงการต่างๆเข้ามาทำโดยไม่จำเป็นต้องทำโครงสร้างพื้นฐานแต่อย่างเดียว

โดย : คน อบต. [24 ก.พ. 2005 , 09:49:39 น.]

ความคิดเห็นที่ 47

ไม่ควรยุบครับ แต่ควรยกให้เป็นเทศบาลให้หมด เพราะจะได้บริหารจัดการในรูปแบบเดียวกันประชาชนจะได้ไม่สับสน และแบ่งถูกแบ่งแยกเป็นเทศบาลหรือตำบล .......ที่จะยุบน่าจะเป็ฯอบจ.มากกว่ามีไว้เป็นฐานคะแนน ส.ส.เท่านั้น พื้นที่ทับซ้อนก็ไม่เห็นมีมากแบ่งงบลงมาพัฒนาท้องถิ่นโดยตรงจะดีกว่า การพัฒนาในภาพรวมก็มีผู้ว่าซีอีโออยู่แล้วไม่น่าห่วง

โดย : คน อบต. [24 ก.พ. 2005 , 10:28:39 น.]

ความคิดเห็นที่ 48

ไม่เห็นด้วย เพราะการเอาประชากรเป็นตัว
ชี้วัดนั้นไม่สามารถที่จะทำให้การยกฐานะของอบต.ได้เพราะต้องคำนึงถึงสภาพการณ์เดิมที่เคยเป็นอยู่เพราะตอนนี้อบต.เริ่มมีบาทบาทกับท้องถิ่นมากขึ้น

โดย : อบต [24 ก.พ. 2005 , 10:54:54 น.]

ความคิดเห็นที่ 49

เห็นด้วยค่ะ ที่จะยุบรวม สำหรับความคิดเห็นที่

โดย : อบต.งานเยอะ [24 ก.พ. 2005 , 11:52:16 น.]

ความคิดเห็นที่ 50

ไม่เห็นด้วค่ะเพราะการที่เรายุบรวมเพราะจำนวนประชากรไม่ถึง 4,000 คนแต่อยากถามก่อนว่าทุกคนก็มีความจำเป็นเหมือนที่อื่นที่มีคนเยอะหรือเปล่าคนน้อยยิ่งต้องช่วยเหลือเพื่อให้หมู่บ้านนั้นเจริญและสะดวกในการติดต่อราชการและข่าวสารทั่วถึงทำให้ราษฎรไม่เป็นผู้ไม่มีความรู้ด้อยการพัฒนาเป็นการพัฒนาตั้งแต่รากหญ้าสู่รากแก้วตามนโยบายนายกได้อย่างชัดเจนด้วยค่ะ

โดย : คนมีชีวิต ชีวิตมีค่า [24 ก.พ. 2005 , 12:12:17 น.]

ความคิดเห็นที่ 51

เห็นด้วย ส่วนมากจะนั่งตบยุงมากกว่าทำงาน

โดย : // [24 ก.พ. 2005 , 12:19:13 น.]

ความคิดเห็นที่ 52

ไม่เห็นด้วย เพราะจำนวนประชากรอาจจะน้อยแต่ว่าพื้นที่ของบาง อบต. ใหญ่มากการปฎิบัติงานของช่างหร์อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีจำนวนน้อยใน อบต. ต้องทำงานในพื้นที่ๆกว้างทำให้การดูแลเกี่ยวกับงานโครงการต่างๆไม่ทั่วถึงรรวมทั้งพื้นที่ใหญ่มากทำให้งบประมาณกระจายไม่ทั่วถึงในแต่ละปี

โดย : ช่าง [24 ก.พ. 2005 , 13:20:02 น.]

ความคิดเห็นที่ 53

เห็นด้วยและอยากให้ไม่มี อบต.คือให้เป็นเทศบาลทั้งหมด เพราะจะได้ใช้หลักเกณฑ์กันทั้งหมด เพราะที่เป็นอยู่ขนาดนี้ อบต.จะเสียเปรียบ อบจ. เทศบาล ในการจัดสรรภาษีต่อหัวต่อคน แต่ต้องไม่กระทบต่อพนักงานส่วนท้องถิ่น

โดย : อบต.น้อยๆ [24 ก.พ. 2005 , 13:46:53 น.]

ความคิดเห็นที่ 54

เห็นด้วยแต่ไม่ควรใช้คำว่ายุบ ฟังแล้วหาดเสียว ควรใช้คำว่ายกฐานะเป็นเทศบาลเพื่อจะได้เป็นมาตราฐานเดียวกับเทศบาล และอบจ. อยากให้ยกฐานะเป็นเทศบาลทั้งหมดพร้อมๆกันโดยไม่ต้องมี อบต.ไม่ว่าจำนวนประชากรจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 4,000 คน เพราะจะได้บริหารไปในทางเดียวกันทั้งหมด แต่อยากให้จัดการเรื่องการบริหารบุคคลให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลไม่ต้องสัยสนหรือกังวล

โดย : อบต.เล็กๆ [24 ก.พ. 2005 , 13:56:42 น.]

ความคิดเห็นที่ 55

ควรยกฐานะมากกว่าการยุบรวมเพราะอย่าลืมว่ายิ่งพื้นที่กว้างยิ่งเข้าไปดูแลยากแต่ระเบียบกฏหมายการบริหารงานบุคคลควรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ฉะนั้นควรยกฐานะให้เป็นเทศบาลตำบลซะให้หมด

โดย : คนเบื่องล่าง [24 ก.พ. 2005 , 14:41:23 น.]

ความคิดเห็นที่ 56

เห็นด้วย ประหยัดงบประมาณและการทำงานจะได้ไปในทิศทางเดียวกัน

โดย : คนกลาง - - 2548 [24 ก.พ. 2005 , 16:01:50 น.]

ความคิดเห็นที่ 57

เห็นด้วย เนื่องจากผู้บริหาร และสมาชิก อบต. ไม่มีศักยภาพในการบริหารงาน และมักจะทำงานด้วยความเห็นไม่ตรงกัน การพัฒนาจึงเข้าถึงประชาชนน้อยมาก ทำให้งบประมาณต้องสูญไปเปล่า

โดย : เด็กข้างอบต. [24 ก.พ. 2005 , 17:07:14 น.]

ความคิดเห็นที่ 58

เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะเป็นอะไรก็ทำงานเหมือนกัน ขอให้ทำเพื่อประเทศชาติดีหมดครับ

โดย : คนฅน [25 ก.พ. 2005 , 09:37:25 น.]

ความคิดเห็นที่ 59

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะพื้นที่บาง อบต.เก็บภาษีไม่ได้สัก บาท และก็มีพนักงานเยอะ ที่บรรจุใหม่ ไม่รู้เขาจะให้มาพัฒนาด้านต่าง ๆ ของอบต.หรือเปล่า หรือจะให้มาเป็นฐานเงินเดือนหรือเปล่า แล้วก็ให้โอนย้าย ไป ทำให้การพัฒนาอบต.ไม่นิ่ง

โดย : คนอบต. [25 ก.พ. 2005 , 09:39:42 น.]

ความคิดเห็นที่ 60

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ เพราะจะทำให้ อบต. มีศักยภาพและความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน สมบูรณ์ขึ้น ยิ่งถ้ายกฐานะเป็นเทศบาลได้ก็จะดีมาก ๆ เลยจะได้ลดจำนวนสมาชิกสภาลงได้ การบริหารก็จะง่ายขึ้น ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง อยากให้ยกฐานะเร็ว ๆ

โดย : ประชาชนคนหนึ่ง [25 ก.พ. 2005 , 11:08:31 น.]

ความคิดเห็นที่ 61

ความคิดเห็นที่ 3 เทศบาลไหน มี 200คนบอกหน่อย ขอให้ยุบแค่นี้เพราะประชากรจะเกิดมาอีก

โดย : ใฝ่รู้ [25 ก.พ. 2005 , 11:17:47 น.]

ความคิดเห็นที่ 62

เห็นด้วยเหมือนกันค่ะเพราะสมาชิกอบต.จะได้เอาใจใส่กับงานมากกว่านี้พนักงานก็มีน้อยงานก็ไม่ค่อยเป็นระบบทำงานมั่วตำแหน่งกันไปหมดยุบๆไปซะจะได้หมดเรื่อง

โดย : อบต.ปราจีนบุรี [25 ก.พ. 2005 , 12:09:25 น.]

ความคิดเห็นที่ 63

เห็นด้วยอย่างยิ่งเพื่อให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น และลดค่าใช้จ่ายสำนักงานในภาพรวม แต่ควรระวังเรื่องสิทธิของบุคลากรที่มีอยู่ และการพัฒนาไม่ท่วถึงในท้องถิ่ที่มีชุมชนกับชนบท

โดย : ท้องถิ่นอำเภอ [25 ก.พ. 2005 , 12:51:29 น.]

ความคิดเห็นที่ 64

ไม่เห็นกับการยุบรวมโดยใช้ประชากรเป็นเกณฑ์ ยิ่งมีประชากรมากขึ้นการบริหารด้านต่างๆยิ่งมีความลำบาก การกระจายงบประมาณสู่พื้นที่ไม่ครอบคลุม ไม่ตรงกับปัญหา/ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

โดย : ผู้บริหารอบต. [25 ก.พ. 2005 , 13:08:51 น.]

ความคิดเห็นที่ 65

เห็นด้วยควรยุบเพราะ
1.ประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้านค่าตอบแทนสมาชิกมากขึ้น
2.ลดจำนวนสมาชิกสภาฯให้เป็นตามรูปแบบของเทศบาลตำบล
3.มีงบประมาณด้านการพัฒนามากขึ้น
4.เป็นรูปแบบการปกครองที่เป็นสากล
5.ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้นมิใช่มีให้กับกลุ่มคนที่อำนาจและอิทธิพล

โดย : สป. [25 ก.พ. 2005 , 13:54:11 น.]

ความคิดเห็นที่ 66

เอ้า!พวกเราช่วยกันเพิ่มประชากรหน่อยเดี๋ยวเราจะโดนยุบ

โดย : คนบนดอย [25 ก.พ. 2005 , 13:55:07 น.]

ความคิดเห็นที่ 67

เห็นด้วยกับการยกฐานะแต่ไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาที่จำนวนประชากร 4000 คนบางแห่งเล็กกว่า 4000 คน แต่มีการบริหารงานที่ดีกว่า อบต. ขนาดใหญ่ด้วยซ้ำไปครับความเห็นน้อย ๆแต่จากใจ

โดย : คนอบต. [25 ก.พ. 2005 , 15:27:34 น.]

ความคิดเห็นที่ 68

เห็นด้วยกับการยกฐานะเป็นเทศบาลทั้งหมดไม่ว่าจำนวนประชากรจะถึง 4,000 หรือเกิน 4,000 คน เพราะจะช่วยชาติประหยัดงบประมาณหลายเรื่อง เช่นเงินเดือนสมาชิก เงินเดือนนายก อาคารที่ทำการก็ไม่ต้องเปลื้องงบหลายแห่ง เพราะ อบต.บางแห่งอยู่มาเกือบ 10 ปี ยังอาศัยที่วัดอยู่เยอะแยะ บาง อบต. ก็รอปรับปรุงโรงเรียนร้าง ผู้ใหญ่,กำนันในตำบลก็ยังมาขัดขวางการทำงานของ อบต.เที่ยวมาทำพอได้คิดว่าเขาเป็นเจ้าของตำบล ยกฐานะเป็นเทศบาลจะได้ไม่ต้องมากเรื่อง

โดย : อบต.บ้านๆ [25 ก.พ. 2005 , 15:43:29 น.]

ความคิดเห็นที่ 69

เห็นด้วยนะคับ และสนับสนุนให้ทำโดยเร็วที่สุด

โดย : พนักงานส่วนท้องถิ่น [25 ก.พ. 2005 , 20:22:17 น.]

ความคิดเห็นที่ 70

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ท้องถิ่นมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการถ่ายโอน
งานจากส่วนกลางและภูมิภาคสู่ท้องถิ่น

โดย : พนักงานเทศบาล [26 ก.พ. 2005 , 14:10:45 น.]

ความคิดเห็นที่ 71

เห็นด้วย เพราะ พนักงาน อบต.ที่บ้าน
ไม่มีศักยภาพในการทำงาน วัน ๆ ได้แต่นั่งคุยกัน ไม่รู้มาเป็นข้าราชการได้ยังไง ไม่เคยคิดที่จะพัฒนาอะไรให้ท้องถิ่นเลย ข้าราชการที่ดีควรจะนำความเจริญสู่ท้องถิ่น
นั่งกินเงินเดือนที่มาจากภาษีของประชาชนในหมู่บ้านเดือนหนึ่งเป็นหมื่น ๆ ข้าราชการจำพวกนี้น่าจะพิจารณาตัวเองบ้าง

โดย : ชาวบ้าน [26 ก.พ. 2005 , 14:22:01 น.]

ความคิดเห็นที่ 72

ไม่เห็นด้วย เพราะการเป็นเทศบาลหรือการเป็นอบต.ไม่ได้แสดงว่า จะมีประสิทธิภาพ ถ้าประชาชนยังไม่รู้จักที่จะเลือกผู้บริหารที่มีคูณธรรมที่ดีพอให้เข้ามาบริหารงาน บ่อยครั้งที่ผลการเลือกตั้งออกมาในทางตรงกันข้าม ทั้ง อบจ. เทศบาล อบต. คนดีมีคุณธรรมแพ้การเลือตั้ง ผู้มีอิทธิพลได้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง บ่อยครั้งที่มีข่าวปรากฏในแง่ลบเกี่ยวกับ อปท.อะไรคือตัววัดว่าการยกฐานะแล้วประชาชนจะได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสในการบริหารงาน นอกจากการแปรสภาพจาก อบต.ขึ้นชั้นไปเป็นเทศบาลที่มองดูโก้กว่าอบต.เท่านั้นเอง ที่ผ่านมาการมี อปท.ทีหลากหลายการเลือกตั้งในระดับชาติกลับย้อนยุค โลกพัฒนาไปข้างหน้า ประชาธิปไตยไทยกลับถอยหลัง อะไรคือคำตอบของทิศทางการกระจายอำนาจที่มีประสิทธิภาพ

โดย : ลูกจ้างประจำ [26 ก.พ. 2005 , 14:49:55 น.]

ความคิดเห็นที่ 73

จากทั้งหมด 71 ความคิดเห็น มีความคิดเห็นหลากหลาย บางคนก็คิดเข้าข้างตนเอง การคิดเข้างตนเองต้องดูด้วยว่าตนเองอยู่ในฐานะอะไร เพราะที่คิดเช่นนั้นกลัวว่าตนเองจะไม่มีที่ทำงาน(การที่จะยุบเขาต้องเตรียมตำแหน่งงานไว้ให้ก่อนแล้ว)
ที่จริงแล้วการที่รัฐบาลเขาจะทำอะไรลงไปเขาต้องศึกษามาพอสมควร
เราเห็นด้วยที่จะยุบรวมหลายๆ อบต.ที่อยู่ในอำเภอเดียวกันซึ่งมีแนวเขตติดต่อกันจะเป็นกี่อบต.ก็แล้วแต่ ซึ่งแต่ละที่มีประชากรไม่ถึง 4000 คน รวมกันเพื่อยกฐานะเป็นเทศบาล ในส่วนของอบต.ที่มีประชากรเกิน 4000 คนก็ยกฐานะเป็นเทศบาลไปเลย ลักษณะการปกครองของท้องถิ่นจะได้ลดน้อยลงไปเพราะทุกวันนี้ทำงานซ้ำซ้อน เหียบจมูกกัน แย่งกัน น่าสงสารผู้ปฏิบัติ

โดย : คนไทยคนหนึ่ง [26 ก.พ. 2005 , 14:57:07 น.]

ความคิดเห็นที่ 74

เห็นด้วยครับ แต่ควรแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปแบบเทศบาลเขตเมือง และรูปแบบเทศบาลเขตชนบท หรือ เทศบาลเก่า กับใหม่ ในชั้นต้น เพราะสภาพแวดล้อมและพื้นฐานยังมีความแตกต่างกันมาก ถ้าไม่แบ่งรูปแบบ เพื่อให้มีโครงสร้างแตกต่างกันในช่วงแรก จะทำให้การบริหารงานทำได้ยาก และไม่ราบรื่น เพราะสภาพความแตกต่างระหว่างชุมชนเมือง และชุมชนชนบท

โดย : ความเห็นหนึ่ง [26 ก.พ. 2005 , 15:20:42 น.]

ความคิดเห็นที่ 75

ถ้าหากใช้เกณฑ์ประชากรแต่ไม่คำนึงพื้นที่ เพราะพื้นที่ของ อบต.ส่วนใหญ่จะมีมากกว่าเทศบาล ซึ่งอาจเกรงว่าการพัฒนาจะได้รับไม่ทั่วถึงถ้าหาก 2 ตำบลรวมกัน ถ้าผู้บริหารอยู่คนละตำบล ตำบลที่ไม่มีผู้บริหารจะลำบาก เพราะฉะนั้นควรรวมตำบลเป็นชื่อเดียวกันด้วยจะดี

โดย : ประชาชนคนไทย [26 ก.พ. 2005 , 19:01:26 น.]

ความคิดเห็นที่ 76

อยากให้ลดจำนวนสมาชิก อบต.ลงเหลือหมู่ละ 1 คน เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะได้ประหยัดงบประมาณ เหมือนกับ สส.เขตยังมี สส.ได้เพียงคนเดียว

โดย : อบต.ชั้น 5 [26 ก.พ. 2005 , 19:11:44 น.]

ความคิดเห็นที่ 77

ไม่เห็นด้วยคะ ถ้ายุบแล้วลูกจ้างเป็นหมื่นๆคนก็คงต้องตกงานกันไปตามๆกันแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อนมให้ลูกคะไม่น่าจะยุบหรอก

โดย : หนองคาย [27 ก.พ. 2005 , 12:11:34 น.]

ความคิดเห็นที่ 78

ไม่เห็นด้วยคะ ไม่เห็นด้วย ลูกจ้างก็ตกงานแย่ซิ ถ้าใครเป็นลูกจ้างประจำแล้วก็ดีซิแต่เราเป็นแค่ลูกจ้างเนี๊ย

โดย : ลูกจ้าง [27 ก.พ. 2005 , 12:13:35 น.]

ความคิดเห็นที่ 79

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทำให้การบริหารงานและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า

โดย : ปลัดอบต.ชั้น5 [27 ก.พ. 2005 , 20:10:47 น.]

ความคิดเห็นที่ 80

เห็นด้วยครับ ลูกจ้างก็ต้องโอนไปอยู่กับเทศบาลหรืออบต.ที่ยุบรวมด้วย เท่าที่สอบถามจากปลัดฯเพราะบุคลากรทรัพย์สินต่าง ๆ ต้องโอนไปอยู่กับหน่วยงานใหม่เหมือนตอนเป็นสภาตำบลแล้วมาเป็นอบต.งัย

โดย : ลูกจ้างเหมื๋อนกั๋น [27 ก.พ. 2005 , 21:52:17 น.]

ความคิดเห็นที่ 81

ไม่เห็นด้วยไม่ควรเอาจำนวนประชากรมาเป็นตัวชี้วัดเพราะอบต.ขนาดเล็กก็มีประสิทธิภาพดีกว่าอบต.ขนาดใหญ่ก็มี

โดย : คนลำพูน [28 ก.พ. 2005 , 13:06:52 น.]

ความคิดเห็นที่ 82

เห็นด้วยกับความคิดของท่านข้อที่40

โดย : คนลำพูน [28 ก.พ. 2005 , 13:12:59 น.]

ความคิดเห็นที่ 83

เห็นด้วย แต่ว่าเมื่อหมดวาระ ๒๒ มิ ย ๔๘
แล้วจะเลือก นายกเทศมนตรีเลยหรือไม่ จะรวมสามตำบลอย่างที่เขาลือรึเป่า ถ้าเป็นแบบนั้นจะได้เตรียมตัวลง ส ท
มีใครพอจะตอบผมได้มั่งครับ

โดย : เจ้าเมืองเสฉวน [28 ก.พ. 2005 , 20:41:20 น.]

ความคิดเห็นที่ 84

ไม่เห็นด้วยถึงจะมีประชากรไม่ถึงสี่พันคนแต่อปท นั้นก็ยังบริหารงานในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบมากเหมือนกัน จะยุบหรือไม่ยุบไม่สำคัญ อยู่ที่ว่าประชาชนได้รับบริหารสาธารณะเต็มที่หรือเปล่า ถ้าหากยุบรวมกับเทศบาลแล้วเทศบาลจะบริการทั่วถึงหรือไม่และทราบปัญหาดีพอหรือเปล่า

โดย : การคลังกำแพงเพชร [1 มี.ค. 2005 , 10:30:43 น.]

ความคิดเห็นที่ 85

เห็นด้วยหากจะทำให้ขึ้น

โดย : ลูกจ้าง [1 มี.ค. 2005 , 11:39:51 น.]

ความคิดเห็นที่ 86

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หากยุบก็ควรเป็น อบต.ที่ติดกับเทศบาลตำบลเดีวยกัน เห็นด้วยหากยกฐานะอบต.เป็นเทศบาลตำบล ซึ่งควรมีตำบลละหนึ่งท้องถิ่นจึงจะถูกต้องที่สุด ซึ่งมีเขตพื้นที่ชัดเจนอยู่แล้ว เห็นด้วยกับการที่จะมีท้องถิ่นเพียงท้องถิ่นเดียวคือเทศบาลโดยการยกฐานะอบต.เป็นเทศบาล และควรยุบท้องถิ่นไม่มีพื้นที่เป็นของตนเองหรือทับซ้อนกับท้องถิ่นอื่น

โดย : ต้ย [1 มี.ค. 2005 , 12:51:20 น.]

ความคิดเห็นที่ 87

ไม่เห็นด้วย ตั้งมาไม่ทันไรก็โดนยุบเสียแล้วตั้งแล้วยุบๆแล้วตั้งทำเหมือนเด็กเล่นขายขนม เหมือนคนใจโลเล อุ้ย!ขอโทษ รัฐบาลนี้ไม่ได้ตั้ง เห็นด้วยหากจะยกฐานะอบต.เป็นเทศบาลหนึ่งตำบลหนึ่งท้องถิ่นเพราะมีเขตพื้นที่ชัดเจน อบต.ที่อยู่ตำบลเดียวกันกับเทศบาลก็นควรรวมกับเทศบาล ท้องถิ่นควรมีรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศคือเทศบาลไม่ควรมีหลายรูปแบบประชาชนสับสน สรุปแล้วควรเปลี่ยนรูปแบบท้องถิ่นอื่นเป็นเทศบาลทั้งหมด ท้องถิ่นหนึ่งเดียวของประเทศไทยคือเทศบาล

โดย : ธนพล คน101 [1 มี.ค. 2005 , 13:07:04 น.]

ความคิดเห็นที่ 88

เห็นด้วย เพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน ชื่อนั้นสำคัญไฉน ทุกคนก็เป็น
ข้าราชการเหมือนกัน

โดย : พี่แมว [1 มี.ค. 2005 , 13:17:06 น.]

ความคิดเห็นที่ 89

ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะบาง อบต.มีอาณาเขตที่กว้างมากแต่ประชากรมีไม่ถึง 4,000 การดูแลก็ไม่ทั่วถึง

โดย : น้อง [1 มี.ค. 2005 , 14:25:57 น.]

ความคิดเห็นที่ 90

การยุบรวม อบต.หรือการยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาล ถือเป็นการปกครองท้องถิ่นแบบสากลทั่วโลก แต่ขณะเดียวกันควรจะทำลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะในอดีตมีบทเรียนในการยกฐานะ อบต.มาแล้วเมื่อปี38 หากต้องการให้การพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยมีรูปแบบของอาณารยประเทศ ควรจะกำหนด อบต.ที่มีความพร้อมก่อน แล้วค่อยยกฐานะฯเป็นระยะ เหมือนกับปัจจุบันนี้ที่ให้ อบต.พิจารณาขอยกฐานะเป็นเทศบาล นะจะบอกให้ พี่หลวงเหอ

โดย : คนคอน [2 มี.ค. 2005 , 09:49:27 น.]

ความคิดเห็นที่ 91

ถ้ายกฐานะเป็นเทศบาลหรือ ยุบรวมการทำงานก็จะยากยิ่งขึ้นการเข้าหาประชาชนก็จะไม่ทั่วถึง

โดย : คนทำงาน [3 มี.ค. 2005 , 08:26:11 น.]

ความคิดเห็นที่ 92

ดียุบเลยจะได้ประหยัดงบประมาณ

โดย : คนหวังดี [3 มี.ค. 2005 , 10:08:56 น.]

ความคิดเห็นที่ 93

ไม่เห็นด้วย เพราะการติดต่อประสานของประชาชนในพื้นที่ไม่จะไม่สะดวก

โดย : คนขอร่วมเสนอ [3 มี.ค. 2005 , 10:16:14 น.]

ความคิดเห็นที่ 94

ไม่เห็นด้วย เพราะ อบต.เล็กก็สามารถปฏิบัติงานให้มีคุณภาพได้ อย่างเช่น อบต.บ้านใหญ่ จ.นครนายก ประชากรก็ไม่มาก เอาจำนวนประชากรมาวัดการปฏิบัติงานไม่ได้

โดย : ผู้ที่หวังดี [3 มี.ค. 2005 , 10:22:45 น.]

ความคิดเห็นที่ 95

เห็นด้วย เทศบาลถึงจะมีสมาชิกน้อยกว่า แต่สามารถดูแลครอบคลุมทั้งตำบล มิได้แบ่งแยกว่ามาจากหมู่บ้านใด ที่สำคัญงบประมาณและบุคลากรก็มาก ทำให้พนังงานไม่ต้องแบกภาระงานจร ที่ไม่ตรงตำแหน่งตัวเอง

โดย : คน อบต. [3 มี.ค. 2005 , 12:27:20 น.]

ความคิดเห็นที่ 96

เห็นด้วยค่ะ เพราะว่าจะได้ทำให้มีการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่มากขึ้น

โดย : พนักงานอบต. [3 มี.ค. 2005 , 12:44:14 น.]

ความคิดเห็นที่ 97

เป็น อปท.เหมือนกัน อำนาจหน้าที่ ภาระความรับผิดชอบ ไม่ได้แตกต่างกันเลย แล้วจะเรียกให้มันต่างกันไปทำไม หรือเอาไว้เป็นข้ออ้างในการจัดสรรเงินรายได้ ยกฐานะเป็นเทศบาลให้หมด เอาจำนวนประชากรเป็นเกณฑ์ในการยกฐานะและจัดสรรเงินภาษีตามหัวประชากร จะได้ไม่ต้องแบ่งแยกเทศบาลหรือ อบต.

โดย : คน อบต. [3 มี.ค. 2005 , 13:01:29 น.]

ความคิดเห็นที่ 98

น่าจะยุบ อบจ และเทศบาล เปลี่ยน อบต ให้หมด

โดย : คน อบต พันธุ์แท้ [3 มี.ค. 2005 , 13:10:57 น.]

ความคิดเห็นที่ 99

เสียเวลามาก เสนอแนวคิดเพื่อมิให้ยุบ ให้ปรับรูปแบบใหม่ไปตั้งเยอะหมดอารมณ์ คลิกไม่ขึ้น จะทำโหวตต้องชัวร์กว่านี้ เสีหายหมด เวลามาทำอีกครั้งเมื่อสมองเสียอารมณ์ ตื้อหมด ลำเอียง

โดย : คนหมดอารมณ์ [3 มี.ค. 2005 , 13:34:10 น.]

ความคิดเห็นที่ 100

เห็นด้วย เนื่องจากปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถท่จะพัฒนาได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องด้วยงบประมาณไม่เพียงพอ ปัจจุบันอาจจะพูดได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มความคุ้มทุนในการบริหารงาน

โดย : tong_rikit - [3 มี.ค. 2005 , 13:37:23 น.]

ความคิดเห็นที่ 101

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการยุบรวม อบต. การที่เอาจำนวนประชากรมาวัดว่าอบต.นั้น อบต. นี้มีประชากรน้อยควรจะยุบรวม เพราะอะไร อบต. ที่มีประชากรหรือหมู่บ้านน้อยๆ บางอบต. ยังมีศักยภาพมากว่า อบต.ใหญ่ๆ บางที่ซะอีก เพราะฉะนั้นจึงขอยืนยันว่าไม่ควรยุบรวมอบต.

โดย : คนมีความคิด [3 มี.ค. 2005 , 14:16:28 น.]

ความคิดเห็นที่ 102

เห็นด้วยที่สู๊ดฯฯปัจุบัน อบตฺไม่ได้สนองตอบความต้องการของประชาชนเลย สนองแต่ตัณหาพวกที่คอยแสวงหาประโยชน์จากงบประมาณจ้องแต่จะงาบอย่างเดียว จนท.ไม่เล่นด้วยก็กลั่นแกล้ง..แย่ที่สุด การยกเป็นเทศบาลอาจจะช่วยทุเลาปัญหาได้บ้า้ง เพราะมีระบบที่ดี ที่สำคัญช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่า่ง ส .อบต.กับ ผญบ.เพราะเลือกเป็นเขตทั้งตำบล ปัจจุบันการเลือกตั้งในหมู่บ้านสร้างความแตกแยกอย่างมาก เลือกแบบเทศบาลทั้งหมู่บ้านอาจจะรวมพลังกันเพื่อให้มีตัวแทนในสภาฯอีกอย่างระบบการบิหารงานบุคคลจะเป็นสากลชะที ทุกวันนี้มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปีละหลายๆครั้งจนหาอนาคตไม่เจอ แต่ขอแนะการจัดงบประมาณอุดหนุนให้จัดแบบยึดประชากรเป็นหลักมไ่ใช่ยึดความเกรงใจ องค์กรที่ใหญ่และเกิดก่อนส่วนมากจะได้งบเยอะกว่า แต่ประชากรส่วนใหญ่อยู่ตามชนบท ดุภาพรวมแล้วเหลื่อมลํ้ากันมากและเสนอให้แก้ ก.ม ให้เปลี่ยนจากพนักงาน เป็น ข้าราชการ เหมือน กทม.เพราะใช้อะไรคิดก็คิดไม่ออกว่ามันแตกต่างกันตรงไหนและมีเหตุผลอะไรที่เป็นท้องถิ่นเหมือนกัน แต่เรียกคนละอย่าง เมื่อถึงจุดๆหนึ่งพนักงานท้องถิ่นก็จะแก่ลงๆๆแล้วผู้บริหารฯอาจจะเป็นลุกหลานๆจะให้อยู่อย่างไง ต้องเปิดโอกาสให้เลื่อนไหลกันได้หมดทั้งท้องถิ่นและภูมิภาค ข้าราชการที่จะเป็นใหญ่เป็นโตในบ้างเมืองควรไต่เต้ามาจากระดับรากหญ้าถึงถูก เพราะ เข้าใจปัญหาอย่างลึกชึ้ง

โดย : ป โป่งฯ [4 มี.ค. 2005 , 11:25:43 น.]

ความคิดเห็นที่ 103

ไม่เห็นด้วย การที่เป็น อบต.ถึงจะมีประชากรไม่ถึง4000คน ก็สามารถบริหารตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่มีประชากรมากๆ โดยจะเกิดการเรียนรู้ของประชาชนภายในตำบล ทำให้เกิดความเข้มแข็งเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ถึงแม้นว่าจะใช้เวลาบ้างแต่ต่อไปจะมีความมั่นคงเกิดประสิทธิภาพ ทำให้ประเทศเกิดพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน

โดย : pichai - [4 มี.ค. 2005 , 16:06:10 น.]

ความคิดเห็นที่ 104

เห็นด้วยกับอบต.ที่มีประชากรไม่ถึง 4,000คนแล้วยุบรวมค่ะเพราะอบต.ส่วนใหญ่เงินรายได้ก็น้อยประชากรไม่ถึงสี่พันก็แทบเลี้ยงตัวเองไม่ได้อยู่แล้วรายรับน้อยกว่ารายจ่าย
อีกอย่างงานถ่ายโอนภารกิจก็มาๆขาดบุคคลกรมาที่มีความรู้มาปฏิบัติงานด้วย

โดย : หัวหน้าส่วนการคลัง [4 มี.ค. 2005 , 16:15:54 น.]

ความคิดเห็นที่ 105

ไม่เห็นด้วยเพราะว่ากำหนดจำนวนประชาชนมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด(2000 คน)อย่างนี้ต้องกลับไปแก้กฎหมายใหม่อีก และอีกกรณ๊หนึ่งจะต้องมีรายได้เฉลี่ยโดยไม่รวมเงินอุดหนุนใน 3 ปีที่ล่วงมาติดต่อไม่ต่ำกว่า150,000 บาท อย่างนี้จึงจะยุบได้

โดย : ประชาชนคนหนึ่ง [4 มี.ค. 2005 , 23:49:34 น.]

ความคิดเห็นที่ 106

เห็นด้วยกับการยุบ ถ้าไม่ถึง 4,000 คน แต่ควรยุบก่อน หมดสมัย อบต.ก่อน23 มิถุนายน 48 เพราะต้องยุงยากแน่นอนถ้าให้เลือกตั้งก่อนยุบ

โดย : เด็ก อบต. [5 มี.ค. 2005 , 10:40:26 น.]

ความคิดเห็นที่ 107

เห็นด้วยมากเลยครับการบริหารงานจะได้ดีกว่านี้การจัดสรรงบประมาณจะได้ทั่วถึง

โดย : พนักงานท้องถิ่น [5 มี.ค. 2005 , 11:09:22 น.]

ความคิดเห็นที่ 108

ไม่เห็นด้วย เป็นอย่างปัจจุบันนั้ดีแล้ว
การบริหารงานก็ทั่วถึงในตำบลเราเอง

โดย : เด็ก อหบต. [5 มี.ค. 2005 , 14:57:45 น.]

ความคิดเห็นที่ 109

ไม่เห็นด้วย เป็นอย่างปัจจุบันนั้ดีแล้ว
การบริหารงานก็ทั่วถึงในตำบลเราเอง

โดย : เด็ก อหบต. [5 มี.ค. 2005 , 14:57:49 น.]

ความคิดเห็นที่ 110

เห็นด้วย กับความคิดเห็นที่ 47 แต่ต้องมีระเบียบกฏหมายที่ชัดเจนเรื่องพนักงานส่วนตำบลที่ต้องยุบรวมกับที่อื่นว่ามีแนวทางอย่างไร ซึ่งจะไม่กระทบกับพนักงานส่วนตำบลมากนัก

โดย : คนสงขลา [5 มี.ค. 2005 , 15:19:58 น.]

ความคิดเห็นที่ 111

ไม่เห็นด้วย เกิดการแย่งชิงอำนาจกัน ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก

โดย : คน อบต. [5 มี.ค. 2005 , 21:19:54 น.]

ความคิดเห็นที่ 112

การทำงานจะได้ดีขึ้น ทำให่การพัฒนาดี ได้ประหยัดถ้าให้ถ่ายหลายเรือง

โดย : anatachai - - คนนอก [6 มี.ค. 2005 , 14:18:59 น.]

ความคิดเห็นที่ 113

เห็นด้วยกับการยุบรวม แต่น่าจะยุบรวมท้องถิ่นทั้งหมดในเขตอำเภอ แต่ละอำเภอให้มีเพียงท้องถิ่นเดียว เป็นรูปแบบเทศบาล หรือรูปแบบพิเศษหรือแปรสภาพเป็นท้องถิ่นรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และรองรับการถ่ายโอนภารกิจและการกระจายอำนาจ เนื่องจากมีท้องถิ่นมากเกินไป แต่ภารกิจที่มีเหมือนหรือคล้ายกันหมด และจะต้องกระทำภารกิจนั้น ๆ เหมือนกัน แต่งบประมาณในการบริหารจัดการด้านบุคลากรมีจำกัดด้วยกฎหมายที่กำหนดไว้ที่ 40 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น หากท้องถิ่นไม่รวมกัน จะไม่สามารถจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกันภารกิจที่ท้องถิ่นได้รับถ่ายโอนหรือมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนอบต.หรือเทศบาลที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน น่าจะแปรสภาพเป็นสาขา หรือเป็นเขตของท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นแทน โดยมีบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการให้บริการประชาชนในแต่ละเขตหรือในแต่ละสาขา สำหรับสำนักงานใหญ่ของท้องถิ่นที่จะเกิดใหม่ น่าจะ

โดย : คนท้องถิ่น2005 [6 มี.ค. 2005 , 22:44:35 น.]

ความคิดเห็นที่ 114

ไม่เห็นด้วย ไม่ทราบว่าท่านผู้ที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เดือดร้อนอะไรนักในเมื่อ อบต.เกดมาแล้วก็อยู่ต่อไป เอาเวลาที่คิดจะยุบรวม อบต. ไปพัฒนาประเทศชาติจะดีกว่า ไม่ทราบว่าเดือดร้อนอะไรกันนัก ครั้งแล้วยุบ อบต.ที่ประชากรไม่ถึง 2,000 คน ครั้งนี้จะยุบ อบต.ี่ที่ประชากรไม่ถึง 4,000 คน ไม่ทราบว่าเดือดร้อนอะไรกันนัก ???????????? ผู้รู้ช่วยตอบที

โดย : คนไม่เห็นด้วย 100 % [7 มี.ค. 2005 , 13:07:05 น.]

ความคิดเห็นที่ 115

ไม่เห็นด้วย ถ้ายุบรวมกันแล้วจะเรียกว่าเทศบาลตำบลอะไรหล่ะคะ ไม่แย่งชื่อกันเอแงหรอกเหรอคะ

โดย : อบต. [7 มี.ค. 2005 , 20:02:10 น.]

ความคิดเห็นที่ 116

จะยุบหรือไม่ยุบเห็นว่าคนทำงาน อบต.ทำงานได้ทั้งนั้น ปัญหาใหญ่ก็คือนักการเมืองที่ร่วมทำงานในการบริหารท้องถิ่น มีการแข่งขันกันในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลย ทำตัวเป็นนักเลง ข่มเหงรังแกข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สิ่งเหล่านี้ที่จะต้องแก้ไขมิใช่มาแก้ไขในเรื่องรูปแบบการปกครอง รัฐบาลคิดผิดคิดใหม่นะครับ......

โดย : คนทำงาน อบต. นฐ. [8 มี.ค. 2005 , 08:50:21 น.]

ความคิดเห็นที่ 117

ก้อดีจะได้ปลอดภัยขึ้นเพราะพนักงานมาอยู่รวมกันมากขึ้นทำให้เป้าหมายที่จะถูกยิงมากขึ้นจะได้ช่วยๆแบ่งๆกระสุนกันไป

โดย : ป.คล .ปน. [8 มี.ค. 2005 , 09:31:25 น.]

ความคิดเห็นที่ 118

ยุบไปเลย เราต้องยอมรับความจริงว่า ปัจจุบัน อบต.มีสภาพ ไม่แตกต่างจากทาสผู้รับใช้ของกระทรวงมหาดไทย หรือหน่วงานอื่นที่ไม่เข้าใจคำว่ากระจายอำนาจ เห็นอบต.เป็นแค่ตูู้เอทีเอ็ม ขอทุกอย่าง ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ ลองดูสิถ้าไม่มี อบต จะไปขอใคร สมน้ำหน้าเขา เราด้วย

โดย : ข้าราชการนอกระบบ [8 มี.ค. 2005 , 13:16:48 น.]

ความคิดเห็นที่ 119

ไม่เห็นด้วยเพราะถ้าท้องถิ่นมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้
และพัฒนาท้องถิ่นได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ไม่สมควรที่จะยุบรวม

โดย : นายช่างceo [8 มี.ค. 2005 , 16:04:59 น.]

ความคิดเห็นที่ 120

เห็นด้วยกับการยุบรวม 4,000 คน แต่ตอ้งดำเนินการก่อน 23 มิถุนายน 2548 ที่อบต.ครบวาระ 3,000กว่าแห่ง ถ้ายุบหลังเลือกตั้ง อบต.ใหม่ปัญหาจะเกิดมาก เพราะผู้ที่เสียผลประโยชน์จะรวมตัวกันโวยวาย ฝากเรียนนายกทักษินด้วย รีบดำเนินการด่วน

โดย : พนักงานอบต. [8 มี.ค. 2005 , 16:55:42 น.]

ความคิดเห็นที่ 121

ขอเดินทางสายกลางก็แล้วกันนะ ในกรณีนี้ที่ว่าจะยุบ อบต.รวมกันแล้วยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนั้น อยากให้ทางรัฐบาลดูความพร้อมของข้าราชการพนักงานด้วยว่าสามารถที่จะยอมรับการเหลื่อมล้ำกันได้หรือไม่ (ตำแหน่งในสายงาน) และถ้ายุบแต่ยังยกฐานะไม่ได้ย่อมเกิดปัญหาเหมือนที่แล้วมา (จึงอยากให้ท่านได้พิจารณาให้นานกว่านี้)

โดย : คนคุ้นเคย [8 มี.ค. 2005 , 16:56:01 น.]

ความคิดเห็นที่ 122

ไม่เห็นด้วย....ถ้ารัฐบาลจะยุบก็ยุบให้หมดไปเลยดีกว่า เพราะ อบต.หลายแห่ง นายก อบต.และลูกสมุนใช้ อบต.เป็นที่หากิน วัน ๆไม่คิดทำอะไร (เพราะไม่มีสมองที่จะคิด )คอยแต่วางอำนาจใส่ข้าราชการและคิดแต่ว่าจะหาเงิน อย่างไร นายก อบต.รับเหมาเอง ผู้คุมงานก่อสร้างมีก็เหมือนไม่มีนั่นแหละเพราะมัน(นายก)เป็นผู้ให้คุณให้โทษกับข้าราชการ ฉะนั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ ท่านลองคิดดูสิครับว่าจริงหรือไม่ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ยุบ อบต.ทุกแห่งในอำเภอ แล้วจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนอำเภอ คล้ายกับ อบจ. นั่นแหละ ท้องถิ่นถึงจะเข้มแข็ง

โดย : ข้าราชการผู้ประสยภัย [9 มี.ค. 2005 , 20:27:54 น.]

ความคิดเห็นที่ 123

เห็นด้วย

โดย : เห็นด้วย [9 มี.ค. 2005 , 22:57:02 น.]

ความคิดเห็นที่ 124

อยากให้ยุบจะตายไป วันนี้พรุ่งนี้ยิ่งดีใหญ่ ระบบ อบต.สมาชิกเยอะ บุคลากรที่จะทำงานมีน้อย หากบรรจุเพิ่มก็ไม่มีงบประมาณ แต่งานในหน้าที่เท่ากับเทศบาล หากยุบแล้วประหยัดงบประมาณด้านสมาชิก งบประมาณจะได้เพิ่มขึ้น ก็น่าจะยุบได้ตั้งนานแล้ว

โดย : ปลัด อบต. [10 มี.ค. 2005 , 09:47:44 น.]

ความคิดเห็นที่ 125

ถ้าจะยุบแล้วแต่ละจังหวัดที่เปิดสอบบรรจุจะทำไปทำไม คนก็เยอะขึ้น หรือหวังว่าอยากได้เงินค่าสมัครอย่างเดียว

โดย : คนอบต. [10 มี.ค. 2005 , 10:20:54 น.]

ความคิดเห็นที่ 126

แล้วพนักงานจะทำอย่างไร

โดย : ร้อยเอ็ด [10 มี.ค. 2005 , 11:41:59 น.]

ความคิดเห็นที่ 127

เห็นด้วยกับความเห็นที่ 116 และขอให้ยุบก่อน 22 มิถุนา ด้วยนะ จะได้ไม่สิ้นงบในการเลือกตั้ง

โดย : พนักงานจ้าง [10 มี.ค. 2005 , 13:07:10 น.]

ความคิดเห็นที่ 128

ความคิดคุณดีมาก ข้อที่114

โดย : คนลำพูน [11 มี.ค. 2005 , 08:37:40 น.]

ความคิดเห็นที่ 129

เห็นด้วยครับ จะได้ลดค่าใช้จ่ายด้านสมาชิก และจะได้งบเพิ่มจากการคิดค่าหัวแบบเทศบาล จะได้มีเงินเหลือพัฒนาบ้าง

โดย : พช [11 มี.ค. 2005 , 14:04:24 น.]

ความคิดเห็นที่ 130

น่าจะลดจำนวนสมาชิกเหลื่อหมู่บ้านละ 1 คน ครับจะได้ลดงบประมาณด้านสมาชิก เรื่องผลประโยชน์ก็เหมือนกัน ผู้บริหารจ้องแต่จะเอาผลประโยชน์แต่อย่างเดียว ไม่นึกถึงคนทำงานอย่างเราๆบ้างทำงานลำบากถ้าขัดก็โดนกลั้นแกล้งอีกแล้วข้าราชการตัวเล็กๆอย่างเราๆจะเอาอะไรไปสู้กับเขา พอเราอ้างระเบียบก็หาว่าเราขัดผลประโยชน์พยามที่จะกลั่นแกล้งเราอยู่เรือย

โดย : เดอะสตาร์ [11 มี.ค. 2005 , 18:46:17 น.]

ความคิดเห็นที่ 131

เห็นด้วย อยากให้ยุบ เพราะการทำงานจะได้มีระบบและระเบียบมากกว่าที่เป็นอยู่ จนท. 1 คนทำงานหลายตำแหน่ง ประสิทธิภาพจะเกิดได้อย่างไรในเมื่อแทบไม่มีเวลาศึกษาระเบียบแต่ละเรื่องให้ถ่องแท้ ถ้าปลัดฯ หรือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก็อาจเป็นความโชคดีของ อบต. ที่จะพัฒนาในหลายด้าน งบประมาณแต่ละครั้งเน้นแต่โครงสร้างพื้นฐานสร้างถนน ไม่ค่อยมีส่วนอื่น การพัฒนาพนักงานก็น้อยมากเมื่อเทียบกับเทศบาล

โดย : man [11 มี.ค. 2005 , 21:17:07 น.]

ความคิดเห็นที่ 132

เห็นด้วย ทุกวันนี้เยอะไปหน่อย

โดย : เอกรินณ [12 มี.ค. 2005 , 02:01:13 น.]

ความคิดเห็นที่ 133

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวนประชากรและจำนวนสมาชิกสภาค่าตอบแทนเป็นภาระเพียงน้อยนิดที่จะก่อให้เกิดปัญหา ปัญหาอยู่ที่ว่าบุคลากรในหน่วยงานคุณทำตัวเป็นกาฝากหรือไม่คนไม่ทำงานไม่มีวิชั่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญ จะเป็นอะไรไม่สำคัญ อย่างนายก อบต.แห่งนี้ ทำงานไม่มีวันหยุด โทรศัพท์เปิดตลอด 24 ชั่วโมง รับเรื่องร้องทุกข์ปัญหาของชาวบ้านได้มากกว่ากำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเสียอีก รวมไปถึงพ่อตา แม่ยายและภรรยาเต็มใจให้บริการครับ เมื่อไรที่มีโทรศัพท์หรือได้รับการขอร้องให้ทำบอกได้เลยว่าไม่มีพูดว่าไม่ได้ มีแต่ครับผม เดี๋ยวผมดูแล ผมรับผิดชอบเองครับ อย่างไฟไหม้ป่านายกถือสายดับเพลิงเอง ขับรถ ดับเพลิงเอง หน่วยงานอื่นคุณๆเคยเห็นไหม ขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาล บอกขอหนังสือด้วยทั้งที่เป็นวันอาทิตย์ หน่วยงานอื่นที่อาศัยที่ทำงานบนที่ว่าการอำเภอเสียอีกสมควรยุบ มีการจัดฉากอย่างสวยหรู จัดทำประชาคม ประชาพิจารณ์ ชั่วโมงสุดท้านของการประชุมสัมนาบอกว่าให้ส่งเรื่องของบอุดหนุดจาก อบต.ทำเพื่ออะไรกัน คุณที่บอกว่า อบต.ไม่มีงานทำ เคยถามตัวเองไหมว่าคุณคิดเองทำเองเป็นหรือไม่ หรือต้องรอคำสั่งจากนายก หรือปลัด อบต.บอกว่าไปขัดห้องน้ำนะ เช็ดกระจกนะ ถ้าคุณมีความคิดเป็นคุณจะเห็นว่าใน 1 ปี มี365 วันคุณจะมีงานทำตลอด 24 ชั่วโมง อยากบอกว่า " จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ จะสูงจะต่ำ อยู่ที่ทำตัว"

โดย : ป.อบต.ขนาดเล็ก - [12 มี.ค. 2005 , 10:32:10 น.]

ความคิดเห็นที่ 134

อยากให้ยุบรวมประหยัดงบประมาณเบื่อนายกที่บ้าอำนาจและขาดความรู้ ไม่มีประสิทธิ์ภาพในการทำงานเป็นอย่างมาก

โดย : คอกควาย [12 มี.ค. 2005 , 15:15:25 น.]

ความคิดเห็นที่ 135

เห็นด้วย กับการยุบ อบต. เป็นอย่งมากเพราะทุกวันนี้การทำงานก็ไม่เป็นรูปแบบมากสักเท่าไรเห็นแต่ทำงานเป้นพวกใครพวกมัน ปลัด.ก็ไม่ค่อยจะสนใจงานสักเท้าไรปล่อยให้พนักงานทำไปวัน ๆ บางทีก็เอางานจากข้างนอกมาทำ สู่ยุบรวมแล้วให้คนที่มีประสิทะภาพมาบริหารการทำงานดีกว่าให้คนพวกนี้มาอาศัยเงินเดือนกินเปล่า หน้าด้านมาก จนท.พัสดุก็เหมือนกันวัน ๆ เอาแต่แต่งหน้าทาปากเอาไว้เอาใจนายกกับช่าง งานไม่ทำจับกุมนินทาไปวัน ๆ เอารถยนต์ของหลวงไปใช้เป็นรถยนต์ส่วนตัวเลย งานก็ไม่เดิน สรุป น่าจะยุบรวมดีที่สุดนะเห็นด้วย อยากให้ยุบ เพราะการทำงานจะได้มีระบบและระเบียบมากกว่าที่เป็นอยู่ จนท. 1 คนทำงานหลายตำแหน่ง ประสิทธิภาพจะเกิดได้อย่างไรในเมื่อแทบไม่มีเวลาศึกษาระเบียบแต่ละเรื่องให้ถ่องแท้ ถ้าปลัดฯ หรือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก็อาจเป็นความโชคดีของ อบต. ที่จะพัฒนาในหลายด้าน งบประมาณแต่ละครั้งเน้นแต่โครงสร้างพื้นฐานสร้างถนน ไม่ค่อยมีส่วนอื่น การพัฒนาพนักงานก็น้อยมากเมื่อเทียบกับเทศบาล การทำงานที่เห็นแก่ส่วนตัวเป็นเห็นถึงความต้องการของชาวบ้าน อบต.นั้นก็จะยุบไปเลย

โดย : ถิ่นเดิม [12 มี.ค. 2005 , 15:30:42 น.]

ความคิดเห็นที่ 136

เห็นด้วยเพราะจะได้มีแนวทางการทำงานที่ตรงกับหน่วยงาน การโก้งกินน้อยลงด้วย

โดย : สาวพังงา [12 มี.ค. 2005 , 16:34:24 น.]

ความคิดเห็นที่ 137

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จะได้ประหยัด งบประมาณ เพราะบาง อบต . มีเจ้าหน้าที่ และ สมาชิก อบต มากเกินไป

โดย : lสมาชิก อบต [13 มี.ค. 2005 , 12:27:03 น.]

ความคิดเห็นที่ 138

เห็นด้วย น่าจะยุบรวม หรือยกฐานะก่อน อบต. จะหมดวาระ 23 มิถุนายน นี้ ครับ

โดย : คน อบต [13 มี.ค. 2005 , 12:35:05 น.]

ความคิดเห็นที่ 139

เห็นด้วยครับ การพัฒนาจะได้ดีขึ้นครับการบริหารจะง่ายด้วยการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาของตัวเองแต่ละตำบลความสามารถของบุคลากรของผู้บริหาร อบต ใหนไม่ถึง 4000 คนควรจะยุบรวมกันนะจะได้ใหญ่ขึ้นงบประมาณจากทางราชการจะได้เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็ควรทบทวนกฏหมายใหม่ส่วนมากการพัฒนาจะอยู่ที่ อบต งานก็ต้องถ่ายโอนลงมาให้งบประมาณก็น้อยบุคลากรก็ประสบการไม่ถึง

โดย : คนชอบคิด [13 มี.ค. 2005 , 16:39:50 น.]

ความคิดเห็นที่ 140

ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผล ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่เหตุผสลของรัฐที่ว่าเพื่อให้เป็นสากลเหมือนอารยประเทศน่ะ อยากรู้จัง หมาตัวไหน มันเพิ่ง ฉลาดคิดได้ตอนนี้ จะเอายังไงก็เอากันให้แน่ซะที

โดย : คนอบต .เล็ก ๆ - [14 มี.ค. 2005 , 18:03:30 น.]

ความคิดเห็นที่ 141

เห็นด้วยกับการยกฐานะเป็นเทศบาล คือไม่ควรกำหนดจำนวนประชากร อยากให้มีแต่รูปแบบของเทศบาลเพียงอย่างเดียวจะได้บริหารไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด และยังประหยัด ค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะ เช่นค่าตอบแทน สมาชิก อบต. แต่อยากให้ชัดเจนเรื่องของพนักงานว่าจะไปอยู่กันอย่างไร เมื่อแต่ละตำบลมารวมกัน หลายๆ ตำแหน่งมันก็จะมีกันหลายคน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน จะได้ไม่ต้องทำตัวใหญ่คับตำบลกันแต่ละคน สรุป คือ ให้ยุบจากคำว่า อบต.ให้หมด แล้วมาเปลี่ยนหรือยกฐานะเป็นเทศบาลกันทั้งหมด ทั้งสิ้น

โดย : อบต.จนๆ [14 มี.ค. 2005 , 21:50:20 น.]

ความคิดเห็นที่ 142

เห็นด้วย เพราะจะเป็นการประหยัดบุคลากรด้วย

โดย : a [14 มี.ค. 2005 , 22:05:07 น.]

ความคิดเห็นที่ 143

เห็นด้วยเพราะจะได้ประหยักค่าใข้จ่ายเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์เช่น เคร่องคอมฯ ,ค่าไฟฟ้าและเคร่อใช้อ่นๆ อีกมาก และอยากให้มีกฏหมายให้สมาชชิกสภา มีเพียงหม่บ้านละคน

โดย : v - 095766749 [15 มี.ค. 2005 , 12:52:52 น.]

ความคิดเห็นที่ 144

อบต.ชนแดน มีแต่คนขี้โกง

โดย : เติ้งตาโต - [15 มี.ค. 2005 , 14:49:40 น.]

ความคิดเห็นที่ 145

กิ๊บกี้ว

โดย : ปลาวาฬทราย [15 มี.ค. 2005 , 14:55:51 น.]

ความคิดเห็นที่ 146

อบต. ย่อมาจาก อมทุกบาททุกสตางค์

โดย : ปลาวาฬทราย [15 มี.ค. 2005 , 14:57:24 น.]

ความคิดเห็นที่ 147

ไม่เห็นด้วย เพราะบางครั้งการยุบรวมก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปยิ่งยุบรวมผลประโยชน์ก็ทับซ้อน และอาจทำให้อำนาจมีมากเกินไปและการพัฒนาอาจจะไม่มีเสถียรภาพก็ได้ บาง อบต.การบริหารพัฒนาก็อาจจะดีกว่าเทศบาลก็ได้ จึงอยากจะเรียนผู้ทีมีอำนาจว่าไม่ว่าจะยุบ หรือไม่ยุบ ก็ควรหาทางออกที่ดี เพื่อไว้แก้ปัญหาที่จะตามมา

โดย : ข้าราชการท้องถิ่น [17 มี.ค. 2005 , 10:40:53 น.]

ความคิดเห็นที่ 148

เห็นด้วย เพราะเมื่อยุบรวม รายได้มาก พนักงานมาก ทำงานตาม พรบงกระจายอำนาจได้ดีขึ้น ภาพรวมดูสวยงาม

โดย : พนักงานส่วนตำบล [17 มี.ค. 2005 , 11:53:48 น.]

ความคิดเห็นที่ 149

เห็นด้วยเพราะว่า อบต.ขนาดเล็กงบน้อยพัฒนาได้ไม่เต็มที่ พนักงานก็มาก แต่งานน้อย ใช้ความรู้ไม่คุ้มค่า ความรับผิดชอบต้องมากกว่านี้

โดย : วิเคราะห์เทศบาลสกล [18 มี.ค. 2005 , 11:56:35 น.]

ความคิดเห็นที่ 150

รวมกันดีกว่า จะได้ไม่สร้างความเเตกแยกและไม่ซ้ำซ้อน จะได้มีงานทำมากขึ้น มั่นคงขึ้น

โดย : อ.บ.ตโคก [18 มี.ค. 2005 , 11:58:24 น.]

ความคิดเห็นที่ 151

เพราะว่าำอำนาจของนายก และปลัดอบต.จะได้มากขึ้น มีงบประมาณมากขึ้น

โดย : พนักงานอบต.นครพนม [18 มี.ค. 2005 , 12:00:25 น.]

ความคิดเห็นที่ 152

เห็นด้วยครับท้องถิ่นจะได้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้

โดย : อบต. [18 มี.ค. 2005 , 14:01:18 น.]

ความคิดเห็นที่ 153

เห็นหลายท่านแสดงความคิดเห็นว่าควรยุบอบต.เอาเป็นว่าแบบนี้ดีมั้ย
"ยุบทั้งหมดเลยยกเลิกให้เป็นแบบเก่าทั้งหมด คือเป็นสภาตำบลบริหารงานง่ายไม่ต้องใช้บุคลากรมากที่บรรจุแล้วก็เลิกซ่ะสะใจดีจะได้ไปทำงานส่วนตัวกัน"

โดย : ดีด้า [18 มี.ค. 2005 , 18:42:25 น.]

ความคิดเห็นที่ 154

เห็นด้วยอย่างแรงเลยครับ เพราะบาง อบต. โกงกินกันเห็นๆ งบประมาณที่รัฐให้มาพัฒนาต่างๆ ก็หายจ้อย ไม่เห็นมีผลงานอะไรเลย

โดย : dr.jord [18 มี.ค. 2005 , 21:00:24 น.]

ความคิดเห็นที่ 155

เห้นด้วยกับความคิดเห็นที่ 154 ครับ
จะได้ตัดวงจรการโกงกินลงบ้าง
หรือว่าไงครับ

โดย : mr.k [19 มี.ค. 2005 , 11:52:02 น.]

ความคิดเห็นที่ 156

ยุบรวมก็ดี การบริหารงานจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อย่าทำให้พนักงานส่วนตำบลอย่างเราๆเดือดร้อนมากนักก็แล้วกัน (สงสารลูกเมืยน้อย)

โดย : ปลัด อบต. เมืองแป้ [19 มี.ค. 2005 , 12:16:13 น.]

ความคิดเห็นที่ 157

เห็นด้วยครับ แต่ควรศึกษาให้ละเอียดเพราะพื้นที่แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ปัญหาก็ต่างกันหรือควรมีนำร่องสัก 10 แห่ง แล้วนำปัญหามาปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและขอให้กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะมาเป็น สมาชิก อบต.ที่มีความรู้และซื่อสัตย์ไม่หลอกชาวบ้านของตัวเอง

โดย : จนท.วิเคราะห์ [19 มี.ค. 2005 , 15:52:14 น.]

ความคิดเห็นที่ 158

เห็นด้วย เพราะ อบต.ย่อมาจาก อาจบาดเจ็บถึงตาย

โดย : คนอุทัย [20 มี.ค. 2005 , 10:41:37 น.]

ความคิดเห็นที่ 159

เดือนมิถุนายนนี้ จะประกาศยก อบต ทุกแห่งเป็นเทศบาลทันที ตาม พรบ อบต ฉบับที่ ๖ รอเข้าสภา เดือน พ.ค. นี้ เตรียมตัวนะ

โดย : ผู้ใหญ่ [21 มี.ค. 2005 , 06:46:07 น.]

ความคิดเห็นที่ 160

ไม่เห็นด้วย แต่ควรยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เพราะอบต.เล็กๆ แต่งานเยอะก็มี แต่ควรจะให้แต่ละหมู่บ้านมีสมาชิก อบต. เพียงหมู่บ้านละ 1 คนก็พอ และให้ผู้ที่เป็นนายก ควรจะมีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่บ้าง ไม่ใช่หาแต่ผลประโยชน์ เรื่องนี้รัฐบาลควรจะดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐบ้าง ข้าราชการก็เป็นประชาชนเหมือนกัน อย่างให้สิทธิ์ขาดกับผู้ที่ไม่มีความรู้มาก เปรียบเหมือนประเทศใดมีผู้นำประเทศไม่มีความรู้มาบริหาร บ้านเมืองจะดีได้ยังงัย

โดย : สาว อบต. [21 มี.ค. 2005 , 13:41:04 น.]

ความคิดเห็นที่ 161

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง อบต.เมื่อรวมกันแล้วบุคลากรก็ซ้ำซ้อน ประสิทธิภาพก็ยังคงเท่าเดิม ไม่เห็นจะมากขึ้นหรือน้อยลง หรือคุณคิดว่าการที่ อบต.ยุบรวมกันแล้วจะไม่มีการโกงกินหรือไง หรือคิดว่าประสิทธิภาพจากตำแหน่งซ้ำซ้อนจะดีขึ้นงั้นสิ

โดย : เด็กแม่กลอง [22 มี.ค. 2005 , 11:12:02 น.]

ความคิดเห็นที่ 162

เห็นด้วยกับการยุบรวมแต่ให้รวมท้องถี่นท่อยู่ในตำบลเดียวกันเข้าด้วยกัน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างท้องถิ่นด้วยกัน และต้องคำนึงถึงอบต.ที่อยู่ไกลและมี่พื้นที่มาก

โดย : คนกาญ [22 มี.ค. 2005 , 12:51:08 น.]

ความคิดเห็นที่ 163

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะระบบการให้บริการและบริหารงานบุคคลจะได้มีประสิทธิภาพ มีการแข่งขันกันทำงาน มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิก หรือแม้แต่ ประชาชนเอง ดีกว่าอยู่แบบเสมอตัวเหมือนกบในกะลาประชากร เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนถาวร เเละความเป็นอยู่โดยรวมยังเหมือนเดิม อบต.เมื่อรวมกันแล้วบุคลากรท้องถิ่นจะได้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ เเละจะเป็นการประหยัดบุคลากรด้วย บางพื้นที่มีเยอะ ข้าราชการและลูกจ้างอ้างว่าไม่พอให้บริการประชาชนเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นใจ ลูกจ้างบางคนหรือแม้แตข้าราชการบางคนบางวันแทบจะไม้ได้ทำอะไรเลยมีงานเป็นบางครั้งแต่ยังอยากให้เงินเดือนขึ้น นี่แหละคนไทยหัวใจขี้โกงทำอะไรย่อมรู้แก่ใจดี หรือแม้แต่ตัวสมาชิกเอง ทำงานก็ยังไม่เต็มที่เลย มีบ้างอยู่เหมือนกัน แต่โดยรวมแล้วไม่ว่าช้าราชการ สมาชิก หรือตัวประชาชนเองควรมมีการพัฒนาจิตใจ ความรักความสามัคคี พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงไม่ว่าจะถูกยุบรวมหรือเป็นเอกเทศ


โดย : เด็กน้อย [23 มี.ค. 2005 , 09:30:22 น.]

ความคิดเห็นที่ 164

เห็นด้วยอย่างที่สุด ที่จะยุบอบต. จิง ๆ แล้วน่าจะโหวตเสียงพนักงานในอบต.ด้วยว่าอยากให้ยุบอบต.ของตนเองไปรวมกับเทศบาลดีไหม เพราะยุบอบต.เสร้จก็เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเอง แต่คนไม่ดีก็ยังเป็นคนเดิมยังคงสิงสถิตอยู่ที่เดิมและทำชั่วได้เช่นเดิม น่าจะยุบแล้วให้พวกเราไปสังกัดเทศบาลนครไปเลย คนไม่ดีจะได้ถูกลดตำแหน่งเพราะซีไม่ถึง หมดอำนาจในการทุจริต หมดวิธีบีบบังคับพนักงาน และแจกวินัยเป็นว่าเล่นปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการคอรัปชั่นมาก ทุกฎีกา ผู้มีอำนาจกลั่นแกล้งทุกทางหากใครไม่ยอมตรวจรับ ขัดขืน หรือแข็งข้อ พร้อมกับแจกวินัยกันแบบไร้กฎเกณฑ์ ส่วนการพิจารณาขั้นก็วนเวียนกันอยู่สองคนเพราะนายกอยู่ในกำมือ ต้องการให้รัฐบาลมาเอาผิดกับคนไม่ดีทั้งสองคนนี้ เพื่อให้ประเทศเจริญขึ้น อย่าลืมว่าทุกวินาทีมีค่าสำหรับคนโกง ( ได้หลายบาท)

โดย : คนรักชาติ [23 มี.ค. 2005 , 10:38:43 น.]

ความคิดเห็นที่ 165

การยุบรวม อบต.ที่มีประชากรไม่ถึง 4,000คน นั้น อยากรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของข้าราชการในสังกัดทั้งหมดของอบต. ที่จะยุบรวม ว่าจะดำเนินการเช่นไร ถ้าให้ข้าราชการร่วมกันทำงานทั้งหมด ตำแหน่งก็จะทับกัน จะมีมาตรฐานเช่นไรในการกำหนดตำแหน่ง ความคิดยุบรวมเหมือนขายของเล่น ถึงประชากรจะมีไม่ถึง 4,000คน ก็มีความสามารถในการบริหารบ้านเมืองที่ดีได้ อยากให้มีความคิดที่ดีกว่านี้ ทำอย่างสหรัฐก็ได้ให้จังหวัดเป็นรัฐไปเลยง่ายกว่า

โดย : คนรักท้องถิ่น [23 มี.ค. 2005 , 11:32:49 น.]

ความคิดเห็นที่ 166

อยากให้อบต.รวม เพราะปลัดอบต.ไม่ค่อยทำงานเงินเดือนก็เยอะ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เป็ยลูกจ้างวันๆทำงานไม่ได้หยุด นั่งหยุดพัก 5 นาที่ ก็โดนว่าไม่ทำงาน ส่วนการคลังบางคนก็ทำงานไม่เป็นได้แต่นั่งคุย ได้แต่สั่งให้ลูกจ้างทำงาน ลุกจ้างนั่งว่างไม่ได้ ปลัดก็เอ็ดว่ามีลูกจ้างทำไม่ให้ใช้งานมันมาก แต่ตัวปลัด,คลังนั่งสบาย

โดย : เด็กทำงาน อบต. [23 มี.ค. 2005 , 12:24:39 น.]

ความคิดเห็นที่ 167

ไม่เห็นด้วย เพราะถ้ารวมกันแล้วประชากรก็มากขึ้นด้วย การบริหารงานจะดีและทั่วถึงเหรอคะ อบต.ที่มีจำนวนประชากรไม่ถึง 4,000 คนนั้นดีอยู่แล้วเพราะประชากรน้อยการบริหารงานก็จะดีขึ้นและทั่วถึงด้วย

โดย : เด็กดอย [23 มี.ค. 2005 , 12:57:00 น.]

ความคิดเห็นที่ 168

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเห็นด้วย กับการยุบ อบต. เป็นอย่งมากเพราะทุกวันนี้การทำงานก็ไม่เป็นรูปแบบมากสักเท่าไรเห็นแต่ทำงานเป้นพวกใครพวกมัน ปลัด.ก็ไม่ค่อยจะสนใจงานสักเท้าไรปล่อยให้พนักงานทำไปวัน ๆ บางทีก็เอางานจากข้างนอกมาทำ สู่ยุบรวมแล้วให้คนที่มีประสิทะภาพมาบริหารการทำงานดีกว่าให้คนพวกนี้มาอาศัยเงินเดือนกินเปล่า หน้าด้านมาก จนท.พัสดุก็เหมือนกันวัน ๆ เอาแต่แต่งหน้าทาปากเอาไว้เอาใจนายกกับช่าง งานไม่ทำจับกุมนินทาไปวัน ๆ เอารถยนต์ของหลวงไปใช้เป็นรถยนต์ส่วนตัวเลย งานก็ไม่เดิน สรุป น่าจะยุบรวมดีที่สุดนะเห็นด้วย อยากให้ยุบ เพราะการทำงานจะได้มีระบบและระเบียบมากกว่าที่เป็นอยู่ จนท. 1 คนทำงานหลายตำแหน่ง ประสิทธิภาพจะเกิดได้อย่างไรในเมื่อแทบไม่มีเวลาศึกษาระเบียบแต่ละเรื่องให้ถ่องแท้ ถ้าปลัดฯ หรือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก็อาจเป็นความโชคดีของ อบต. ที่จะพัฒนาในหลายด้าน งบประมาณแต่ละครั้งเน้นแต่โครงสร้างพื้นฐานสร้างถนน ไม่ค่อยมีส่วนอื่น การพัฒนาพนักงานก็น้อยมากเมื่อเทียบกับเทศบาล การทำงานที่เห็นแก่ส่วนตัวเป็นเห็นถึงความต้องการของชาวบ้าน อบต.นั้นก็จะยุบไปเลย

โดย : คนทำงาน [23 มี.ค. 2005 , 13:50:36 น.]

ความคิดเห็นที่ 169

เห็นด้วยครับ การยกฐานะเป็นเทศบาลจะทำให้ประหยัดงบประมาณเงินเดือน ส.อบต. เพราะจะลดจำนวนลง ปัจจุบันนี้การทำงานของ อบต. ยังไม่เป็นสัดส่วนถ้าเป็นเทศบาลความพร้อมด้านต่างๆน่าจะดีขึ้นครับ

โดย : นวก.ศึกษาน่าน - [24 มี.ค. 2005 , 08:58:31 น.]

ความคิดเห็นที่ 170

เห็นด้วยอย่างยิ่ง และถ้าทุกแห่งเป็นเทศบาลครบหมดแล้ว อีกหน่อยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นสภาผู้รับเหมาอีกต่อไป คราวนี้ละคุณเอ๋ย จะเป็นการพลิกโฉมหน้าของการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยเชียวละครับ ขอเอาใจช่วยให้รัฐบาลประสบความสำเร็จทีเถอะ การปกครองจะเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นจริง ๆ เสียที

โดย : คนไทย [28 มี.ค. 2005 , 15:26:32 น.]

ความคิดเห็นที่ 171

เห็นด้วยกับการยกฐานะอบต.เป็นเทศบาล เพราะราชการท้องถิ่นควรจะมีรูปแบบเดียวกัน ในเมื่อมีอำนาจ หน้าที่เหมือนกันไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องมีรูปแบบการปกครองแตกต่างกัน แต่ไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าประชากร 4,000 คนลงมาจะต้องยุบไปรวมกับท้องถิ่นอื่น หลักเกณฑ์ควรมีตัวชี้วัดหลาย ๆ อย่าง เช่น งบประมาณ ลักษณะพื้นที่ ฯลฯ และในหลักฌกณฑ์เดียวกัน เทศบาลที่มีประชากรไม่ถึง 4,000 คน ก็ต้องยุบรวมกับท้องถิ่นข้างเคียงด้วยด้วย

โดย : ป.ลพบุรี [29 มี.ค. 2005 , 09:41:36 น.]

ความคิดเห็นที่ 172

เห็นด้วยกับการยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลเพราะ อบต.กับเทศบาลก็ใช้หลักเกณฑ์ตัวเดียวกันสมควรอย่างยิ่ง

โดย : อ.นครสวรรค์ [30 มี.ค. 2005 , 10:21:45 น.]

ความคิดเห็นที่ 173

เห็นด้วยกับแนวคิดนี้

โดย : เด็กใต้ [30 มี.ค. 2005 , 21:15:00 น.]

ความคิดเห็นที่ 174

ไม่เห็นด้วย อบต.ที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลต้องมีความพร้อม ทั้งด้านประชากร รายได้ บุคลากร การบริหารจัดการ ไม่ใช่ไปยุบ อบต.เล็กๆ แล้วเอามารวมกัน ปล่อยให้โตตามธรรมชาติดีกว่า

โดย : พนง. [2 เม.ย. 2005 , 15:58:22 น.]

ความคิดเห็นที่ 175

เห็นด้วยกับการยุบรวม อบต.ที่มีประชากรไม่ถึง 4,000 คน ไปรวมกับ อบต.ข้างเคียงหรือเทศบาลตำบล แต่ไม่เห็นด้วยกับการยกฐานะ อบต. ที่มีประชากรเกิน 4,000 คน ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเพราะพื้นที่แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ความเจริญและรายได้ของแต่ละ อบต. ไม่เท่ากัน น่าจะเลือกยกฐานะเฉพาะ อบต.ที่มีรายได้เข้าเกณฑืมากกว่าหรือไม่ก็พิจารณาจากรายได้ของ อบต.ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนของรัฐบาลเพราะเกือบทุก อบต.มีจำนวนประชากรมากแต่รายได้จริง ๆ ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนของรัฐบาลมีไม่มากหรอกค่ะ ทุกวันนี้แค่มีฐานเป็น อบต.ก็โกงเงินของรัฐบาลกันมาก ไม่ใช้เฉพาะสมาชิก อบต. เท่า ไม่เว้นแต่พนักงานของ อบต.โกงกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะรูปแบบการปกครองแบบไหนถ้าทุกคนที่มีส่วนรับผิดชอบมีความสื่อสัตย์ สุจริต และต้องการพัฒนาประเทศให้เจริญจริง ๆ ต่อให้เป็นสภาตำบลแบบเก่าประเทศก็เจริญได้ อย่าทำตามประเทศอื่นมากเพราะแต่ละประเทศมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เหมือนกัน

โดย : ข้าราชการส่วนกลาง [5 เม.ย. 2005 , 11:05:30 น.]

ความคิดเห็นที่ 176

ลองคิดดูว่าถ้านายกใช้อิทธิพลย้ายชื่อคนให้ถึง 4,000คนแค่นี้ปัญหาก็จบ สำหรับคนที่ไม่อยากยุบรวม

โดย : คน [7 เม.ย. 2005 , 13:47:52 น.]

ความคิดเห็นที่ 177

เห็นด้วย 1.ประหยัดงบประมาณ 2.ประหยัดสถานที่ 3. จะได้เป็นบรรทัดฐานเดี่ยวกันและน่าจะเปลี่ยนมเป็นเทศบาลกันเสียให้หมด 5. จะได้ซื้อกันยากหน่อยพื้นที่กว้างขึ้น 6. พวกบ้าอำนาจจะได้ไม่จะได้เหิมอำนาจยากหน่อย

โดย : อบต.จนๆ [7 เม.ย. 2005 , 21:00:50 น.]

ความคิดเห็นที่ 178

เห็นด้วย เพราะได้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศไทย

โดย : พ.บ. [8 เม.ย. 2005 , 19:25:19 น.]

ความคิดเห็นที่ 179

เห็นด้วย และควรลดจำนวน ส .อบต เหลือหมู่บ้านละ 1 คน ก็พอ เพราะเปลืองงบหลวงเพระมีกำนัน ผญบ้าน อยู่แล้วน่าจะเอาบุคคลเหล่านี้มาร่วมทำงานให้คุ้มค่าดีกว่า

โดย : 179 [10 เม.ย. 2005 , 16:33:25 น.]

ความคิดเห็นที่ 180

เห็นด้วย แต่ไม่ควรดูจำนวนราษฎรเท่านั้น ควรดูรายได้ ความหนาแน่นของชุมชน และอื่นๆ ด้วย แต่ถ้าจะให้ดีควรยุบ/เลิกราชการส่วนภูมิภาคไปเลย ให้เหลือส่วนกรม กระทรวง ก็พอ แล้วเอาข้าราชการระดับอำเภอ จังหวัด มาอยู่ท้องถิ่นให้หมด ให้ท้องถิ่นได้ปกครองตนเองอย่างเต็มที่ ตาม พรบ.กระจายอำนาจ แบบไม่ต้องเพิ่มคนครับ ประหยัดดี
ปล. ถ้ายุบ อบต. แล้วอย่าลืมยุด อบจ. ด้วยนะครับ เพราะทุกวันนี้มีประโยชน์คุ้มค่าม๊าก...มาก ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า

โดย : เทศบาล(ในฝัน) [11 เม.ย. 2005 , 10:19:26 น.]

ความคิดเห็นที่ 181

เห็นด้วย เพราะจะได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทนของสมาชิก อบต.ลงบ้าง หรือไม่ก็น่าจะลดจำนวนสมาชิกอบต.ลงหมู่บ้านละคนน่าจะเพียงพอ มีมากก็ขัดแย้งกันเปล่าๆโยนกันไปโยนกันมา สิ้นเปลืองงบประมาณก็สิ้นเปลือง แทนที่จะนำเงินส่วนนี้ไปใช้พัฒนาตำบล แต่กลับต้องมาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้หมด(อบต.ผมมี 22 หมู่บ้าน สมาชิก อบต.44 คน สิ้นเปลืองมากๆ)ไหนจะต้องมีฝ่ายบริหารอีก

โดย : บ้านป่าเมืองดอย [18 เม.ย. 2005 , 20:24:05 น.]

ความคิดเห็นที่ 182

เพียงคิดว่า ชาวบ้านมีส่วนได้เสียอย่างไร วิถีชีวิตของคนชนบท วิถีชีวิตของคนเมือง อาจจะถูกเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมการปกครองของสังคมไทย การเรียกชื่อถิ่นฐานบ้านเกิดจะเรียกอย่างไร จะให้คำตอบชาวบ้านว่าเราต้องทำประชาพิจารณ์เรียกชื่อเทศบาลอะไรดี อบต.อะไรดี คงจะต้องหากรรมการมาตัดสินว่าชาวบ้านมุมแดง หรือชาวบ้านมุมน้ำเงินชนะ ความสัมพันธ์ฉันท์ญาติมิตรพี่ผองน้องเพื่อนจะเริ่มร้าวอีกครั้ง ในฐานะคนท้องถิ่นคนหนึ่งเห็นว่าปัจจุบันอบต.มีการบริหารงานโดยชาวบ้านมีส่วนร่วมเกือบจะทุกกระบวนการบริหารอยู่แล้ว น่าจะให้มี จำนวนสมาชิกอบต.แต่ละหมู่น้อยลงกว่าเดิม

โดย : ชายขอบ [19 เม.ย. 2005 , 00:18:08 น.]

ความคิดเห็นที่ 183

ควรยุบ หรือยกเลิกได้แล้ว การเป็นอบต. ควรจะยุบรวมใหม่แล้วเรียกชื่อใหม่ เพราะเบื่อพวกไม่มีความรู้ที่ช่วยกันผลาญเงินเล่นจังเลย ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรเพราะคิดไม่เป็น ทำไม่เป็นเงินมากมายเลยเอาไปเที่ยว จัดกีฬาก็กีฬาพวกสมาชิกนั่นแหละ ปลัดและพนักงานก็เป็นไปด้วยเพราะชอบไม่ต้องทำงานมีเหล้าอาหารมีเงินให้ใช้เล่น สุดท้ายประเทศไทยคนไทยก็ยังจนอยู่เพราะ อบต.ไม่มีคุณภาพ ยุบซะ แล้วนำไปบริหารจัดการใหม่ให้มีคุณภาพมากกว่านี้

โดย : ประชาชนที่อยูภายใต้อำนาจของคนอ [19 เม.ย. 2005 , 08:31:45 น.]

ความคิดเห็นที่ 184

เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 42 ใช่เลย วันๆ พนง. อบต.แทบจะไม่มีอะไรทำ เล่นเกมกันทั้งวัน รายงานต่าง ๆ ก็ต้องตะบี้ตะบันทวงถามกันกว่าจะได้ ซ้ำร้ายบางแห่งรับหนังสือ สั่งการจากจังหวัดอำเภอไป เก็บไว้ในลิ้นชักพอทวงถามบอกว่ายังไม่ได้เสนอปลัด หรือนายกไม่ทราบเรื่อง ถ้ายุบรวมเป็นเทศบาลคงดีกว่านี้ มีเจ้าภาพรับผิดชอบงานที่ชัดเจน
สรุปแล้วเห็นด้วยที่จะมีการยุบรวมฯ และขอชื่นชมกับความคิดเห็นที่42 ที่กล้าเล่าควมจริงให้ฟัง

โดย : คิตตี้ - - - [19 เม.ย. 2005 , 15:46:48 น.]

ความคิดเห็นที่ 185

ไม่รู้กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล ตั้งกระทู้แบบยี้ทำไม เพราะทำให้ อบต.สับสน
หยุดการกระทำแบบ นี้ เพราะท่านรองนายรัฐมนตรีจาตุรนต์ ฉายแสง บอกว่าทางรัฐบาลไม่มีนโยบายยุบตวม อบต ตอนนี้
ถ้าท่านมีแหล่งข่าวขอให้ท่านลงรายละเอียด
พรบ. อบต ฉบับดังกล่าวด้วย ถ้าแน่จริง
ถ้าไม่มีข้อมูลก็ลบ กระทู้ไปเลย อายเขา

โดย : คน อบต พันธุ์แท้ [21 เม.ย. 2005 , 13:45:44 น.]

ความคิดเห็นที่ 186

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลตำบล แต่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะนำจำนวนประชากรมาเป็นตัวกำหนด แต่อยากให้ลดจำนวนสมาชิก อบต. ลงเพราะทำให้งบประมาณสิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งที่บางคนรับเงินเดือนเกือบเท่ากับราชการประจำที่ต้องทำงานทั้งเดือนแต่สมาชิกบางคนไม่เคยทำงานเลยแม้แต่วันเดียว

โดย : อบต. รุ่นใหม่ไพแรง - - ssskkk [26 เม.ย. 2005 , 16:17:57 น.]

ความคิดเห็นที่ 187

เห็นด้วยตรงยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาล แต่ไม่ใช่ไปรวมกับเทศบาลตำบลข้างเคียง เพราะเทศบาลข้างเคียงมีแต่งบประมาณบริหารคน งบพัฒนาแทบไม่มี สู้งบ อบต.ไม่ได้ ทำประโยชน์สารพัดให้หมู่บ้านทั้งที่มีงบน้อยกว่า ประชาชนในเทศบาลยังอยากจะมาอยู่ อบต. เลย

โดย : ปลัด อบต. [28 เม.ย. 2005 , 13:25:24 น.]

ความคิดเห็นที่ 188

เห็นด้วย การยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เพราะ อบต.มีพื้นที่กว้างกว่า ประชาชนมากกว่าเทศบาลตำบลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล การบริหารจัดการของ อบต.บางแห่งยังดีกว่าเทศบาลตำบลด้วยซ้ำควรยกฐานะเป็นเทศบาล

โดย : ว [28 เม.ย. 2005 , 13:41:37 น.]

ความคิดเห็นที่ 189

การออกแบบโพล หรือการแสดงความคิดเห็น ก็เพื่อให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ช่วยกันสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน ก่อนที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ หากมีการออกพ.ร.บ.มาแล้ว เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ แต่การที่เรารู้ก่อนแล้วรีบแก้ไขเสียตั้งแต่ต้น ก็จะไม่ทำให้ทุกฝ่ายเสียประโยชน์ หรือสูญเสียน้อยที่สุด ทีมงานกลุ่มเพื่อนฯดำเนินการไปภายใต้การแสดงความเห็นแบบอิสระ ไม่ได้เป็นส่วนราชการที่ต้องกระทำให้เป็นขั้นเป็นตอน หากต้องการแบบพิธีการต้องเข้าไปชมเว็บของกรมส่งเสริมฯ และเช่นกรมส่งเสริมฯก็ไม่อาจกระทำเช่นเดียวกับที่ทีมงานกลุ่มเพื่อนฯดำเนินการได้ เพราะกรมส่งเสริมฯเป็นส่วนราชการ...

โดย : ชี้แจง"อบต.พันธุ์แท้" [29 เม.ย. 2005 , 11:10:12 น.]

ความคิดเห็นที่ 190

ขอขคุณที่ชี้แจง
ที่ถามเพราะต้องการความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว เพราะมิเช่นนั้นแล้ว พนักงานอบต.ที่มีประชากรไม่ครบสี่พันคน เขาสบสน
แต่ถ้าท่านไม่มีข้อมูลในร่างดังกล่าว ท่านน่าจะแจ้งว่าได้ข่าวมา จะดีกว่านะ ที่ท้วงติงต้องการความชัดเจน อย่าน้อยใจถ้าหัวไม่ล้าน

โดย : อบต.พันธุ์แท้ [29 เม.ย. 2005 , 11:56:05 น.]

ความคิดเห็นที่ 191

ไม่เห็นด้วยในหารยุบรวมเพราะในการยุบครังท่แล้วยังมีปัญหาในพื้นท่ไม่เสร็จเลยการพัฒนาก็ไม่มทั่วถึงดูแลยากกว่าท่สำคัญใจประชาชนเสียไปสำคัญมาก

โดย : ปลัด [1 พ.ค. 2005 , 14:03:43 น.]

ความคิดเห็นที่ 192

ยุบไปเลยดีกว่า พนักงาน อบต.ไม่มีระเบียบวินัยทำตัวเป็นข้าราชการสายพันธ์ใหม่

โดย : ท้องถิ่นอำเภอที่จังหวัดแพร่ [1 พ.ค. 2005 , 21:31:58 น.]

ความคิดเห็นที่ 193

อยากให้ทีมงานแยกเป็นประเด็นว่าเห็นด้วยกับมองว่าไม่ถึง4000คนยุบกับการยกให้เป็นเทศบาลถ้าไม่อย่างนั้นทีมงานก็จะถูกเพื่อนเราด่าทุกวันว่าถ่ามประเด็นไม่ชัดเจนเพราะหลายคนอย่ากเป็นเทศบาลแต่อีกหลายคนไม่อย่ากไปยุบร่วมกับใคร่และท่สำคัญผมไม่อย่ากให้เพื่อนเรามองว่าทีมงานเป็นอบต ใหญ่เลยถามแบบนี้เพราะอย่ากใหกำลังใจคนทำงานจากใจ

โดย : ป.เล็ก - - - [1 พ.ค. 2005 , 22:39:16 น.]

ความคิดเห็นที่ 194

เห็นด้วยกับการยุบรวมอบต. เพราะทุวันนี้ อบต.ที่บ้าน ( ห้วยไร่ อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ ) บอกตามตรงว่าห่วยมาก งบประมาณจากรัฐบาลนำไปผลาญเล่นไร้ประโยชน์ พนักงานของรัฐบางคน (คลัง)มารยาทการพูดจา การวางตัวเหมือนท่านเป็นมาเฟีย จิกหัวใช้ด่าว่าเพื่อนร่วมงานรวมทั้งราษฎรที่มาติดต่องานเหมือนพวกเราเป็นทาสไม่มีใครอยากไปที่อบต.เพราะกลัว ขยาดปากของเจ้าหน้าทีงานคลัง พนักงานอื่นก็เฉื่อยชายิ่งงานเอกสารยิ่งไม่มีระบบ หนังสือ ประกาศไม่เคยติดให้เห็นในที่เปิดเผย ไม่มีการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร งานโครงการต่างๆก็ทำแค่ให้งบประมาณผ่านไร้คุณภาพ พวกเราเป็นชาวบ้านก็ได้แต่มองพวกเขาพากันผลาญเงินภาษี เห็นแล้วช้ำใจมาก ยุบมันซะโดยเฉพาะ อบต.นี้

โดย : คนเพชรบูรณ์ [3 พ.ค. 2005 , 17:47:45 น.]

ความคิดเห็นที่ 195

เห็นควรเพราะความเจริญจะดีขึ้น

โดย : คนหนองคาย [4 พ.ค. 2005 , 13:11:21 น.]

ความคิดเห็นที่ 196

ควรยุบ ..ท่านปลัด หรือ หน.ส่วน อย่ายึดติด
กับหัวโขน กลัวว่ายุบแล้วซีน้อยอายุราชการ
น้อย จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิม ถ้าทุกท่าน
ไม่โกหกตัวเองจะเห็นว่า ยุบแล้วประเทศชาติเจริญขึ้น ก็ยุบเถอะ โลกไม่ได้แตกซะหน่อยนี่จ๊ะ ยอมรับว่าปลัด-นายก-หน.ส่วนดีๆที่บริหารงานอบต.ระดับประชากร น้อยกว่า 4,000 คน ก็มีเยอะ ทำไมพวกเราไม่มองต่างมุมเรื่องของงบฯ รายจ่ายที่เกินจำเป็น ระบบงานที่มันจะดีขึ้นบ้างละ ถ้ายุบจริง
แล้วพนักงาน-ลูกจ้างก็ยังมีงานทำเหมือนเดิม 100% ประชาชนได้ประโยชน์ จบ..

โดย : มนุษย์ต่างดาว [4 พ.ค. 2005 , 21:21:17 น.]

ความคิดเห็นที่ 197

เห็นด้วย ทุกวันนี้เป็นหัวหน้าส่วนก็จริงแต่ความสามาถยังไม่ถึงขั้นเลย พนักงานจ้างก็เยอะงานน้อย สมาชิกอบต.เดือนๆได้แต่มานั่งประชุมเดือนละ 1 ครั้ง แล้วรับเงินเดือนไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรมากเลย และอีกหลาย๐อย่างเปลืองงบประมาณเปล่าๆ

โดย : ประชาชน [5 พ.ค. 2005 , 14:32:49 น.]

ความคิดเห็นที่ 198

เห็นด้วยครับจะทำให้ประหยัดทรัพยากรต่างๆเช่น วัสดุสำนักงาน รวมกันแล้วใช้ด้วยกัน ลดความซำซ้อนของงานได้

โดย : คนน่าน - [15 พ.ค. 2005 , 16:21:10 น.]

ความคิดเห็นที่ 199

ถึง คุณความเห็นที่ 42
ทำไมคุณเอาความขี้เกียจของคุณมาประณามทางอินเตอร์เน็ตมิทราบ การที่บอกว่าไม่มีงานทำนั่งเฉย ๆ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่อุบาวท์ที่สุด ขนาดคุณรับเงินเดือนภาษีประชาชนคุณยังบอกว่าไม่มีงานทำ มีงานแต่ไม่ทำหรือเปล่า อย่างนี้ไม่ใช่เปลืองที่ปลัดนำเงินไปซื้อคอม ไม่ใช่เปลืองค่าไฟ ไม่ใช่เปลืองค่าตอบแทนสมาชิก แต่เราว่าการเปลืองที่สุดคือที่ทำงานนั้น มีพนักงานอย่างคุณอยู่เปลืองเงินจ้างที่สุด กระทู้นี้ตั้งขึ้นเพื่อให้คุณแสดงความเห็นต่อการสมควรยุบหรือไม่ ไม่ใช่นำองค์กรที่คุณกินเงินอยู่ทุกเดือนมาประณาม ต่อให้ยกฐานะเป็นเทศบาลแต่คุณยังมีความคิดเหมือนเดิมก็ไม่ต่างอะไรกับเป็น อบต. เราจะบอกให้รักองค์กรสักนิดชีวิตจะดีกว่านี้

โดย : พนักงาน อบต. [16 พ.ค. 2005 , 14:34:33 น.]

ความคิดเห็นที่ 200

เห็นด้วย กับความคิดที่ 199 มาก ค่ะงานมีให้ทำทุกวัน อยู่ที่คุณจะทำหรือเปล่าเท่านั้นเอง

โดย : สาว อบต. [16 พ.ค. 2005 , 14:43:27 น.]

ความคิดเห็นที่ 201

อยากให้มองว่า อบต.ไหนทำงานมีผลงาน ไม่ใช่ว่าเหมารวมๆ กันไปว่าอบต.ทุกที่จะไม่ทำงานหรือไม่มีงานทำ! อบต.ที่มีประชากรไม่ถึง 4,000 คน จะเปลืองงบประมาณ ทุกตำบลก็มีงานทำเหมือนกันหมดทุกที่แหละแต่อยู่ที่ว่าคุณจะขวนขวายหางานมาทำหรือไม่ ตำบลทั้งตำบลมีประชาชน มีผู้สูงอาย มีผู้พิการ มีถนน มีคลอง มีโรงเรียน มีศูนย์เด็กเล็ก มีสถานีอนามัย คุณลองมองดูซิ่ว่าตำบลของคุณน่ะ ทำการพัฒนา ดูแลมันหรือไม่ คุณเคยเห็นไหมว่า อบต.เล็กก็ทำงานมีประสิทธิภาพได้ มีประชากร 2,000 ปลายๆ แต่ได้รางวัลธรรมาภิบาล 2 ปีติดต่อกัน รางวัลธรรมาภิบาลก็การันตีได้ว่าทำงานมากขนาดไหน คุณลองกลับไปคิดกันดู และอยากให้ช่วยกันพัฒนาตำบลลองคิดดูขนาดตำบลเล็กๆ ของพวกคุณที่ว่ากัน ยังทำงานไม่มีประสิทธิภาพเลยแล้วถ้าเป็นท้องถิ่นที่ใหญ่ขึ้นไม่ทราบว่าจะพัฒนากันเป็นหรือไม่ การจะยุบรวมหรือไม่ยุบรวมอยากให้ดูที่ประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าไม่ใช่เหมารวม

โดย : คนทำงาน อบต. ชั้น 5 [18 พ.ค. 2005 , 10:06:33 น.]

ความคิดเห็นที่ 202

อยากให้วัดกันที่ประสิทธิภาพ มากกว่าวัดกันที่ปริมาณคน การกระจายอำนาจเป็นการดีแล้ว อบต.เล็ก ประชากรน้อย ไม่สามารถวัดได้ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ อย่าภูมิใจถ้าได้ยุบแล้วเป็นเทศบาลจงภูมิใจที่คุณเป็นคนทำงานให้กับใครต่างหาก จะเป็น อบต. หรือเป็นเทศบาลอยู่ที่ประสิทธิภาพของตัวคนที่ทำงานมากกว่าว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าตัวเองมีคุณภาพจำไว้ กระทู้ที่ 42 (ที่ทำให้คนมอง อบต.ไม่ดี)

โดย : คนมีความคิด [19 พ.ค. 2005 , 10:12:16 น.]

ความคิดเห็นที่ 203

เห็นด้วยเพราะชนบทไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานไม่มีวิสัยทัศน์ทำให้พนักงานประสบปัญหาเกิดความยุ่งยากลำบากใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างมากผู้บริหารไม่มีความรู้ความสามารถขาดวิสัยทัศน์ส่วนมากเข้ามาเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นไม่รักบ้านเกิดจัดสรรงบประมาณทำการก่อสร้างที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านมุ่งหวังเพื่อดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ธุรกิจส่วนตัวเท่านั้น

โดย : อบต.คนดอย [19 พ.ค. 2005 , 12:49:27 น.]

ความคิดเห็นที่ 204

1.ให้ อบต.เป็นเทศบาล
2.ให้ยุบ อบจ. ทั้ง 75 แห่ง โดยให้โอนข้าราชการ อบจ.ในแต่ละจังหวัด มาไว้ที่เทศบาล แ
3.ให้โครงสร้างของเทศบาล ด้วยการตัดทิ้งนักการเมืองทั้งหมด

โดย : ประชาชน [20 พ.ค. 2005 , 11:11:28 น.]

ความคิดเห็นที่ 205

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง แต่ไม่ควรลดจำนวนพนักงาน และควรแลกปลี่ยนพื้นที่กันทำงานบ้างก่อนก็ดี และควรมีหน่วยงานกลางที่เข้มแข็งเข้าตรจสอบบ่อ ๆ และประเมิผลบ่อย ๆ ด้วย และควรสอบถามจากทุกส่วน คอรัปชั่น และการฮั่วจะได้หมด ๆ ไป
จะได้หมด

โดย : คนช่างฝัน [20 พ.ค. 2005 , 13:07:52 น.]

ความคิดเห็นที่ 206

เท่าที่ได้อ่านความคิดเห็นของแต่ละท่าน รู้สึกว่าจะยังไม่เข้าใจรูปแบบการปกครองสักเท่าไหร่ พากันยึดติดแต่ชื่อเรียกของ อบต.หรือเทศบาล
การยุบรวม อบต.ที่มีคนไม่ถึง 4000 คนเข้าหากันนั้น เป็นคนเรื่องที่ดี แต่อย่างน้อยก็ควรจะมีตัวแทนของหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นปากเสียงในสภาด้วย จะได้มีหูตามองเห็นปัญหาทุกข์สุขได้ทั่วถึง จะว่าไปแล้วน่าจะยุบท้องถิ่นที่มีประชากรไม่ถึง 10,000 คนเป็นรูปแบบการปกครองเดียวจะเหมาะสมกว่า การตั้งค่าตอบแทนสมาชิกและผู้บริหารก็ไม่ควรสูงขนาดนี้ เพราะทุกคนอาสาเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องอยู่แล้ว คนมันจะโกงกินให้เงินเดือนมากเท่าใดมันก็พอไม่เป็นหรอก ซึ่งเข้าทำนองเสือหิวยังไม่น่ากลัวเท่าเสือที่กินไม่รู้จักอิ่ม จำนวนสมาชิก อบต.บ้านละ 1 คน นั้นน่าจะพอดีที่สุด จะได้ประหยัดงบประมาณส่วนนี้ลงไป ส่วนกรอบอัตรากำลังพนักงานนั้น ก็ควรจะจำกัดกันได้แล้วไม่ควรปล่อยมากขนาดนี้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแสวงหาโอกาสเพื่อเรียกรับรายได้จากผู้บริหาร การพิจารณาความดีความชอบก็เหมือนกัน ผมว่ากรมส่งเสริม ฯ กำลังหลงทางในการวิเคราะห์งาน คน และงบประมาณ หากจะมาพิเคราะห์กันให้ดีแล้ว ตอนนี้ อบต.และเทศบาลต่าง ๆ มีภารกิจเท่ากัน อบต.บางแห่งมีพนักงาน 5 คน ทำงานหามรุ่งหามค่ำมีศักยภาพล้นเหลือ ทำงานประหยัดเงินเดือนค่าจ้างให้แก่รัฐมากมาย กรม ฯ กลับบอกว่ามีคนน้อยก็เอา 2 ขั้น ปีเว้นปีก็แล้วกัน แต่เมื่อมอบไปดูอีก อบต.หนึ่งมีพนักงานนับ 20 คน ซึ่งแต่ละปีต้องใช้เงินในการจ้างคนทำงานให้มากว่า 500,000 บาท ในขณะที่ปริมาณงานของ อบต.ที่มีคนทำงาน 20 คนเท่ากับอบต.ที่มีคนอยู่เพียง 5 คน แต่ศักยภาพมากกว่าพวก อบต.คนมาก กรม ฯ กลับปูนบำเหน็จความชอบให้แก่พวก อบต.ที่คนมากโดยให้ได้ 2 ขั้นแต่เกณฑ์เงิน 6 เปอร์เซนต์ของเดือนรวม ซึ่งความจริงแล้วกรม ฯ ควรจะหลักเกณฑ์ที่ตรงกันข้าม คือ อบต.ใด หรือเทศบาลใดที่มีคน 3 - 6 คน แต่สามารถทำงานได้ดี เท่ากับ อบต.หรือเทศบาล 20 คน ควรได้รับ 2 ขั้นกันทุกคน หากทำอย่างนี้ต่อไป อบต.ต่าง ๆ ก็จะสามารถจำกัดงบประมาณในด้านบุคลากรเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะตอนนี้ท้องถิ่นต่าง ๆ กำลังหาคนมาทำงานให้ได้ปริมาณคนมากที่สุด เกินกว่าภารกิจที่มีอยู่

โดย : คุณอัคคเดช ฯ [22 พ.ค. 2005 , 12:47:47 น.]

ความคิดเห็นที่ 207

เท่าที่ได้อ่านความคิดเห็นของแต่ละท่าน รู้สึกว่าจะยังไม่เข้าใจรูปแบบการปกครองสักเท่าไหร่ พากันยึดติดแต่ชื่อเรียกของ อบต.หรือเทศบาล
การยุบรวม อบต.ที่มีคนไม่ถึง 4000 คนเข้าหากันนั้น เป็นคนเรื่องที่ดี แต่อย่างน้อยก็ควรจะมีตัวแทนของหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นปากเสียงในสภาด้วย จะได้มีหูตามองเห็นปัญหาทุกข์สุขได้ทั่วถึง จะว่าไปแล้วน่าจะยุบท้องถิ่นที่มีประชากรไม่ถึง 10,000 คนเป็นรูปแบบการปกครองเดียวจะเหมาะสมกว่า การตั้งค่าตอบแทนสมาชิกและผู้บริหารก็ไม่ควรสูงขนาดนี้ เพราะทุกคนอาสาเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องอยู่แล้ว คนมันจะโกงกินให้เงินเดือนมากเท่าใดมันก็พอไม่เป็นหรอก ซึ่งเข้าทำนองเสือหิวยังไม่น่ากลัวเท่าเสือที่กินไม่รู้จักอิ่ม จำนวนสมาชิก อบต.บ้านละ 1 คน นั้นน่าจะพอดีที่สุด จะได้ประหยัดงบประมาณส่วนนี้ลงไป ส่วนกรอบอัตรากำลังพนักงานนั้น ก็ควรจะจำกัดกันได้แล้วไม่ควรปล่อยมากขนาดนี้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแสวงหาโอกาสเพื่อเรียกรับรายได้จากผู้บริหาร การพิจารณาความดีความชอบก็เหมือนกัน ผมว่ากรมส่งเสริม ฯ กำลังหลงทางในการวิเคราะห์งาน คน และงบประมาณ หากจะมาพิเคราะห์กันให้ดีแล้ว ตอนนี้ อบต.และเทศบาลต่าง ๆ มีภารกิจเท่ากัน อบต.บางแห่งมีพนักงาน 5 คน ทำงานหามรุ่งหามค่ำมีศักยภาพล้นเหลือ ทำงานประหยัดเงินเดือนค่าจ้างให้แก่รัฐมากมาย กรม ฯ กลับบอกว่ามีคนน้อยก็เอา 2 ขั้น ปีเว้นปีก็แล้วกัน แต่เมื่อมอบไปดูอีก อบต.หนึ่งมีพนักงานนับ 20 คน ซึ่งแต่ละปีต้องใช้เงินในการจ้างคนทำงานให้มากว่า 500,000 บาท ในขณะที่ปริมาณงานของ อบต.ที่มีคนทำงาน 20 คนเท่ากับอบต.ที่มีคนอยู่เพียง 5 คน แต่ศักยภาพมากกว่าพวก อบต.คนมาก กรม ฯ กลับปูนบำเหน็จความชอบให้แก่พวก อบต.ที่คนมากโดยให้ได้ 2 ขั้นแต่เกณฑ์เงิน 6 เปอร์เซนต์ของเดือนรวม ซึ่งความจริงแล้วกรม ฯ ควรจะหลักเกณฑ์ที่ตรงกันข้าม คือ อบต.ใด หรือเทศบาลใดที่มีคน 3 - 6 คน แต่สามารถทำงานได้ดี เท่ากับ อบต.หรือเทศบาล 20 คน ควรได้รับ 2 ขั้นกันทุกคน หากทำอย่างนี้ต่อไป อบต.ต่าง ๆ ก็จะสามารถจำกัดงบประมาณในด้านบุคลากรเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะตอนนี้ท้องถิ่นต่าง ๆ กำลังหาคนมาทำงานให้ได้ปริมาณคนมากที่สุด เกินกว่าภารกิจที่มีอยู่

โดย : คุณอัคคเดช ฯ [22 พ.ค. 2005 , 12:47:53 น.]

ความคิดเห็นที่ 208

ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนรูปแบบจาก อบต. เป็นเทศบาลทั้งหมด เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดเจตนารมย์ของการจัดตั้งเทศบาล เพราะจุดประสงค์ของการจัดตั้งเทศบาล ก็เพื่อบริหารงานสาธารณะในท้องถิ่นที่มีสภาพความเป็นเมือง

โดย : คนท้องถิ่น [25 พ.ค. 2005 , 15:01:44 น.]

ความคิดเห็นที่ 209

เห็นด้วยถ้ารูปแบบต่างๆคล้ายเทศบาลจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมาชิกทุกท่านและที่พูดกันมากก็คือการลดงบประมาณของสมาชิกเพราะที่เป็นอยู่ก็มากเกินจำเป็นจริงๆ ที่เลือกตั้งเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไร (ขับรถรับจ้าง)สิ้นเดือนมารับเงิน ประชุมก็นั่งหลับ ให้ยกมือพอเห็นพวกยกก็ยกบ้าง และต้องอยู่ตั้ง 4 ปีแน่ะจะรอเข้าชื่อถอนเหรอ..ยากส์ เอางบมาจ่ายไร้เหตุผลนะถ้ารวม อบต.ทั่วประเทศที่ต้องจ่ายค่าสมาชิกต่อเดือน(ส่วนที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์)หลายสิบล้านบาทนะ เอามาพัฒนาเสียยังดีกว่า

โดย : ที่ราบลุ่มเจ้าพระยานำ้ท่วมบ่อย [26 พ.ค. 2005 , 11:35:52 น.]

ความคิดเห็นที่ 210

เห็นด้วยกับ ความคิดเห็นที่ 209 เท่าที่สัมผัสอยู่ตอนนี้ ก็คือส่วนใหญ่แล้วก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วเวลามาประชุมก็ไม่กี่ครั้งสิ้นเดือนก็มารับเงินเดือน เทียบกับคนทำงานทุกวันแล้ว มาทำงานทุกวันเงินเดือนยังน้อยกว่าอีกไม่ค่อยเข้าท่าเลย บางทีก็รับเหมางานเอาเสียเลย (พวกมากลากไป) ระบบเส้นสายนักการเมืองท้องถิ่นที่คุ้มหัววงศ์สาคณาญาติของตนเองที่รับเข้าทำงานโดยใช้เส้น แม้จะทำงานไม่ได้เรื่องขนาดไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะประเมินไม่ผ่าน แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไปคนดี มีความสามารถที่ไม่มีเส้นสาย จะมีโอกาสเข้ามาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญได้อย่างไร

โดย : คนรักชาติ - [26 พ.ค. 2005 , 18:54:43 น.]

ความคิดเห็นที่ 211

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะจำทำให้ อปท.เข้มแข็งมากขั้น รวมทั้งจะได้ผู้บริหารฯ ที่มีความรู้ระดับสูง ที่มีวิสัยทัศน์เข้ามาบริหารงาน ดีกว่าได้ผู้บริหารทีมาจาก อบต.ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้สูง ไม่มีวิสัยทัศน์ตลอดจนคุณธรรม ไม่รู้ดฏ ระเบียบในการบริหารงาน ป่าเถื่อน ใช้กฏหมู่ ข่มเหงผู้ใต้บังคับบัญชา

โดย : ป.อบต. [26 พ.ค. 2005 , 20:27:21 น.]

ความคิดเห็นที่ 212

ความคิดเห็นที่212
เห็นด้วยที่ยกฐานะจากอบต.เทศบาลเพราะจะทำให้ท้องมีความเข้มแข็งมากขึ้นแต่ไม่เห็นด้วยที่ยุบรวมอบต.ที่มีประชากรไม่ถึง4000คนเฉพาะพื้นที่ที่เป็นตำบลแต่ถ้าเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวก็พิจารณาถึงารายได้เป็นตัวชี้วัดและผมก็ความกรุณาให้ฯพณฯนายกทักษิณชินวัตรได้โปรดพิจารณาด้ายครับ

โดย : โดย:คนหนองคาย - [31 พ.ค. 2005 , 09:52:19 น.]

ความคิดเห็นที่ 213

เห็นด้วยที่ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลเพราะจะทำให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้นแต่ไม่เห็นด้วยที่จะยุบรวมอบต.ที่มีประชากรไม่ถึง4000คนเฉพาะพื้นที่ที่เป็นตำบลแต่ถ้าเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวก็ให้พิจารณาถึงรายได้เป็นตัวชี้วัดและกระผมก็ขอความกรุณาให้ฯพณฯท่านนายกทักษิณชินวัตรได้โปรดพิจารณาด้วยครับผม

โดย : คนหนองคาย - [31 พ.ค. 2005 , 10:08:20 น.]

ความคิดเห็นที่ 214

ความคิดเห็นที่212
เห็นด้วยที่ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลเพราะจะทำให้ท้องมีความเข้มแข็งมากขึ้นแต่ไม่เห็นด้วยที่ยุบรวมอบต.ที่มีประชากรไม่ถึง4000คนเฉพาะพื้นที่ที่เป็นตำบลแต่ถ้าเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวก็พิจารณาถึงารายได้เป็นตัวชี้วัดและผมก็ความกรุณาให้ฯพณฯท่านนายกทักษิณชินวัตรได้โปรดพิจารณาด้ายครับ

โดย : โดย:คนหนองคาย - [31 พ.ค. 2005 , 10:12:49 น.]

ความคิดเห็นที่ 215

ไม่เห็นด้วยการแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การยุบหรือไม่ยุบไม่ควรเอาตัวเลขเป็นตัวชี้วัดมหาดไทยควรหาวิธีเพิ่มศักยภาพองค์กรให้สูงขี้นทุกวิถีทาง

โดย : นักการเมืองท้องถิ่น [31 พ.ค. 2005 , 16:03:48 น.]

ความคิดเห็นที่ 216

เห็นด้วยจริง ๆ ทำประชามติให้ทุกท้องถิ่นดีไหม พูดแล้วทำเลยไม่ต้องมาโต้กันไปกันมา

โดย : ชาติไทย [1 มิ.ย. 2005 , 10:32:59 น.]

ความคิดเห็นที่ 217

ไม่เห็นด้วย ถ้าต้องการทำก็ให้ทำอย่างอื่นแล้วกัน เช่น เพิ่มเงิน งบประมาณ ปี 49 ให้เป็น 35 เปอร์เชนต์ เหมือนเดิมไม่ใช่ตัดลดงบประมาณที่ควรได้ งบค้างจ่ายอีกเพียบไม่เห็นทำอะไร ช้าก็ช้า พนักงานส่วนตำบลก็ไม่มีคุณภาพสักเท่าไหร่

โดย : จอร์น [2 มิ.ย. 2005 , 14:42:51 น.]

ความคิดเห็นที่ 218

เห็นด้วยที่ยกฐานะอบต.เป็นเทศบาลเพราะจะทำให้รัฐประยัดงบประมาณในด้านสมาชิกลงท่านรู้หรือเป่ลาว่าสมาชิกอบต.วันๆท่านสมาชิกทำอะไรฉนั้นจึงเห็นด้วยที่จะยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล

โดย : ปัลดอบต. - [7 มิ.ย. 2005 , 17:19:40 น.]

ความคิดเห็นที่ 219

เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่212เพราะจะทำให้ลดจำนวนสมาชิกประยัดงบประมาณ

โดย : ปัลดอบต.ป่งไฮ - [7 มิ.ย. 2005 , 17:32:56 น.]

ความคิดเห็นที่ 220

เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่212เพราะจะทำให้ลดจำนวนสมาชิกประหยัดงบประมาณ

โดย : ปัลดอบต.ป่งไฮ - [7 มิ.ย. 2005 , 17:38:23 น.]

ความคิดเห็นที่ 221

เพราะการบริหารจะได้ขยายกว้างมากขึ้นและประหยัดงบประมาณได้เยอะเลย

โดย : ประชาชน [10 มิ.ย. 2005 , 16:14:30 น.]

ความคิดเห็นที่ 222

ไม่เห็นด้วยที่จะยุบรวม แต่ควรยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล ถ้ายุบรวมรับรองว่าต้องเดือดร้อนกันหลายคน ต้องหาที่อยู่ใหม่กันบ้าง ตกงานเพียบ โดยเฉพาะน้อง ๆ พนักงานจ้างทั้งหลาย (เพราะเค้ามีคนอยู่แล้ว)เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด อบต.เล็ก ๆ ทำงานง่ายบริหารงานได้ทั่วถึง นักการเมืองก็ไม่ค่อยจะมีอิทธิพล ส่วนพี่เทศบาลไม่ต้องพูดถึง เพียบ ตาสีตาสาไม่กล้าหือหรอก ส่วนกับ อบต. น้ำไม่ไหล ไฟดับ ไม่ถึงห้านาทีหรอกรับรองถึง อบต.แล้ว ไม่ช่วยก็นั่งหน้างอ ที่ อบต. ถ้ายุบรวมแล้ว ตาสีตาสาต้องตายแน่ ๆ

โดย : คลัง อบต. [14 มิ.ย. 2005 , 13:48:50 น.]

ความคิดเห็นที่ 223

เห็นด้วยกับการยุบรวม อบต. เพราะการทำงานไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชี หรือการเบิกจ่ายท่ี่ดู ๆ มา ไม่เหมือนกัน ของใครของมัน
การทำก็ไม่เป็นระบบ

โดย : t - 654321999 [15 มิ.ย. 2005 , 10:56:50 น.]

ความคิดเห็นที่ 224

เห็นด้วยกับการยุฐรวม เพราะสมาชิกไ่่ม่เห็นมีหน้าที่อะไร เพียงแต่ละเดือนมารับเงินเดือน และยกมือเห็นชอบเบิกเบี้ยประชุม

โดย : ร [15 มิ.ย. 2005 , 10:59:21 น.]

ความคิดเห็นที่ 225

ต่างก็พูดกันไปพูดกันมาเรื่องจริงไม่รู้เป็นอย่างไร?แต่ก็เห็นด้วนที่จะยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลแต่ควรยกให้ครบทุกๆตำบลในกรณีที่อบต.ที่มีพื้นที่เป็ตำบลแต่อบต.ใดที่เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวก็ให้พิจารณาเป็นรายๆไปทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดในเรื่องงบประมาณของสมาชิกและนำเอาเงินงบประมาณในส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองได้เยอะคัรบ

โดย : คนรักชาติบ้านเมือง - [19 มิ.ย. 2005 , 13:57:12 น.]

ความคิดเห็นที่ 226

ยุบรวมดีที่สุด

โดย : คุณช่าง [20 มิ.ย. 2005 , 14:16:24 น.]

ความคิดเห็นที่ 227

เห็นด้วยกับความเห็นที่225เพราะประหยัดงบประมาณ

โดย : คุณ.ป. - [21 มิ.ย. 2005 , 18:38:53 น.]

ความคิดเห็นที่ 228

เห็นด้วยในการยุบรวม อบต เพราะ อบตส่วนใหญ่(น้อยก็ได้) จะไม่ทำงานกัน บางอบต มองหาพนักงานหรือราชการคนยังไม่เจอ จะเป็น อบต รอบนอกไกลๆ เพราะชอบเอาเวลาหลวงไปทำงานส่วนตัว ไม่ทำสวน ก็จะอยู่ร้านขายวัสดุก่อสร้าง(ของตัวเอง) ลองขับรถไปดูได้ตาม อบต เวลาไปดูอย่าบอกก่อนละ ห้ามบอกคนในด้วย

โดย : คนออกพื้นที่บ่อย [22 มิ.ย. 2005 , 15:01:17 น.]

ความคิดเห็นที่ 229

ไม่เห็นด้วย เพราะอบต.ที่มีประชากรน้อย พนักงานส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงปัญหาของประชาชนได้ดีกว่าอบต.ที่มีประชากรจำนวนมาก

โดย : คนอบต. [23 มิ.ย. 2005 , 08:51:39 น.]

ความคิดเห็นที่ 230

ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้พนักงานจ้างหรือลูกจ้างที่มีตำแหน่งช้ำกันตกงานมากขึ้น

โดย : คนเหนือเขื่อน [23 มิ.ย. 2005 , 08:53:33 น.]

ความคิดเห็นที่ 231

ไม่เห็นด้วย ทำให้พัฒนาตำบลได้ไม่ทั่วถึง เพราะมีประชากรในเขตตำบลมาก งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตำบล

โดย : เพื่อนอบต. [23 มิ.ย. 2005 , 08:58:37 น.]

ความคิดเห็นที่ 232

ก็เพราะงบไม่พอนี้แหละถึงจะต้องยุบรวม
คิดเล่นๆ ค่าตอยแทนสมาชิกเท่าไร ปลัดฯ เท่าไร ช่างเท่าไร การเงินเท่าไร เฉพาะ 3 คนหลังนี้ เดือนละ 5 หมื่นอยู่เปล่า
เงินเดือนขึ้น 6 เดือน แต่งบประมาณ เท่าเดิม กับลดลง

โดย : คุณช่าง [24 มิ.ย. 2005 , 15:39:37 น.]

ความคิดเห็นที่ 233

เห็นด้วย เพราะอบต.เล็กก็อ้างว่าไม่มีเงินพัฒนา และที่สำคัญตอนนี้มีส.อบต.หมู่บ้านละสองคน มันมากเกินไป ทำให้ชาวบ้านไม่ถูกกันแบ่งพรรคแบ่งพวก จะฆ่ากันตายทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ประเด็นสำคัญที่สุด คือได้สมาชิกอบต. และนายก อบต.ที่ไม่มีความรู้เอาซะเลย ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่อง แล้วอย่างนี้จะทำให้ประเทศชาติเจริญได้อย่างไร การกระจายอำนาจก็ไม่มีผลในเมื่อคนใช้อำนาจใช้ไม่เป็น (แนวคิด คือ ถ้า อบต. ที่เก็บรายได้เองไม่ถึง 3-5 ล้าน น่าจะยุบรวมกันเป็นเทศบาลตำบลเดียวกันไปเลย จะได้มีเงินพัฒนา) ดูตัวอย่างได้ชัดๆเลย ด้านการศึกษาครูที่ไหนเขาก็ไม่อยากเข้า พอเขาของบอุดหนุนก็อ้างไม่มี แล้วยังเอา ป.4 มาเป็นผู้บริหาร ครูคนไหนเอาด้วยก็บ้าแล้ว แต่เทศบาลใหญ่ๆ ไม่ค่อยมีปัญหา(เทศบาลนคร) ที่แสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องจริง ถ้ารัฐบาลแก้ได้ ประเทศไทยพัฒนาแน่นอน

โดย : ประชาชนคนหนึ่ง [25 มิ.ย. 2005 , 12:09:55 น.]

ความคิดเห็นที่ 234

เห็นด้วยเพราะจะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเรื่องการโอนย้ายจะได้ง่ายขึ้น

โดย : พิจิตร [1 ก.ค. 2005 , 15:44:48 น.]

ความคิดเห็นที่ 235

เห็นด้วยครับเพราะทำให้ประหยัดงบประในส่วนของสมาชิกและนำนี้ไปพัฒนาประเทศชาติได้มากมาย

โดย : คนท้องถิ่น - [3 ก.ค. 2005 , 11:53:00 น.]

ความคิดเห็นที่ 236

ตัวกูไม่ใช่ของกู แล้วกัน อย่าไปสุดโต่งกับอะไรๆให้มากไปเลย ยังงัยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฏซึ่งมีอยู่ 2ข้อ คือ
1.ผู้กำหนดนโยบายถูกเสมอ
2.ถ้าไม่เข้าใจข้อ2 ต้องกลับไปดูข้อ1ใหม่

โดย : คนอบต. [4 ก.ค. 2005 , 15:04:19 น.]

ความคิดเห็นที่ 237

คนที่เห็นด้วยว่าสมควรยุบขอให้ดูหลักเกณฑ์ให้ดีก่อนไม่ใช่ออกความคิดเห็นว่ายุบอย่างเดียว

โดย : ช่าง อบต. ตลาดกรวด อ่างทอง - [6 ก.ค. 2005 , 15:20:15 น.]

ความคิดเห็นที่ 238

ไม่ได้เข้ามาอ่านกระทู้นี้ 5 เดือน..โฮ่ะโฮ่ะโฮ่ะ...ไม่น่าเชื่อ ว่าจะเจอทั้งคนใจแคบและคนใจกว้างในสถานที่เดียวกัน ก็อย่างว่าละนะ นานาจิตตังอะระหังพุทโธ !!

ก่อนอื่นขอเรียนชี้แจงและเพื่อทราบนะคะ(คาดว่าหลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้ว) ว่า ที่นี่คือเวบไซต์สำหรับพนักงานส่วนตำบลที่ดิฉันก็ไม่รู้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของเค้าหรอกค่ะ แต่ที่พอจะทราบตามวิสัยทัศน์อันพึงมีแบบใกล้ๆไม่ไกลมาก ก็คือ สถานที่แห่งนี้ เค้ามีไว้เพื่อให้แสดงความคิดเห็นค่ะและที่สำคัญคือ คงเข้าใจใช่ไหมคะว่า ความคิดเห็นของคนเรามันไม่จำเป็นต้องตรงและเหมือนกันเสมอไป ..

ดิฉันยอมรับในความคิดเห็นของทุกคนค่ะ ว่ามีทั้งคนเห็นด้วย และก็ ไม่เห็นด้วย ต่างคนต่างเหตุ ต่างผล ซึ่งจุดนี้เองจะเป็นตัวบอกเราว่า ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่คิดยังไงต้องการอะไร (เราอยู่ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไม่ใช่เหรอคะคุณ)การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจึงเป็นมารยาททางการเมืองที่ดิฉันคิดว่า คุณ คุณ และคุณ ที่ทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนพึงมี

สำหรับบางคนที่เห็นด้วยกับการโพสกระทู้ของใคร ก็โพสมาว่า เห็นด้วยกับกระทู้นั้นนะ กระทู้นี้นะ ซึ่งเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยค่ะ เราต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ใช่เหรอคะ..และสำหรับใครบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของใคร ก็เข้ามาโพสกระทู้ไว้เช่นเดียวกัน แต่การโพสกระทู้ว่าคุณไม่เห็นด้วยเนี่ย ดิฉันเชื่อค่ะว่า ระบบการศึกษาอย่างน้อย ป.ตรีของคุณน่าจะกล่อมเกลาคำพูดของคุณให้สละสลวยกว่านี้ หรือดิฉันคิดผิดไป..หรือว่า การศึกษามันไม่ได้ยกระดับความคิดของคุณเลย.....หรือว่า .. การระดับการศึกษาของคุณต่ำกว่าที่ดิฉันคิดไว้ก็ไม่อาจคาดเดาได้

ดังนั้นการที่ดิฉันมาโพสกระทู้ไว้ ก็คือความคิดเห็นของดิฉันว่าดิฉันคิดแบบนี้ แบบนี้ หากคุณห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็สุดแล้วแต่ใจแต่ความคิดของแต่ละบุคคล ดิฉันว่ามันก็แฟร์ๆนะ ไม่เห็นจะแปลก เพราะบางทีดิฉันก็เห็นด้วยกับบางความคิดเห็น และไม่เห็นด้วยกับบางความคิดเห็น....

จากการโพสความคิดเห็น(ไม่ใช่ซิ) ไม่น่าจะเรียกว่าโพสความคิดเห็นเพราะใจความที่คุณโพสมันคือการต่อว่าและขออนุญาตใช้คำว่า "ด่าทอ" ดิฉัน มากกว่าค่ะ

งง เหรอคะว่าความคิดเห็นที่เท่าไหร่ เชิญคุณ คุณ คลิกย้อนกลับไปอ่านที่ความเห็น 199 ที่ลงนามว่า พนักงาน อบต. ค่ะ

"ทำไมคุณเอาความขี้เกียจของคุณมาประณามทางอินเตอร์เน็ตมิทราบ"

*** ดิฉันขี้เกียจตรงไหนมิทราบ..??(ย้อนถาม) การที่ดิฉันมาโพสแสดงความคิดเห็นเนี่ยเรียกว่าขี้เกียจหรือคะ หรือหากคุณจะบอกว่า ขี้เกียจในเรื่องของการทำงาน ดิฉันก็ขอเรียนว่า ถ้าดิฉันขี้เกียจมาทำงาน แล้วคนที่เข้าที่ทำงานตอน 10 โมงหรือไม่เข้าที่ทำงานเลยอ้างติดประชุม เรียกว่าอะไร???..

"การที่บอกว่าไม่มีงานทำนั่งเฉย ๆ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่อุบาทว์ที่สุด !! "

*** ค่ะ..ทั้งหมดที่ดิฉันโพสลงไปที่ความเห็นที่ 42 คือความเห็นส่วนตัวจริงค่ะ แต่ไม่ใช่อุบาทว์ที่สุดอย่างที่คุณเข้าใจและตั้งใจพิมพ์ แต่มันคือความจริงที่คุณยอมรับมันไม่ได้ต่างหาก คุณทำงานตำแหน่งไหน อะไร ใหญ่โต หรือเล็กระจ้อยหร่อยแค่ไหน มิใคร่อยากทราบ แต่อย่างน้อยคุณกับดิฉันเหมือนกันอยู่อย่างนึงคือ มีอาชีพ เป็นข้าราชการ สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนกัน สิ่งที่ดิฉันได้โพสลงไป คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับตัวดิฉันและบุคคลรอบข้างที่อยู่ใน อบต. การที่ดิฉันเอาความคิดมาเขียนในนี้ มันจะเป็นการอุบาทว์ได้อย่างไรกันคะ ถ้าเห็นว่ามันอุบาทว์ อย่างนั้น อบต.ขนาดเล็กที่มีคนตัวเล็ก ๆ อย่างดิฉันนั่งทำงาน ก็คงอุบาทว์กันทั้งหมดล่ะค่ะ และมาถึงบรรทัดนี้ ก็ขอยืนยันว่า ไม่ได้ขี้เกียจและอุบาทว์ เพราะ ย่อหน้าที่ 3 "เพราะหนูอยากมีงานทำอ่ะ ไม่ใช่วัน ๆ นั่งเล่นกันง๊องแง๊ง" เป็นเจตนาที่ยังยืนยันค่ะ ว่าดิฉันไม่ได้อุบาทว์และขี้เกียจอย่างที่คุณเข้าใจ

" ขนาดคุณรับเงินเดือนภาษีประชาชนคุณยังบอกว่าไม่มีงานทำ มีงานแต่ไม่ทำหรือเปล่า !!!"

*** ก็ยังยืนยันค่ะว่า วันๆแทบจะ ไม่ได้ทำงานอะไร เพราะก็อย่างที่บอกนะคะ เป็น อบต.ขนาดเล็กที่ห่างไกลความเจริญมั่ก มาก ไม่มีรถราเข้าถึง เข้าใจไหมคะ "ไกลปืนเที่ยง" น่ะค่ะ อ้อ!ลืมบอกไป ก็เพราะดิฉันรับเงินเดือนเป็นเงินภาษีของประชาชนน่ะซิคะ ดิฉันถึงแสดงความคิดเห็นว่า ให้ยุบรวม อบต.เพื่อจะได้ไปรวมกับ อบต.ขนาดใหญ่ หรือเทศบาล เพราะตัวดิฉันจะได้มีงานทำ ย้อนไปอ่านย่อหน้าที่ 3 ใหม่นะคะ "ถ้า อบต.หนูไปรวมกะพี่เทศบาลได้จะนำความปลาบปลื้มมาให้พวกหนูมาก ๆ เลยอ่ะ เพราะหนูอยากมีงานทำ ไม่ใช่วัน ๆ นั่งเล่นกันง๊องแง๊ง"..
..ดิฉันคงพิมพ์ภาษาไทยชัดเจนทุกคำนะคะ..หวังว่า การศึกษาระดับคุณคงพอจะอ่านเข้าใจ

"มีงานแต่ไม่ทำหรือเปล่า อย่างนี้ไม่ใช่เปลืองที่ปลัดนำเงินไปซื้อคอม ไม่ใช่เปลืองค่าไฟ ไม่ใช่เปลืองค่าตอบแทนสมาชิก "

*** แล้วสิ่งที่ดิฉันโพสไปในความเห็นที่ 42 เนี่ย มันไม่เปลืองเหรอคะ กับข้าราชการไม่ถึง 5 คน ลูกจ้าง 4 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 คน นายก 1 คน สมาชิก 10 กว่าคน เลขานายกอีก 1 คน กับเงินเดือนเกือบทั้งหมดเกือบ 500,000.- บาท/เดือน มันไม่เปลืองแล้วเรียกว่า "ประหยัด" เหรอคะ ลองกลับไปคิดนะคะ เงินเดือนที่จ่ายให้กับทุกคนคือภาษีของประชาชน..ถามว่า คุณได้ให้อะไรกับประเทศชาติบ้าง ขนาดมีประชุมสภาที่ อบต.เดือนละหนึ่งครั้ง สมาชิกมาประชุมแค่ 4 คน แต่เวลาเงินเดือนเข้าบัญชี กลับเข้าให้ครบทุกคน ดิฉันถามคุณว่าจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าคือการเปลืองหรือเปล่าคะ

อ้อ....ยังค่ะ ยังไม่รวมแอร 3 ตัว โทรทัศน์ 3 เครื่อง คอม 6 ตัว รถกะบะ และรถบรรทุกน้ำที่กินน้ำมันเดือนละ 8,000 กว่าบาท คุณเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า "ประหยัด" เหรอคะ ในเมื่อผลงานที่ อบต.ทำ กะสิ่งที่ประเทศต้องจ่ายไป..มันเรียกว่า "ขาดดุล" ชัด ๆ

"แต่เราว่าการเปลืองที่สุดคือ ที่ทำงานนั้น มีพนักงานอย่างคุณเปลืองเงินจ้างที่สุด"

*** อันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะ ที่รัฐจ่ายเงินเดือนให้กับดิฉัน ให้ดิฉันสามารถบอกเล่าเรื่องราวความจริง (หรือที่ภาษาภาพยนต์เค้าเรียกว่า "แฉ" อ่ะนะคะ) ได้ในวันนี้ และทำให้ดิฉันรู้ว่า เรื่องบางเรื่อง คนใจแคบก็รับกับความจริงที่เป็นอยู่ไม่ได้เช่นกัน

"กระทู้นี้ตั้งขึ้นเพื่อให้คุณแสดงความเห็นต่อการสมควรยุบหรือไม่ "

*** ทั้งหมดในความเห็นที่ 42 ดิฉันไม่ได้พิมพ์จะจะ แจ้งแจ้ง ว่า "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" แต่ดิฉันเชื่อว่า อย่างน้อยใครหลายคนเมื่ออ่านความเห็นของดิฉันจบ เค้าคงจะทราบว่า ดิฉันเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ต้องเข้าใจนะคะ ดิฉันใช้การบรรยายโวหารและพรรณาโวหารให้คุณ ๆ ได้เห็นภาพค่ะ (สงสัยภาพจะชัดเจนมากเกินไปหน่อย) เป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงนัยยะค่ะ

"ไม่ใช่นำองค์กรที่คุณกินเงินเดือนอยู่ทุกเดือนมาประณาม"

*** คุณเรียกความจริงที่เกิดขึ้นว่า "ประณาม" เหรอคะ อ่อ.. อ่อ.. อ่อ...งั้นจะนิยามศัพท์ให้คุณเข้าใจใหม่นะคะ
"ประณาม" คือการกระทำใด ๆ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดรู้สึกอายจากความผิดที่เกิดขึ้นของตัวเอง

และ

"ความจริง" คือ สิ่งที่คนใจแคบยอมรับไม่ได้ค่ะ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"ต่อให้ยกฐานะเป็นเทศบาลแต่คุณยังมีความคิดเหมือนเดิมก็ไม่ต่างอะไรกับเป็น อบต."

*** ดิฉันไม่ได้เดือนร้อนหรอกค่ะว่าจะเป็น อบต. หรือเทศบาล แต่ที่เดือดร้อนแน่ ๆ น่ะ ประเทศไทยค่ะ จะเป็น อบต. หรือเทศบาล ยังไง เค้าก็ต้องจ่ายเงินเดือนให้ดิฉันทุกเดือน เพียงแต่ว่า เงือนเดือนที่จ่ายมามันคุ้มค่ากับงานที่ดิฉันได้ทำในแต่ละวันหรือไม่ก็เท่านั้นล่ะค่ะ อยู่ อบต.งานน้อย เงินก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี อยู่เทศบาล งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเงินก็เพิ่มขึ้น(ทีละนิดๆ)ด้วย ดังนั้น ดิฉันจะอยู่เทศบาล หรือ อบต. บอกตรงๆ จากใจเลยค่ะ "ไม่เดือดร้อน" ก็นะคะ เข้าใจดิฉันนิดนึง ดิฉันคนทำงานค่ะ พอว่างๆ แล้วฟุ้งซ่านค่ะ

"เราจะบอกให้รักองค์กรสักนิดชีวิตจะดีกว่านี้"

*** ทุกคำไขข้อข้องใจของดิฉันบ่งบอกอยู่แล้วว่า ดิฉันรักองค์กรหรือไม่..หากการพูดแสดงความคิดเห็น และความจริง มันคือการไม่รักองค์กร...ดิฉันจะบอกคุณว่า คุณคือคนนึงที่โกหกแม้กระทั่ง "ตัวคุณเอง"

ท้ายสุดแต่อาจจะไม่สุดท้าย ดิฉันไม่ได้ฟันธงไปว่า การยุบรวม อบต. "ดี" หรือ "ไม่ดี" แต่ดิฉันเป็นเพียงฟันเฟืองเล็ก ๆ ในระบบใหญ่ ๆ คนนึงเท่านั้น ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น ดิฉันจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความคิดเห็นของดิฉันจะมีคนรับฟัง ถึงแม้ว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยก็ตาม แต่ดิฉันก็เชื่อว่า ไม่มีใครปรารถนาให้ใครมาชี้ถูก ชี้ผิด ว่า ความคิดเห็นของเรา เป็น

** "ความคิดเห็นส่วนตัวที่อุบาทว์ที่สุด" **

ด้วยความเคารพทุกความคิดเห็น...

"ขอบคุณจากใจข้าราชการตัวน้อย"โดย : เลดี้ อบต. [6 ก.ค. 2005 , 22:58:05 น.]

ความคิดเห็นที่ 239

เห็นด้วยไม่ควรยุบ

โดย : รองนายก [7 ก.ค. 2005 , 13:38:40 น.]

ความคิดเห็นที่ 240

ไม่ควรยุบอยู่อย่างนี้ดีอยู่แล้วพัฒนาก็ทั่วถึง

โดย : นายก อบต. [7 ก.ค. 2005 , 13:41:33 น.]

ความคิดเห็นที่ 241

ท่านผู้แสดงความคิดเห็นที่238ถ้าไม่มีงานทำก็มาช่วยงานเลือกสมาชิสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่นบ้างดีก่วาอยู่ไม่มีงานทำเพราะที่นี่มีงานให้ทำตลอดจันทร์-อาทิตย์นอกจากงานเลือกตั้งแล้วยังมีงานประจำงานบริการประชาชนคัรบ

โดย : ผอเลื่อกตั้งท้องถิ่น - [10 ก.ค. 2005 , 10:48:57 น.]

ความคิดเห็นที่ 242

ไม่ยุบเลยครับดีแต่ถ้ายกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลเห็นด้วยอย่างมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยคัรบเจ้านาย

โดย : คนอบต. - [10 ก.ค. 2005 , 16:20:50 น.]

ความคิดเห็นที่ 243

จากที่อ่านของหลายท่านมาแล้วเห็นด้วยกับการที่บางคนพูดว่าพื้นที่กว้างการดูแลไม่ทั่วถึง นายกเทศมนตรีก็อาจจะเป็นคนเดิมจะรู้ปัญหาของท้องที่ที่ถูกยุบได้ไง อย่างน้อยก็อีกหลายเดือน แล้วอย่างนี้ใครรับเคราะห์ ถ้าไม่ใช่ประชาชนในพื้นที่ที่ถูกยุบ แล้วปัญหาลูกเมียหลวง ลูกเมียน้อยก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การเลือกผู้บริหารก็คงเป็นคนเดิมจากเทศบาลหรือ อบต.ที่ใหญ่กว่าอยู่แล้ว แล้วพื้นที่ที่ถูกยุบก็เลือกคนของเขาแต่อย่างไรก็ตามพื้นที่น้อยประชาชนน้อยก็สู้เสียงไม่ได้อยู่ดี แล้วผู้บริหารที่ได้เป็นเขาจะพัฒนาท้องที่ที่เขาไม่ได้เสียงหรือครับ ใครที่จะรับเคราะห์ ถ้าไม่ใช่ประชาชนนอกพื้นที่อีกตามเคย ถ้ายุบแล้วรัฐบาลจะให้งบฯเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยให้ เทศบาล และ อบต.รวมกันก็ดี แต่ว่าถ้าให้เท่าเดิมที่เคยให้เทศบาลและ อบต.รวมกัน ก็จะมีประโยชน์อะไร ท่านลองคิดดูสิว่า ถ้าพ่อแม่ดูแลลูก 10 คน กับดูแลลูก 5 คน ท่านคิดว่าพ่อแม่จะดูแลลูกมากหรือน้อยได้ทั่วถึง ผมเคยอยู่มา 2 อบต.แล้วเมื่อก่อนอยู่ อบต.ใหญ่ คนมากงานมากงบมากแต่การบริหารงานมั่วมากไม่รูวันใดจะถูก สตง.สอยร่วง ตอนนี้มาอยู่ อบต.น้อย คนน้อยงานน้อย แต่เป็นระบบทุกคนอยู่แบบพี่แบบน้อง โดยนายกเป็นพี่ใหญ่ ปลัดเป็นพี่รอง การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ถ้าท่านรัฐบาลดันทุรังจะยุบจริงๆ ท่าควรสำรวจเสียก่อนว่าตอนนี้ท่านคะแนนเสียไปเท่าไหร่แล้วจากพิษเศรษฐกิจแล้วถ้าเรื่องนี้ตามมาพนังงานและลูจ้างและผู้ประกอบการที่มีรายได้และพ่อค้าแม่ขายจะด่าท่านเท่าไร และคะแนนของท่านก็จะหายไปเท่าไร อย่างน้อยก็มีผมคนหนึ่งแล้วที่เคยเลือกท่านเข้ามาทั้งคนทั้งพรรค แต่ตอนนี้ผมฉลาดแล้วครับ ผมคงไม่มีให้ใครหลอกซำสองหรอก ฝากท่านเอาไปคิดด้วยกระตุ้นสมองด้วยครับ

โดย : คนสงสารประชาชน [13 ก.ค. 2005 , 11:29:14 น.]

ความคิดเห็นที่ 244

ช่วงนี้เป็นช่วงของการเลื่อกสมาชิกอบต.และนายกอบต.ที่ยังใช้กฎหมายฉบับที่5อยู่ที่นายมาจากเลือกตั้งสมาชิกก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันและก็สอบต.ยังหมู่บ้านละ2 คนเหมือนเดิม คิดว่าพรบ.ฉบับที่ 6 จะเข้าสภาทันสมัยนี้ ทำให้เสียความรู้สึกจริงๆนึกว่าจะมีการเปลียนตามที่เคยคาดเดาไว่ยังเป็นสอบต.เหมียนเดิมไหนเห็นมีใครเคยปอกว่าจะยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลให้ทันสมัยเลือกตั้งนี้ๆๆๆๆๆๆๆจบ

โดย : คนอบต. - [19 ก.ค. 2005 , 17:11:36 น.]

ความคิดเห็นที่ 245

คิดให้ปวดหัวทำไมจะยกก็ชั่งไม่ยกก็ชั่งไม่เห็นเดือดร้อนเลยสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คนนาย รองนายกเลขานายกแถมเห็นหาเสียงยังมีที่ปรึกษาอีกต่างหากไม่รู้งบประจากภาษีของประชาชนจะนำไปใช้ที่ทางไม่ก่ออีกเท่าไร่ สงสารประชาชนตาดำๆ

โดย : ไม่ใช้คนอบต. - [19 ก.ค. 2005 , 17:24:51 น.]

ความคิดเห็นที่ 246

เห็นด้วยแน่นอน ทุกท้องถิ่นต้องสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ถ้าเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็น่าจะยุบไปซะ แต่ การที่ประชากรไม่ถึง 4000 คนเนี่ย บ่งบอกถึงการที่ไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ หรือเปล่าล่ะ ถ้าไม่ถึง 4000 คนแต่เลี้ยงตนเองได้ จะมีข้อยกเว้นอะไรให้เขาไหม

โดย : นักกฎหมาย [25 ก.ค. 2005 , 21:13:18 น.]

ความคิดเห็นที่ 247

ไม่เห็นด้วยเพราะไปรวมกันแล้วตำแหน่งของพนักงานจะอยู่กันยังไง การบริหารก็คงจะยุ่งกว่าเดิม

โดย : คน อบต. [8 ส.ค. 2005 , 13:05:24 น.]

ความคิดเห็นที่ 248

ไม่เห็นด้วย เพราะไม่มีทางเป็นไปได้ การบริหารงาน การกระจายอำนาจเป็นไปได้ยากมาก สงสารประชาชนประชาชนตัวดำๆ บ้างเถอะ

โดย : คนไร้นาม [14 ส.ค. 2005 , 20:54:54 น.]

ความคิดเห็นที่ 249

มีข้อดีข้อเสียพอๆกัน...อยู่ที่มุมมองของมหาดไทยกับท้องถิ่นจะมองในมุมเดียวกันหรือตรงข้ามเท่านั้น...แต่ไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็ขอให้คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักจะดีที่สุดเนาะ..

โดย : อบต.เมืองใหม่ - [18 ส.ค. 2005 , 10:18:19 น.]

ความคิดเห็นที่ 250

ไม่เห็นด้วย เพราะการขึ้นเป็นเทศบาลทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง เพราะเป็นกลุ่มใหญ่มากเกินไป ประชาชนขาดความดูแลเอาใจใส่ หมู่บ้านใดที่เด่น ดี ดัง ก็จะเด่นดังขึ้นเรื่อย ๆ หมู่บ้านใดด้อยก็จะด้อยจนไม่มีคนรู้จัก และยังก่อให้เกดปัญามาก คนมาก ปัญหายิ่งมาก แต่ถ้าเป็น อบต. มีกลุ่มประชากรขนาดเล็ก สามารถดูแลประชาชนในท้องที่อย่างทั้วถึงและพัฒนาได้อย่างทัดเทียมกัน และเหตุผลอีกข้อ คือ พนักงานจ้างชั่วคราวตกงานแน่ สงสารกันหน่อยนะ

โดย : อบต.ขนาดเล็ก [18 ส.ค. 2005 , 15:54:31 น.]

ความคิดเห็นที่ 251

เห็นด้วย ของเราก็ อบต. ขนาดเล็ก แต่หมู่บ้านเยอะ ส.อบต.22 คน สนใจงาน 10 กว่าคนที่เหลือรอรับเงินเดือนอย่างเดียว ไม่ให้ความร่วมมือในงานส่วนรวมเลย แถมยังปากเสียอีกต่างหาก เปลืองงบประมาณ ยุบๆซะจะได้เหลือสมาชิกน้อยๆ เอาไว้แค่คนที่เขาอยากทำงานจริงๆ ไม่ใช่ได้มาเพราะว่าอยู่หมู่บ้านที่มีประชากรอยู่น้อยแต่ดันมีญาติอยู่เยอะ สรุปว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งที่สุด!

โดย : นายก [19 ส.ค. 2005 , 22:04:18 น.]

ความคิดเห็นที่ 252

ถ้าเป็นไปตามร่างประมวลกฏหมายองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา๒๑ก็ดีแต่ผมไม่เข้าใจคำว่าถ้าอบต.ที่ประชากรไม่ถึง2000คนกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการประกาศยุบอบต.นั้นและให้ไปรวมกับอบต.อื่นหรืออบต.ที่มีเขตติดต่อกันภายในเก้าสิบวันนับแต่มีเหตุดังกล่าวคำว่าเหตุดังกล่าวหมายความว่าเมื่อมีการสำรวจจำนวนประชากรในปีนั้นๆหรือไหม่ท่านผู้รู้ตอบทีจะได้สบายใจ

โดย : คนอบต. - [21 ส.ค. 2005 , 15:37:52 น.]

ความคิดเห็นที่ 253

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง กับท่านนายก ที่ 251

โดย : ชาวบ้าน [23 ส.ค. 2005 , 09:30:24 น.]

ความคิดเห็นที่ 254

ยุบรวมแล้วยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลครับบาง อบต. (เล็กๆ) ทุกวันนี้แทบจะไม่มีงบระมาณทำอะไรเลยปีหนึ่งๆมีงบประมาณ ๓-๕ ล้านแค่เงินเดือนกับค่าตอบแทนก็เกือบหมดแล้วครับ

โดย : เด็กดอยใจดี [23 ส.ค. 2005 , 18:36:19 น.]

ความคิดเห็นที่ 255

คิดว่าเพื่อนๆพนักงานส่วนตำคงพร้อมแล้วสำหรับการยุบรวมอบต.ที่มีประชากรไม่ถึง2000 คนแต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันสำหรับอบต.ที่เป็นเกาะหรือพื้นที่ห่างไกลแต่มีรายได้เพียงพอเตรียมตัวเร็วๆนี้

โดย : คนหนองคาย - [26 ส.ค. 2005 , 17:33:38 น.]

ความคิดเห็นที่ 256

คิดว่าเพื่อนๆพนักงานส่วนตำบลคงพร้อมแล้วสำหรับการยุบรวม อบต.ที่มีประชากรไม่ถึง 2000 คนแต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันสำหรับ อบต. ที่เป็นเกาะหรือพื้นที่ห่างไกลแต่มีรายได้เพียงพอ เตรียมตัวเว็วๆนี้

โดย : คนหนองคาย - [26 ส.ค. 2005 , 17:46:20 น.]

ความคิดเห็นที่ 257

มาตรา ๒๑ ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลใดที่มีประชากรไม่ถึง 2000 คนโดยให้รวมพื้นที่เข้าองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันภายในเขตอำเภอเกียวกันภายในเก้าสิบวันนับแต่มีเหตุดังกล่าวคำว่าวันที่มีเหตุดังกล่าวหมายความว่าเมื่อมีการประกาศใช้กฏหมายฉบับนี้ใหรือไม่? ท่านผู้รู้ตอบที่จะขอบคุณมาก

โดย : คนท้องถิ่น - [28 ส.ค. 2005 , 14:48:58 น.]

ความคิดเห็นที่ 258

เห็นด้วยเพราะว่าองค์กรนี้จะได้กว้างมากขึ้นร่วมกันพัฒนาบ้านไกล้เรือนเคียงเพิ่อความแข็งแกร่ง

โดย : คนกันเอง5 ก.ย.2548 10.09น [5 ก.ย. 2005 , 10:08:29 น.]

ความคิดเห็นที่ 259

เห็นด้วยกับการยุบรวมเป็นการช่วยกล่มเพื่อนที่กำลังหมดที่พึ่งพิ่ง(บุคคลากร)

โดย : นายพงษ์ รางเนื้อตาย [5 ก.ย. 2005 , 10:19:56 น.]

ความคิดเห็นที่ 260

ความจริงจากประสบการณ์
1.การทำงานที่ใหญ่งบการพัฒนาเยอะความคิดแคบการทำงานประสานกันยาก
2.กว่าจะมีการพัฒนาต้องเสียค่าโง่ให้กับพวกที่แสวงหาผลประโยชน์ ว่าหมู่บ้านไหนจะพัฒนาก่อน เพื่อให้เกิดการพัฒนาเร็วที่สุด ประมาณว่าของได้เงินก็ได้ (หรือป่าวหนา คิดเอง)
3.ติดต่องานก็ยากกว่าจะผ่านแต่ละขั้นตอนต้องเสียค่าแปะเจี๊ยะวุ่นวายไปหมด
4.แน่ใจหรือว่ารวมกันแล้วจะพัฒนาได้เร็วกว่า อบต.เล็กๆ

โดย : น่าเบื่อ [6 ก.ย. 2005 , 11:35:27 น.]

ความคิดเห็นที่ 261

การยุบรวม อบต.มีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าไม่ทำให้เรื่องผลประโยชน์ขัดกัน หรือเสียผลประโยชน์ของใครก็ไม่น่าจะมีปัญหา
ประเดนอยู่ที่ว่าถ้ายุบรวมแล้ว จะดำเนินการอย่างไร? ในความเห็นส่วนตัวควรดำเนินการดังนี้
1. อบต.ที่มีประชากร 4000 ขึ้นไปควรยกฐานะ(ปรับ)ให้เป็นเทศบาลทั้งหมด
2. อบต.ใดอบต.ใดมีประชากร ตั้งแต่ 2000 - 3999 คนให้คงเป็น อบต. ต่อไป แต่ปรับลดจำนวนสมาชิก ให้เหลือ หมู่บ้านละ 1 คน
3.อบต.ที่มีประชากรต่ำกว่า 2000 คน ให้ยุรวม ก่อนที่จะดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2

โดย : นายกเมืองงาว [7 ก.ย. 2005 , 09:28:25 น.]

ความคิดเห็นที่ 262

ไม่ควรยุบ อบต. เพราะเป็นการกระจายอำนาจและงบประมาณ ทั้นนี้ควรยกฐานะเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้น สำหรับ อบต.ใดที่มีประชากรน้อยก็ปรับลดจำนวนสมาชิก โดยการทำวิจัยแล้วกำหนดลงไปว่าควรเป็นอัตราเท่าใด แต่ที่สำคัญมากกว่าจะลดเหลือจะเพิ่มในตอนนี้คือ ควรพัฒนาหรือเน้นไปที่บุคคลากรในองค์กรที่ทำหน้าที่มากกว่า เพื่อที่จะนำศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่นำไปพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ใกลนั้นไม่มีความรู้ ความเข้่าใจ และแนวทางในการพัฒนาชุมชน เท่าที่ควร ดังนั้นองค์กร (อบต.) จึงควรมีบุคคลากรมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นสภา อบต. คณะกรรมการบริหาร อบต. จนถึง ฝ่ายประจำ เพื่อจะได้มีการประสานงานกับประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ จัดเสนอโครงการที่ดี ร่วมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชน ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสิทธิประชาชน อาชีพ และ สาธารณูประโภค รวมไปถึงการขอความร่วมมือในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถดึงศักยภาพของท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

โดย : แจ๊คราดรี [10 ก.ย. 2005 , 10:18:22 น.]

ความคิดเห็นที่ 263

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะ อบต.ขนาดเล็กส่วนใหญ่จะมีงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด แค่เพียงงบประมาณที่จะต้องใช้ในการบริหารองค์กรเงินก็หมดแล้ว ยังไม่ได้นำงบไปพัฒนาตำบลของตนให้ดีอยู่เลย

โดย : กิฟท์ซ่า [13 ก.ย. 2005 , 16:28:38 น.]

ความคิดเห็นที่ 264

คำถาม : 1 ประสิทธิภาพและศักยภาพเอาอะไรเป็นตัวชี้วัด อบต. ขนาดใหญ่หรือเทศบาล มีประสิทธิภาพมากกว่า อบต. ขนาดเล็ก
2. ในมุมมองกลับกันเทศบาลที่มีประชากรไม่ถึง 2,000 คน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมากกว่า อบต. ขนาดเล็กบางแห่ง ถึง 3 เท่า ก็มี เกณฑ์ประโยชน์ตอบแทนอื่นใกล้เคียง 40%
3. เกณฑ์รายได้ เนื่องจาก อบต.บางแห่ง เป็นพื้นที่เกษตรกรรมทำสวนผลไม้ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย จะพัฒนาอย่างไรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เช่น อบต.ในเขตพื้นที่เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกมาก แต่จนลงทุกวัน เนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ (ลองกองกิโลกรัมละ 25 - 30 บาท)
4. มีหลายวิธีที่ อบต. ที่มีประชากรไม่เกิน 2,000 คน สามารถบริหารงานได้ และโปร่งใสทุกขั้นตอน เช่น แก้กฎหมายให้มีจำนวนสมาชิก ส.อบต. หมู่บ้านละ 1 คน พนักงานและลูกจ้างมีไม่เกิน 5 คน เป็นต้น ก็สามารถทำงานได้เท่าเทศบาลตำบลขนาดเล็ก แถมประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่ากันไม่น้อยกว่า 50% หรือ แก้กฎหมายให้มีเฉพาะคณะผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จำนวนไม่เกิน 3 คน บริหารงานโดยมติที่ประชุมประชาคมตำบลในทุกเรื่องก็สามารถทำได้ ลดรายจ่ายลงไปได้มากโขทีเดียว แถมการเมืองก็ไม่รุนแรงเท่ากับผลประโยชน์ อบต. ขนาดใหญ่
5. หลักประกันอะไรบ้างที่เป็นตัวชี้วัดว่าเป็นเทศบาลหรือ อบต.ขนาดใหญ่แล้ว จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดรายจ่าย หรือลดการทุจริตลงได้ ในเมื่อข้อเท็จจริงเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นจะเพิ่มรายจ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ในเมื่อผลการเลือกตั้ง อปท. ในหลายครั้งที่ผ่านมาการเมืองระดับบนชี้นำระดับล่าง เพื่อเป็นฐานคะแนนในการเลือกตั้งระดับ อบจ. และ ระดับประเทศ

โดย : ปลัด อบต. [15 ก.ย. 2005 , 16:32:30 น.]

ความคิดเห็นที่ 265

ไม่เห็นด้วย แค่คิดก็ผิดตั้งแต่ต้นแล้ว การยุบ อบต.ไม่ใช่แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อเหตุผลต่างๆที่แล้วแต่จะสรรหามาอ้าง อบต.เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดองค์กรหนึ่งการที่รู้จักปัญหาความต้องการต่างๆดีกว่าหน่วยงานอื่น และเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ อบต.ขนาดเล็กอย่างอบต.ที่ผมปฏิบัติงานอยู่ มีการบริหารจัดการที่ตามหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองความต้องการประชาชนมากที่สุด ทำไมไม่คิดกันว่าจะกระจายอำนาจให้ อบต.ยังไง หรืออาจจะแก้ไข พรบ. ขอฝากไว้ก่อนจะทำอะไรให้คิดถึงประชาชน

โดย : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯมืออาชีพ [27 ก.ย. 2005 , 20:27:46 น.]

ความคิดเห็นที่ 266

ไม่เห็นด้วยแบบต่อต้านไม่คิดชีวิตเลย การกระจายอำนาจยิ่งมากยิ่งดี การรวมอำนาจเป็นสิ่งชั่วร้าย

โดย : น้องเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ [27 ก.ย. 2005 , 20:35:13 น.]

ความคิดเห็นที่ 267

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินในการส่งเงินช่วยเหลือ และเป็นการลดจำนวนพนักงานให้น้อยลง และมีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น อบต.บางแห่งมีพนักงานเยอะแยะแต่ไม่พัฒนาอะไร ตั้งงบประมาณก็มีแต่เงินเดือนค่าจ้างค่าตอบค่าเบี้ยประชุม งบพัฒนาแทบจะไม่มีเลย ส่วนกลางอุดหนุนงบประมาณให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอนฯ ก็เอามาใช้จ่ายอย่างอื่นหมดไม่นำไปแก่ไขปัยหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ยุบไปเลย!

โดย : หนองคาย [13 ต.ค. 2005 , 12:33:06 น.]

ความคิดเห็นที่ 268

เห็นด้วยครับ เพราะการรวมกันจะทำให้การบริหารงานของ อบต.ขนาดเล็ก มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพราะปัจจัยหลักในการบริหารงานที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ งบประมาณ

โดย : ป.สมุทรสาคร [16 ต.ค. 2005 , 10:59:06 น.]

ความคิดเห็นที่ 269

ควรยุบรวมเพื่อลดจำนวน อปท.
บางส่วนติดเทศบาลยุบรวมเทศบาล
หลาย อบต.พื้นที่ต่อเนือง เป็นเทศบาล
ผู้สมัครสมาชิกและนักปกครองท้องถิ่นควรได้รับการอบรมและสอบผ่านมาตรฐาน
มีจิตสำนึกไม่โกงกินเอาเปรียบราษฎร
ทำสังคมนี้ให้ดีขึ้น เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สร้างความเป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม

โดย : คุณธรรม [18 ต.ค. 2005 , 10:41:59 น.]

ความคิดเห็นที่ 270

1.เห็นด้วยในการยกฐานะเป็นเทศบาล หรือ
2.ลดจำนวนสมาชิกฯให้เหลือหม่บ้านละ1คน
3.กำหนดวุฒิการศึกษาของสมาชิกฯขั้นตำม.6 และนายกอบต.ต้องจบปริญญาตรี

โดย : ฅนบุรีรัมย์ - [25 ต.ค. 2005 , 15:27:14 น.]

ความคิดเห็นที่ 271

1.เห็นด้วยในการยกฐานะเป็นเทศบาล หรือ
2.ลดจำนวนสมาชิกฯให้เหลือหม่บ้านละ1คน
3.กำหนดวุฒิการศึกษาของสมาชิกฯขั้นตำม.6 และนายกอบต.ต้องจบปริญญาตรี

โดย : ฅนบุรีรัมย์ - [25 ต.ค. 2005 , 15:27:20 น.]

ความคิดเห็นที่ 272

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะ
1. เดิมการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลต้องให้สภาเห็นชอบก่อน ซึ่งเป็นปัญหามากเนื่อง ส.อบต.ไม่ยอมผ่านความเห็นชอบ เพราะเป็นการทุบหม้อข้าวตนเอง
2. การมีจำนวน ส.อบต.หมู่บ้านละ 2 คน ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณเป็นจำนวนมาก เช่น อบต. บางแห่ง มีสมาชิกชิก 52 กว่าคน คนละ 5,000.- บาท ต้องจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 265,200.-บาท
3. เกิดความขัดแย้งกันสูง มีการแบ่งฝ่าย บางหมู่บ้านส.อบต.อยู่คนละพวก การประสานงานยาก ๆ (มากหมอมากความเป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้)
4. หากเป็นไปได้กรุณาผ่านกฎหมายมาใช้ด่วน จะได้มีความเจริญทัดเทียม อปท.อื่นเสียที

โดย : คนกำแพงเพชร [27 ต.ค. 2005 , 12:35:09 น.]

ความคิดเห็นที่ 273

ไม่เห็นด้วยเพราะจำนวนประชากรไม่อาจตัดสินว่าเจริญหรือไม่เจริญ

โดย : ตร [3 พ.ย. 2005 , 14:49:44 น.]

ความคิดเห็นที่ 274

ให้ประชาชนใน อบต ร่วมประชาคมด้วย

โดย : ปลัด อบต [4 พ.ย. 2005 , 06:18:50 น.]

ความคิดเห็นที่ 275

ลดคน ลดขั้นตอน ลดรายจ่ายไม่จำเป็น
เพื่อนำไปพัฒนา

โดย : 99 [4 พ.ย. 2005 , 09:47:12 น.]

ความคิดเห็นที่ 276

ตามความคิดส่วนตัวถ้าอบต.ใดไม่เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับเทศบาลถึงจำนวนประชากรจะถึง 4000 คน ก็ให้ยกฐานะให้เป็นเทศบาลจะโดยวิธีประชามติหรือโดยผลของกฏหมายก็แล้วแต่วิธีใดจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะทำให้จำนวนสมาชิกอบต.นอ้ยลง หรือถ้ายังคงเป็นอบต.ก็เห็นสมควรลดจำนวนสมาชิกอบต.ให้เหลือหมู่บ้านละหนึ่งคนเพื่อประหยัดงบประมาณในส่วนของค่าตอบแทนสมาชิกลงได้เยอะและนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศชาติได้อีกมากมาย เพราะโดยสมาชิกแล้วเชื่อได้ ร้อยเปอร์เซ็นเขาไม่ให้ความสำคัญเท่าไร่ถ้าไม่มีกฏหมายรองรับให้เขาเป็นคิดใหม่ทำใหม่เถิดครับ

โดย : คนรักชาติบ้านเมือง - [4 พ.ย. 2005 , 16:44:58 น.]

ความคิดเห็นที่ 277

ผมเห็นดว้ยกับความคิดเห็นที่ 276 เพราะจะทำให้เงินค่าตอบแทนในส่วนของสมาชิกลดน้อยลงและนำเอาเงินจำนวนที่เหลือไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเราได้มากมาย

โดย : คนหนองคาย - [4 พ.ย. 2005 , 16:55:06 น.]

ความคิดเห็นที่ 278

จะลดก็ลดไปหรือจะยกฐานะเป็นเทศบาลก็ยกไม่เดือดร้อนอะไร เพราะมีส่วนยาง.มีนาทำกินอยู่แล้ว แต่ขออย่างเดียวให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือนายกเทศบาลหรือนายอบต.ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆก็ไม่มีปัญหา ลดก็ ยกก็ยก

โดย : คนสมาชิกอบต. - [4 พ.ย. 2005 , 17:07:46 น.]

ความคิดเห็นที่ 279

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถ้าคุณเป็นบุคคลที่อยู่ในองค์กรที่จะโดนยุบรวม วันหนึ่งจากที่เป็นปลัดแต่กลายมาเป็นรองปลัดสิทธิต่างต่างหายไปรวมถึงศักดิ์ศรี จิตใจ กําลังใจ สังคมคุณจะยอมรับได้ไหม แล้วเราผิดตรงไหนทําไม กว่าเราจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ ใครเคยลองสอบถามคนใน อบต.ที่โดนยุบรวมมาแล้วบ้างว่าปัจจุบันนี้จิตใจเค้าเป็นอย่างไร

โดย : ผู้ได้รับผลกระทบ [10 พ.ย. 2005 , 14:14:42 น.]

ความคิดเห็นที่ 280

ฟังกันสักนิดนะคะ..
ปัจจุบันเท่าที่สัมผัส อปท. งบประมาณระหว่าง อบต. กับเทศบาลต่างกันมากเลย
เทศบาล 7 หมู่ บ้าน เปรียบเทียบกับ อบต. 25 หมู่บ้าน งบประมาณตั้งรับ เท่ากันหรือไกล้เคียงกัน แล้วงบประมาณที่ต้องเฉลี่ยลงในแต่ละหมู่บ้าน คุณ ๆ ลองหารตัวเลขดูสิคะ ว่างบประมาณการพัฒนาของท้องถิ่น 2 แห่งต่างกันมากเพียงไร (เมื่อหักจากรายจ่ายประจำแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ค่าตอบแทนพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก แล้วจะเหลืองบพัฒนาเท่าไรคะ
มีเทศบาลแห่งหนึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร มี 2 หมู่บ้าน และหนึ่งหมู่ บ้านที่อยู่ระหว่างเขต อบต.(บางส่วน) มีพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประมาณรวม 35 คน ค่าตอบแทนผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลอีก ท่านคิดดูสิงบพัฒนาไม่รู้ว่าจะพัฒนาตรงไหนแล้ว (ประชากรประมาณ 2,000 กว่าคน ) แล้วอย่างนี้อบต.ยุบรวมกัน น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่านะ...ท่านว่าไหม

โดย : บอกเล่าเก้าสิบ [26 พ.ย. 2005 , 11:15:31 น.]

ความคิดเห็นที่ 281

เปิดใจให้กว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยเถอะคะ

โดย : เพื่อประเทศไทย [26 พ.ย. 2005 , 11:25:59 น.]

ความคิดเห็นที่ 282

ประชากรยึดตามทะเบียนราษฎร์หรือที่อยู่จริงอย่างน้อย 6 เดือน? เราเห็นว่าต้องยึดตามทะเบียนราษฎร์เป็นหลัก เมื่อไม่กระทบกับพนักงานราชการที่อยู่อบต.สวัสดิการอย่างน้อยต้องเท่าเดิมหรือมากกว่า

โดย : คนที่จะไปอยู่อบต. [1 ธ.ค. 2005 , 14:27:23 น.]

ความคิดเห็นที่ 283

เห็นด้วยที่สุดครับ คือการเป็นสากลและควรให้มีองค์การปกครองให้มีจำนวนน้อยลงโดยการยุบรวบ ประชากรที่มีไม่ถึง 4000 คนเข้ากับที่อื่น และ ให้ยกฐานะเป็นเทศบาลโดยอัตโนมัติจะเป็นประโยชน์มากในอนาคต ส่วนคนที่สูญเสียตำแหน่งบางต้องรู้จักเสียสละครับ เพราะการที่จะทำอะไรต้องมีคนที่ได้และนั่นจะต้องมีคนเสีย......

โดย : ฅน..ต้องการเห็นการพัฒนา...ครับ [11 ธ.ค. 2005 , 23:36:19 น.]

ความคิดเห็นที่ 284

เห็นด้วย เพราะปริมาณที่เหมาะสมน่าจะก่อให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเห็นความคิดเห็นบางท่านก็ตกใจตามจริง ถ้าดูคนทำงานดูจากพฤติกรรมภายนอกอาจไม่พอ อย่างน้อยควรดูผลสำเร็จ และประสิทธิภาพของงาน ด้วยจะชัดเจนขึ้น และเชื่อว่าทุกท่านมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการประชาชนและรักองค์กร ครับ

โดย : พนง.ส่วนตำบลขอนแก่น [23 ธ.ค. 2005 , 19:47:41 น.]

ความคิดเห็นที่ 285

เห็นด้วย องค์กรจะได้โตขึ้น

โดย : พนักงานท้องถิ่น [10 ม.ค. 2006 , 14:58:30 น.]

ความคิดเห็นที่ 286

และถ้าประชากร 3800 เกือบ 3900 ละหรือ
3900 เกือบ 4000 ละจะดำเนินการอย่างไร

โดย : สงสัย [3 ส.ค. 2006 , 10:56:30 น.]

ความคิดเห็นที่ 287

ไม่เห็นด้วยเพราะพนักงานของ อบต.ที่ถูกยุบจะเดือดร้อนมาก ๆ ใครเป็นคนต้นคิดนะเนี่ยอยากรู้จังเล๊ย...

โดย : คนอยากรู้ว่าจะยุบทำไม [22 ก.ค. 2008 , 10:54:14 น.]

ความคิดเห็นที่ 288

เห็นด้วยอย่างยิ่ง การคำนวณต้นทุน ปริมาณงาน รายได้ รายจ่าย บุคคล ยังเป็นตัวชี้วัดในการยุบหรือไม่ยุบ ไม่ใช่ทุกแห่ง แต่ต้องสำรวจดูปัจจัยข้างต้นก่อนว่าที่ใดควรยุบเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ

โดย : ใต้สุดสยาม [7 ต.ค. 2008 , 14:12:09 น.]

ความคิดเห็นที่ 289

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ไม่มีอะไรที่ยำแย่ไปกว่านี้แล้ว ขี้งก เห็นแก่ได้ ไร้คุณธรรม สาธุ

โดย : ชอ หางชี้ มหาสารคาม [13 พ.ย. 2009 , 14:34:37 น.]

ความคิดเห็นที่ 290

ไม่เห็นด้วย เพราะถ้ายกฐานะเป็น ทต. ก็จะทำให้มีงบประมาณเข้ามามาก เป็นห่วงสุขภาพ ของนายก และ หน.ส่วน จะท้องอืด ท้องเฟ้อ เพราะ กินเยอะะะะะะะะ

โดย : คนท้องถิ่น - [2 ก.พ. 2013 , 12:19:21 น.]

ความคิดเห็นที่ 291

เปรียนเถอะคับจะได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้าง การพัฒนาก็จะได้ไปทิศทางเดียวกัน

โดย : คนรุ่นใหม่ [6 ก.ย. 2016 , 15:44:12 น.]

ความคิดเห็นที่ 292

ถ้าเปรียนได้จะประหยัดงบเยอะเลย บุคลากร อบต.มีจำนวนเยอะจัดแต่งานออกมาน้อย ถ้าเทียบกับเทศบาล

โดย : ชาวบ้าน [6 ก.ย. 2016 , 15:59:21 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะเกี่ยวกับ Poll นี้
กรุณากรอก Code ด้านบน : 
 *
จาก :   *  
E-mail :    
ICQ :    
ข้อความ :   *  
    *
  กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว....